zakladni ucebnice pedagogiky dvorakova marketa a kolektiv

Tovar: nájdených 50 položiek

Produktov na stránku: Zoradiť:

Strana 1 2 3 [>] [>>]

Výrobca: Cena od: do:
Základní učebnice pedagogiky - Dvořáková Markéta a kolektiv

Základní učebnice pedagogiky - Dvořáková Markéta a kolektiv

Vzhledem k odlišnému charakteru uvedených pedagogických věd se jednotlivé části učebnice od sebe poněkud liší způsobem zpracování. Ve všech se ale autoři snažili o navázání dialogu se čtenářem – ať už to bude student, či učitel. V učebnici vedle základního textu najdete i poznámky, odkazy ... (detail tovaru)

Výrobca: Ikar, EAN: 9788024750392, obchod: Market24.sk

13,61 €

Do obchodu

1-2 týždne

Základní učebnice pedagogiky - Dvořáková Markéta a kolektiv

Základní učebnice pedagogiky - Dvořáková Markéta a kolektiv

Vzhledem k odlišnému charakteru uvedených pedagogických věd se jednotlivé části učebnice od sebe poněkud liší způsobem zpracování. Ve všech se ale autoři snažili o navázání dialogu se čtenářem – ať už (detail tovaru)

Druh tovaru: Knihy
EAN: 9788024750392, obchod: Megaknihy.sk

11,00 €

Do obchodu

Skladom

Předškolní pedagogika - Učebnice pro střední a vyšší odborné školy (Jan Průcha; Soňa Koťátková)

Předškolní pedagogika - Učebnice pro střední a vyšší odborné školy (Jan Průcha; Soňa Koťátková)

Kniha poskytuje základní úvod do studia předškolní pedagogiky jako hlavního studijního oboru na středních a vyšších odborných školách pedagogického směru. Přináší nejen teoretické poučení, ale i ukázky z praxe v mateřských školách. V kapitolách jsou připravena shrnutí a otázky z ... (detail tovaru)

Výrobca: Portál, EAN: 9788026204954, obchod: Dary života

10,63 €

Do obchodu

Skladom

Angličtina 7 pro základní školy a víceletá gymnázia - Lucie Betáková; Kateřina Dvořáková

Angličtina 7 pro základní školy a víceletá gymnázia - Lucie Betáková; Kateřina Dvořáková

posilování mezipředmětových vztahůpraktické využití jazykového portfolia motivační úvodní stránky reálie anglicky mluvících zemí, čerpání z denního života dětí odpovídajícího věkuabecední slovní záso (detail tovaru)

Druh tovaru: Knihy
EAN: 9788072383894, obchod: Megaknihy.sk

7,00 €

Do obchodu

6 dni

Angličtina 7 pro základní školy a víceletá gymnázia - Lucie Betáková; Kateřina Dvořáková

Angličtina 7 pro základní školy a víceletá gymnázia - Lucie Betáková; Kateřina Dvořáková

základní procvičovací funkce praktické úkoly s cílem upevnit učivoúkoly pro domácí prácicvičení označená jako +, určená žákům nadanějším, studentům víceletých gymnázií, ale přirozeně využitelná pro k (detail tovaru)

Druh tovaru: Knihy
EAN: 9788072383900, obchod: Megaknihy.sk

4,00 €

Do obchodu

Skladom

Anthroposofické pojetí světa a člověka jako základní východisko waldorfské pedagogiky - Ronovský Vít

Anthroposofické pojetí světa a člověka jako základní východisko waldorfské pedagogiky - Ronovský Vít

Knížka se věnuje původu waldorfské pedagogiky, podrobně rozebírá goethanistickou teorii poznání a fenomenologickou metodu, analyzuje anthroposofickou antropologii v pozadí waldorfské pedagogiky a zabý (detail tovaru)

Druh tovaru: Knihy
EAN: 9788086600833, obchod: Megaknihy.sk

5,00 €

Do obchodu

Skladom

Biológia pre 5. ročník základnej školy (kolektív autorov)

Biológia pre 5. ročník základnej školy (kolektív autorov)

Učebnica biológie pre 5. ročník je orientovaná na poznávanie jednotlivých organizmov v ich prirodzenom prostredí - les, voda, lúka, pole. Pozornosť je venovaná nielen poznatkom o stavbe tela organizmov, ale aj ich základným životným prejavom, vzájomným vzťahom medzi organizmami (potravové ... (detail tovaru)

EAN: 9788080913564, obchod: Dary života

13,44 €

Do obchodu

1 týždeň

Biológia pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom (kolektív autorov)

Biológia pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom (kolektív autorov)

Učebnica nadväzuje svojím obsahom na učivo 5. ročníka tematickým celkom Život s človekom a v ľudských sídlach s poznávaním vonkajších znakov organizmov. Ostatné tematické celky sú obsahovo zamerané na vnútornú stavbu bunky, rastlín a húb a bezstavovcov.Dátum vydania: 24.7.2014Vydanie: ... (detail tovaru)

EAN: 9788080913786, obchod: Dary života

13,44 €

Do obchodu

1 týždeň

Dejepis pre 6. ročník základných škôl pre žiakov so sluchovým postihnutím (Kvetoslava Mojtová)

Dejepis pre 6. ročník základných škôl pre žiakov so sluchovým postihnutím (Kvetoslava Mojtová)

Učebnica dejepisu sprevádza žiakov jednotlivými historickými obdobiami od praveku až po koniec staroveku. Žiaci sa oboznámia so životom ľudí v týchto obdobiach, zistia, ako vznikali prvé štáty, či ako sa kedysi učili Gréci a Rimania. Učebné texty sú doplnené o množstvo obrazového materiálu ... (detail tovaru)

EAN: 9788080910334, obchod: Dary života

17,64 €

Do obchodu

1 týždeň

Dejepis pre 7. ročník špeciálnych základných škôl (Kvetoslava Mojtová)

Dejepis pre 7. ročník špeciálnych základných škôl (Kvetoslava Mojtová)

Prvá z radu učebníc dejepisu pre špeciálnu základnú školu nadväzuje svojím obsahom na učebnice vlastivedy. Prostredníctvom krátkych textov a množstva ilustrácií poznávajú žiaci historické udalosti a osobnosti z histórie našich národných dejín od 15. do 19 storočia a ďalších významných ... (detail tovaru)

EAN: 9788080913380, obchod: Dary života

13,44 €

Do obchodu

1 týždeň

Dejepis pre 7. ročník základných škôl pre žiakov so sluchovým postihnutím (Kvetoslava Mojtová)

Dejepis pre 7. ročník základných škôl pre žiakov so sluchovým postihnutím (Kvetoslava Mojtová)

Učebnica dejepisu obsahovo a svojím spracovaním nadväzuje na predchádzajúce učebnice dejepisu. Sprevádza žiakov jednotlivými historickými obdobiami od osídlenia územia dnešného Slovenska Keltmi až po obdobie osvietenstva (18. storočie). Učebné texty sú doplnené o množstvo obrazového ... (detail tovaru)

EAN: 9788080910990, obchod: Dary života

17,64 €

Do obchodu

1 týždeň

Dejepis pre 8. ročník špeciálnych základných škôl (Kvetoslava Mojtová)

Dejepis pre 8. ročník špeciálnych základných škôl (Kvetoslava Mojtová)

Učebnica dejepisu pre 8. ročník po obsahovej a formálnej stránke nadväzuje na učebnicu dejepisu pre 7. ročník. Žiaci sa oboznamujú s historickými udalosťami 20. storočia od prvej svetovej vojny až po vznik Slovenskej republiky. Prostredníctvom obrázkov znázorňujúcich konkrétne životné ... (detail tovaru)

EAN: 9788080913397, obchod: Dary života

13,44 €

Do obchodu

1 týždeň

Dejepis pre 9. ročník špeciálnych základných škôl (Kvetoslava Mojtová)

Dejepis pre 9. ročník špeciálnych základných škôl (Kvetoslava Mojtová)

V poslednej z radu učebníc dejepisu si žiaci zopakujú, zhrnú poznatky z predchádzajúcich ročníkov, zahŕňajúce dejiny od praveku až po súčasnosť. Pri opakovaní im pomáhajú ilustrácie, historické fotografie udalostí a osôb, historické mapy a časová priamka, učebné texty.Dátum vydania: ... (detail tovaru)

EAN: 9788080913427, obchod: Dary života

13,44 €

Do obchodu

Skladom

Dopravná výchova pre 3. ročník základnej školy (kolektív autorov)

Dopravná výchova pre 3. ročník základnej školy (kolektív autorov)

Učebnica Dopravná výchova pre 3. ročník základnej školy je učebnicou k prierezovej téme Dopravná výchova - výchova k bezpečnosti v cestnej premávke. Možno ju použiť na doplnenie učebných materiálov prvouky a vlastivedy, prostredníctvom ktorých sa prierezová tematika realizuje alebo ako ... (detail tovaru)

EAN: 9788080913045, obchod: Dary života

5,89 €

Do obchodu

1 týždeň

Dopravná výchova pre 4. ročník základnej školy (kolektív autorov)

Dopravná výchova pre 4. ročník základnej školy (kolektív autorov)

Učebnica Dopravná výchova pre 4. ročník základnej školy je učebnicou k prierezovej téme Dopravná výchova - výchova k bezpečnosti v cestnej premávke. Učebnica obsahuje veľa obrazového materiálu a možno ju použiť na doplnenie učebných materiálov prvouky a vlastivedy, prostredníctvom ktorých ... (detail tovaru)

EAN: 9788080913069, obchod: Dary života

5,89 €

Do obchodu

1 týždeň

Dopravná výchova pre 5. až 9. ročník základnej školy (kolektív autorov)

Dopravná výchova pre 5. až 9. ročník základnej školy (kolektív autorov)

Učebnica Dopravná výchova pre 5. - 9. ročník základnej školy obsahuje pravidlá cestnej premávky, dopravné značky, ktoré by mal ovládať každý cyklista. Súčasťou učebnice sú tiež zásady prvej pomoci pri dopravných nehodách, praktické návody na údržbu a opravu bicykla. Osvojenie si týchto ... (detail tovaru)

EAN: 9788080913274, obchod: Dary života

5,89 €

Do obchodu

1 týždeň

Fyzika pre 7. ročník špeciálnych základných škôl (Viera Lapitková)

Fyzika pre 7. ročník špeciálnych základných škôl (Viera Lapitková)

Učebnica Fyzika 7 zahŕňa tematické celky Vlastnosti látok a telies a Teplota, premena skupenstva látok. Prostredníctvom úloh a pokusov sa žiaci učia fyzikálne javy pozorovať, opísať, pomenovať, odmerať hodnoty fyzikálnych veličín a meranie vyhodnotiť, urobiť záznamy z pozorovaní. Učivo je ... (detail tovaru)

EAN: 9788080913489, obchod: Dary života

13,44 €

Do obchodu

1 týždeň

Fyzika pre 8. ročník špeciálnych základných škôl (Viera Lapitková)

Fyzika pre 8. ročník špeciálnych základných škôl (Viera Lapitková)

Učebnica fyzika 8 zahŕňa tematické celky Pohyb a sila a Energia. Prostredníctvom úloh a pokusov sa žiaci učia fyzikálne javy pozorovať, opísať, skúmať príčiny ich správania, pomenovať, odmerať hodnoty fyzikálnych veličín a meranie vyhodnotiť, urobiť záznamy z pozorovaní. Učivo je spracované ... (detail tovaru)

EAN: 9788080913663, obchod: Dary života

13,44 €

Do obchodu

1 týždeň

Fyzika pre 9. ročník špeciálnych základných škôl (Viera Lapitková)

Fyzika pre 9. ročník špeciálnych základných škôl (Viera Lapitková)

Učebnica nadväzuje na predchádzajúce učebnice fyziky. Pomocou pokusov vysvetľuje magnetické a elektrické javy, poskytuje informácie o energii v prírode a v technike. Učivo je spracované s prihliadnutím na špeciálne vzdelávacie potreby žiakov, doplnené o názorné obrázky a schémy.Dátum ... (detail tovaru)

EAN: 9788080913670, obchod: Dary života

13,44 €

Do obchodu

1 týždeň

Chémia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom (kolektív autorov)

Chémia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom (kolektív autorov)

Učebnica vysvetľuje základy priebehu a zákonitosti jednoduchých chemických reakcií. Okrem základného učiva s množstvom námetov na žiacke a učiteľské experimenty, doplnené o fotografie ich priebehu, obsahuje učebnica tiež motivačné doplňujúce texty a zaujímavosti pod nadpisom Premýšľame a ... (detail tovaru)

EAN: 9788080913212, obchod: Dary života

11,76 €

Do obchodu

1 týždeň

Strana 1 2 3 [>] [>>]