C.H.Beck

Oficiálne stránky C.H.Beck:

http://www.beck.cz/

C.H.Beck v sociálnych sieťach:

Facebook

Přípravné řízení trestní 2.vydanie (Pavel Šámal; kolektív autorov)

Publikace je druhým vydáním praktické příručky, popisující chronologicky průběh přípravného řízení trestního od jeho zahájení až po jeho skončení podáním obžaloby, návrhu potrestání, zastavení trestního stíhání, přerušení trestního stíhání, postoupení věci jinému orgánu, příp. jiného ...

EAN: 9788071797418, obchod: Dary života

od 70,22 €

Porovnať ceny

Daňový řád. Komentář, 3. vydání (Ondrýse Lichnovský)

Komentář je v pořadí třetím vydáním, kdy odstup od předešlého vydání činí téměř 5 let. Za tuto dobu došlo nejenom k několika zásadním novelizacím zákona, leč také ke vzniku mnoha rozhodnutí správních soudů. To je důvodem, proč komentář co do obsahu nabyl o cca jednu třetinu. Při sepisu ...

EAN: 9788074006043, obchod: Dary života

od 64,46 €

Porovnať ceny

Daňový řád. Komentář. 2.vydání (Ondřej Lichnovský; Roman Ondrýsek)

První české vydání známé knihy Norberta Bobbia, která měla hned po vydání obrovský úspěch (jen v Itálii se jí prodalo přes 300 000 výtisků, byla zatím přeložena do 19 jazyků). Autor v ní zpochybňuje přesvědčení, že dělit politickou scénu na pravici a levici mělo smysl možná v dobách ...

EAN: 9788074003905, obchod: Dary života

od 48,95 €

Porovnať ceny

Rozpočet a politiky Evropské unie 2.vydanie (Petr König)

První vydání knihy Rozpočet a politiky Evropské unie bylo publikováno v roce 24. V té době se jednalo o první knihu na českém trhu podrobně se věnující tematice rozpočtu Evropské unie. Tento primát zůstal zachován i pro druhé vydání knihy, které oproti vydání prvnímu zaznamenalo změny ...

EAN: 9788074000119, obchod: Dary života

od 42,86 €

Porovnať ceny

Zákon o registru smluv. Komentář (Bouda; Fadrný; Franc; Mazel)

Publikace provádí novým zákonem a procesem uveřejňování smluv státu, územních samosprávných celků a dalších veřejných institucí v registru smluv. * Objasňuje, jaké osoby patří do okruhu povinných subjektů, jaké smlouvy musí být uveřejněny a jak široký je okruh výjimek z povinného uveřejnění ...

EAN: 9788074006265, obchod: Dary života

od 39,24 €

Porovnať ceny

Obchodní společnosti a družstva (kolektív autorov)

PopisObchodní společnosti a družstva: • Učebnice navazuje na tradici beckovských „kursů obchodního práva“ a je ucelenou učebnicí věnovanou obchodním korporacím.• Reaguje na rekodifikaci civilního práva a nový zákon o obchodních korporacích.• Nabízí obecný výklad i detailní rozbor ...

EAN: 9788074004759, obchod: Dary života

od 32,03 €

Porovnať ceny

Právní pomoc v cizím státu v přípravném řízení trestním (Jaroslava Novotná)

Třetí vydání publikace reaguje na změny v oblasti vyžadování právní pomoci u cizozemského orgánu provedené zákonem č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních.Publikace poslouží jako praktická příručka pro každodenní činnost státního zástupce, jenž pro trestní ...

EAN: 9788074005688, obchod: Dary života

od 28,44 €

Porovnať ceny

Evropské mezinárodní právo soukromé (Monika Pauknerová)

Pojem evropské mezinárodní právo soukromé (dříve psané v uvozovkách) je dnes již standardní součástí mezinárodního práva soukromého v členských státech EU. Předmětem této publikace je evropské mezinárodní právo soukromé v širším pojetí, které zahrnuje jak kolizní právo, tak mezinárodní ...

EAN: 9788074000348, obchod: Dary života

od 25,54 €

Porovnať ceny

Politika a politický marketing (kolektív autorov)

V klasickém pojetí je politický marketing součástí politického managementu. Politický marketing obvykle používá klasický marketingový mode 4P, který zahrnuje tržní segmentaci, „umístění“ kandidáta, formulaci strategie a její implementaci. Voliči jsou rozděleni do segmentů nebo skupin a poté ...

EAN: 9788074004483, obchod: Dary života

od 21,23 €

Porovnať ceny

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 53 (Ústavní soud České republiky)

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ale i ...

EAN: 9788074003608, obchod: Dary života

od 39,24 €

Porovnať ceny

Daňový průvodce pro mzdové účetní (Vladimír Pelc)

Publikace Daňový průvodce pro mzdové účetní se týká příjmů zaměstnanců, jejich zdaňování a daňových povinností zaměstnavatele. Je psána jako základní daňová příručka pro mzdové účetní. Sleduje daňové režimy jednotlivých plnění týkající se příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, jež ...

EAN: 9788074003004, obchod: Dary života

od 14,96 €

Porovnať ceny

Úvod do evropského práva. 3.vydání (Pavel Svoboda)

Tato publikace má čtenáři posloužit jako první elementární souhrnná informace o právu Evropské unie. Jejím cílem je na relativně malém prostoru nastínit základní prvky a principy fungování tohoto právního systému a stát se tak východiskem pro jeho následné hlubší studium. Toho má být ...

EAN: 9788074003134, obchod: Dary života

od 18,73 €

Porovnať ceny

Finanční strategie - krok za krokem (Miloslav Keřkovský; Petr Novák; kolektív autorov)

Finanční strategie je významným nástrojem zvyšování hodnoty firmy pro akcionáře. Nabízí celou řadu prostředků, s nimiž lze velmi účinně a efektivně pracovat a které, jsou-li vhodně použity, přinášejí výsledný pozitivní efekt v relativně krátkém čase. Účinnost finanční strategie záleží ...

EAN: 9788074005626, obchod: Dary života

od 14,06 €

Porovnať ceny

Základy ekonomie - pro studenty vyšších odborných škol a neekonomických fakult VŠ. 3. vydání (Robert Holman)

Již třetí vydání úspěšné učebnice obsahuje základy ekonomie, na kterých může student stavět při dalším studiu pokročilejších kurzů ekonomie.Obsah učebnice je standardní (odpovídající obsahu obdobných učebnic), je ovšem více zaměřen na českou ekonomickou realitu. Kniha obsahuje řadu ...

EAN: 9788074000072, obchod: Dary života

od 21,23 €

Porovnať ceny

Penzijní teorie a politika (Jaroslav Vostatek)

Starobní důchody představují největší sociální program v zemích OECD a EU, co do rozsahu a objemu vynaložených financí. Tvoří největší část veřejných výdajů. V důsledku demografického vývoje (stárnutí obyvatelstva, zvyšování věku dožití, v řadě zemí pokles porodnosti atd.) lze do budoucna ...

EAN: 9788074005718, obchod: Dary života

od 17,64 €

Porovnať ceny

Zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení (Koncesní zákon) (David Dvořák; Tomáš Kruták; Libor Vacek)

Právní úprava koncesního řízení a koncesních smluv v koncesním zákoně je součástí nového právního rámce pro veřejné investice platného od 1. 7. 26.Dátum vydania: 19.1.2007Edícia: Beckovy Texty zákonů s komentářemVydanie: 1.Väzba: brožovanáISBN: 978-80-7179-418-9Strán: 320Formát (mm): 130x193

EAN: 9788071794189, obchod: Dary života

od 15,36 €

Porovnať ceny

Společné politiky Evropské unie (Lenka Fojtíková; Marián Lebiedzik)

Historie a současnost společné politiky Evropské unie se zaměřením na Českou republiku. Obsah knihy je rozdělen do čtyř kapitol, z nichž každá se zaměřuje na dílčí oblast zkoumání.Dátum vydania: 18.1.2008Edícia: Beckova EkonomieVydanie: 1.Väzba: brožovanáISBN: 978-80-7179-939-9Strán: ...

EAN: 9788071799399, obchod: Dary života

od 17,64 €

Porovnať ceny

Právnické profese, znalci a tlumočníci - právní stav ke dni 1.1.2010 (kolektív autorov)

Tento sešit obsahuje : * advokacii * advokátní tarif * advokátní zkušební řád * advokátní kárný řád * soudy a soudce * jednací řád pro okresní a krajské soudy * vyšší soudní úředníky a vyšší úředníky státního zastupitelství * notářský řád * notářský tarif * státní zastupitelství. Právní ...

EAN: 9788074002045, obchod: Dary života

od 3,30 €

Porovnať ceny

Právní ochrana před extremismem (Pavel Černý)

Kniha je prvním komplexním zpracováním právních aspektů extremismu v ČR. Obsahuje širší právní základ koncepce postihu extremismu, omezení svobody projevu i náboženské svobody, a to v České republice i v Evropě. Dále se zabývá výkladem ustanovení právních předpisů, jejichž úkolem je ochrana ...

EAN: 9788074000539, obchod: Dary života

od 19,09 €

Porovnať ceny

Zdravotnictví a právo (Svejkovský; Vojtek; Arnoštová)

Publikace s takovým rozsahem a zaměřením je první a jedinečná v naší literatuře a poskytuje nejen právníkům, ale všem, kdo působí ve zdravotnictví, tedy lékařům, zdravotnickým profesionálům, pracovníkům managementu zdravotnických zařízení a pojišťoven, farmaceutických firem, ale také ...

EAN: 9788074006197, obchod: Dary života

od 46,45 €

Porovnať ceny