vysielanie zamestnancov helena barancova

Tovar: nájdených 50 položiek

Produktov na stránku: Zoradiť:

Strana 1 2 3 [>] [>>]

Výrobca: Cena od: do:
Vysielanie zamestnancov (Helena Barancová)

Vysielanie zamestnancov (Helena Barancová)

Predmetom monografie česko - slovenského tímu sú aktuálne právne problémy,s ktorými sú konfrontovaní českí aj slovenskí podnikatelia v prípadoch, akdočasne vyšlú svojich zamestnancov do iného členského štátu Európskej únie.Ak slovenský alebo český podnikateľ dočasne vyšle svojich ... (detail tovaru)

Výrobca: Aleš Čeněk, EAN: 9788073801564, obchod: Dary života

10,90 €

Do obchodu

1-2 týždne

PMPP 9-10/2016 Cezhraničná spolupráca pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služi

PMPP 9-10/2016 Cezhraničná spolupráca pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služi

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Ústredie Sociálnej poisťovne informuje, V Zbierke zákonov vyšlo, Májové povinnosti voči zdravotnej poisťovni, Cezhraničná spolupráca pri vysielaní zamestnancov (detail tovaru)

Druh tovaru: Knihy
EAN: 8584113060264, obchod: Megaknihy.sk

9,00 €

Do obchodu

6 dni

Monitorovanie zamestnancov a právo na súkromný život (Helena Barancová)

Monitorovanie zamestnancov a právo na súkromný život (Helena Barancová)

Zborník z vedeckého seminára k problému monitorovania zamestnancov vo vzťahu ochrany súkromného života.Právo na súkromný život a jeho ochranu je základným ľudským právom. Zakotvuje ho nielen Dohovor Rady Európy o ľudských právach a základných slobodách, ale aj Charta základných práv EÚ. K ... (detail tovaru)

EAN: 9788089393435, obchod: Dary života

10,00 €

Do obchodu

Skladom

Ochrana zamestnanca pred diskrimináciou (Helena Barancová)

Ochrana zamestnanca pred diskrimináciou (Helena Barancová)

Diskriminácia zamestnancov na pracovisku sa veľmi ťažko odhaľuje. Zamestnanec, voči ktorému smeruje diskriminácia, sa nepovažuje za dostatočne silného partnera k zamestnávateľovi, aby účinne bránil svoje práva aj na súde. Situácia zamestnancov pri ochrane ich práv sa zhoršuje aj relatívne ... (detail tovaru)

EAN: 9788089710065, obchod: Dary života

11,51 €

Do obchodu

Skladom

Práva zamestnancov a skončenie pracovného pomeru (Helena Barancová; Andrea Olšovská a kolektív autorov)

Práva zamestnancov a skončenie pracovného pomeru (Helena Barancová; Andrea Olšovská a kolektív autorov)

V českej aj slovenskej verejnosti odbornej právnickej komunite známi autori pracovného práva sa zaoberajú aktuálnymi otázkami skončenia pracovného pomeru z pohľadu právnej teórie a právnej praxe. V skúmanom problémovom okruhu skončenia pracovného pomeru je predmetom skúmania aj aktuálna ...

Výrobca: Aleš Čeněk, EAN: 9788073804435, obchod: Dary života

10,53 €

Do obchodu

1 týždeň

Tri pátračky: Škandál vo vysielaní - Maja von Vogel

Tri pátračky: Škandál vo vysielaní - Maja von Vogel

Trieda, do ktorej chodí Mária a Franciska, bola pozvaná do novej televíznej súťažnej šou. Všetci sa s nadšením pripravovali na účasť v poslednom kole, keď náhle zmizol producent. Nezostala po nom ani stopa, len množstvo nevypovedaných otázok: Uniesli ho? Kto a prečo? Čo bude nasledovať...? ... (detail tovaru)

Výrobca: Albatros, EAN: 9788000042954, obchod: Market24.sk

5,87 €

Do obchodu

5 dni

Zákon o vysielaní a retransmisii - komentár - Kukliš, Ľuboš; Tarabčák, Ivan

Zákon o vysielaní a retransmisii - komentár - Kukliš, Ľuboš; Tarabčák, Ivan

Publikácia je prvým komentárom k zákonu o vysielaní a retransmisii v jeho 15-ročnej histórii. Za ten čas stihla aplikačná prax objasniť veľa z jeho obsahu, ale prirodzene aj priniesť problémy, ktorých (detail tovaru)

Druh tovaru: Knihy
EAN: 9788081684180, obchod: Megaknihy.sk

45,00 €

Do obchodu

6 dni

Pracovné právo (Helena Barancová; Robert Schronk)

Pracovné právo (Helena Barancová; Robert Schronk)

Cieľom publikácie je oboznámiť so základnými právnymi poznatkami s odvetvia pracovného práva, ako aj s problematikou spojenou s uplatňovaním zákonníka práce v aplikačnej praxi. Vychádza z najnovších poznatkov súčasnej vedy domácej i zahraničnej pracovnoprávnej teórie, aktuálnej súdnej ... (detail tovaru)

EAN: 9788089393978, obchod: Dary života

22,34 €

Do obchodu

Skladom

Základné práva a slobody v pracovnom práve (Helena Barancová; kolektív autorov)

Základné práva a slobody v pracovnom práve (Helena Barancová; kolektív autorov)

Základné práva a slobody podstatným spôsobom ovplyvňujú pracovnoprávne vzťahy. Najmä po prijatí Lisabonskej zmluvy a Charty základných práv EÚ nadobudli základné práva a slobody pre pracovné právo osobitný význam. Zaradením práva na ochranu ľudskej dôstojnosti na prvé miesto v katalógu ... (detail tovaru)

Výrobca: Aleš Čeněk, EAN: 9788073804220, obchod: Dary života

15,80 €

Do obchodu

1 týždeň

Šikana a mobing na pracovisku - Helena Barancová

13,00 €

Do obchodu

Skladom

Medzigeneračná solidarita a zákaz diskriminácie podľa veku - Barancová, Helena; kolektív autorov

Medzigeneračná solidarita a zákaz diskriminácie podľa veku - Barancová, Helena; kolektív autorov

Otázky medzigeneračnej solidarity sú veľmi aktuálne najmä v súvislosti s problémom potreby zamestnávania starších osôb. Na jednej strane stále nepriaznivý demografický vývoj vyvolá v najbližšej budúcn (detail tovaru)

Druh tovaru: Knihy
EAN: 9788073803933, obchod: Megaknihy.sk

13,00 €

Do obchodu

6 dni

Pracovné právo Európskej únie (Helena Barancová)

Pracovné právo Európskej únie (Helena Barancová)

Predkladaná kniha predstavuje Pracovné právo EÚ v celej jeho mnohotvárnosti a zložitosti. Ašpiráciou uznávanej autorky na oblasť pracovného práva, bol vedecký a odborný rozbor všetkých základných právnych inštitútov pracovného práva EÚ a z časti aj práva Rady Európy, aby tak širokej ... (detail tovaru)

EAN: 9788089710256, obchod: Dary života

22,30 €

Do obchodu

Skladom

Medicínske právo (Helena Barancová; kolektív autorov)

Medicínske právo (Helena Barancová; kolektív autorov)

Jedinečná publikácia Medicínske právo je spoločným dielom špecialistov – právnikov a lekárov – ktorí sa venujú oblasti práva, ktorá nebola na Slovensku doteraz komplexne spracovaná, hoci je už dlhší čas v centre pozornosti odbornej i laickej verejnosti. V širokom zábere sa zaoberá ... (detail tovaru)

Výrobca: Veda, EAN: 9788022410076, obchod: Dary života

15,52 €

Do obchodu

1-2 týždne

Teoretické problémy pracovného práva (Helena Barancová)

Teoretické problémy pracovného práva (Helena Barancová)

Skúsenosti z ostatných rokov ukazujú, že pri mnohých čiastkových legislatívnych zmenách pracovnoprávnych predpisov odchýlenie sa od základných funkcií pracovného práva má závažné sociálnoprávne dôsledky nielen pre účastníkov pracovnoprávnych vzťahov, ale aj pre ďalší rozvoj pracovného ...

Výrobca: Aleš Čeněk, EAN: 9788073804657, obchod: Dary života

19,84 €

Do obchodu

1 týždeň

Pracovné právo v európskej perspektíve (Helena Barancová; kolektív autorov)

Pracovné právo v európskej perspektíve (Helena Barancová; kolektív autorov)

Pracovné právo členských štátov Európskej únie sa v súčasnosti rozvíja pod prizmou smerovania komunitárneho práva, medzinárodného práva a práva Rady Európy. Takmer tretina rozsahu pracovného práva členských štátov EÚ je regulovaná normatívami komunitárneho práva. Predkladané dielo sa ...

Výrobca: Aleš Čeněk, EAN: 9788073802417, obchod: Dary života

15,80 €

Do obchodu

1 týždeň

Reštrukturalizácia podnikov v judikatúre Súdneho dvora ES (Helena Barancová)

Reštrukturalizácia podnikov v judikatúre Súdneho dvora ES (Helena Barancová)

Už od kladenia základov trhového hospodárstva je proces reštrukturalizácie podnikov nevyhnutnou súčasťou ekonomického napredovania krajiny. Na druhej strane tento proces pôsobí na existujúce štruktúry a úroveň pracovnoprávnych vzťahov ako nezavinené sociálne riziko na strane zamestnancov. ...

Výrobca: Aleš Čeněk, EAN: 9788073802400, obchod: Dary života

14,26 €

Do obchodu

1-2 týždne

Šikana a mobing na pracovisku - Právné problémy (Helena Barancová)

Šikana a mobing na pracovisku - Právné problémy (Helena Barancová)

Šikana na pracovisku je častou osobnou skúsenosťou mnohých zamestnancov. Má zhubné účinky na zdravie zamestnanca, oberá ho o životnú energiu, ničí pracovnú stimuláciu, znižuje celkovú kvalitu života. Jej častým následkom je neodvratné poškodenie najmä psychického zdravia zamestnanca.Napriek ... (detail tovaru)

Výrobca: Leges, EAN: 9788075020369, obchod: Dary života

14,04 €

Do obchodu

Skladom

Zákonník práce. Komentár. 4. vydanie (Helena Barancová)

Zákonník práce. Komentár. 4. vydanie (Helena Barancová)

Rovnako ako 3. vydanie velmi populárneho a kvalitného komentára od uznávanej autorky prof. JUDr.Heleny Barancovej, DrSc. prináša nové, už 4. vydanie komentára, komplexný odborný aj vedecký výkladjednotlivých ustanovení zákonníka práce. Výklad zohladnuje aktuálny právny stav ...

EAN: 9788089603312, obchod: Dary života

76,00 €

Do obchodu

Skladom

Medzigeneračná solidarita a zákaz diskriminácie podľa veku (Helena Barancová; kolektív autorov)

Medzigeneračná solidarita a zákaz diskriminácie podľa veku (Helena Barancová; kolektív autorov)

Otázky medzigeneračnej solidarity sú veľmi aktuálne najmä v súvislosti s problémom potreby zamestnávania starších osôb. Na jednej strane stále nepriaznivý demografický vývoj vyvolá v najbližšej budúcnosti potrebu širšieho pracovného začlenenia starších osôb, avšak na druhej strane súčasná ...

Výrobca: Aleš Čeněk, EAN: 9788073803933, obchod: Dary života

14,18 €

Do obchodu

Skladom

Zákonník práce. Komentár. - 3 vydanie (Helena Barancová)

Zákonník práce. Komentár. - 3 vydanie (Helena Barancová)

Tretie vydanie Komentára k Zákonníku práce od Heleny Barancovej, skúsenej odborníčky na pracovné právo, je na knižnom trhu najrozsiahlejším dielom spomedzi všetkých komentárov k Zákonníku práce. Tento Komentár je komplexným odborným, ako aj vedeckým výkladom nielen ustanovení Zákonníka ... (detail tovaru)

EAN: 9788089603107, obchod: Dary života

71,20 €

Do obchodu

Skladom

Strana 1 2 3 [>] [>>]