CERM

Psychológia morálky (Petra Lajčiaková)

Morálka je na základe svojej dôležitosti a aktuálnosti široko pertraktovanou témou. Práve dnes, v mravne zdevastovanej spoločnosti. Stala sa výzvou pre všetky spoločenské vedy. Ako fascinujúca skutočnosť, sila, ktorá ľudstvu dáva veľký rozvojový potenciál. Ako prostriedok koexistencie, ...

Obchod: Dary života

od 4,80 €

Porovnať ceny

Infrastruktura komunikačních systémů I. - Univerzální kabelážní systémy (Vilém Jordán; Viktor Ondrák)

Studijní text pro FP.Dátum vydania: 16.2.2015Vydanie: 1.Väzba: brožovanáISBN: 978-80-214-5115-5Strán: 352

Obchod: Dary života

od 17,46 €

Porovnať ceny

Radionavigace (Slavomír Vosecký)

Učební text pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL 1.Dátum vydania: 17.1.2013Vydanie: 1.Väzba: brožovanáISBN: 978-80-7204-764-2Strán: 244

Obchod: Dary života

od 36,77 €

Porovnať ceny

Český historický román v období protektorátu (Ester Nováková)

Kniha je příspěvkem k literárněhistorickému zkoumání období protektorátu, zaměřeným na historický román, který zaujímal v těchto letech význačné postavení. Vlastní jádro práce leží ve studiích o konkrétních dílech vybraných autorů. Zvláštní pozornost je věnována Františku Kožíkovi, ...

Obchod: Dary života

od 9,24 €

Porovnať ceny

Nádory oka a okolitých štruktúr (Z. Oláh; A. Furdová)

Zhubné nádory všeobecne tvoria závažný a veľmi aktuálny problém medicíny a aj spoločnosti. Svojím bujnením v tkanivových štruktúrach očnej gule a jej pomocných orgánov ohrozujú nielen zrak, ale i život človeka. Zaujímajú pritom osobitné miesto medzi nádorovými procesmi organizmu, nakoľko na ...

Obchod: Dary života

od 12,74 €

Porovnať ceny

První pomoc (stručný průvodce pro každého) (Dalibor Herbs)

Názorná příručka s ilustracemi je návodem k poskytnutí první pomoci při různých zraněních. Neměla by chybět v žádné lékárničce, v žádném automobilu.Dátum vydania: 20.9.2010Vydanie: 1.Väzba: viazanáISBN: 978-80-7204-154-1Strán: 40

Obchod: Dary života

od 1,84 €

Porovnať ceny

Plošné betonové konstrukce, nádrže a zásobníky (Zdeněk Bažant; Miloš Zich)

4., přepracované vydání původního učebního textu z oblasti betonového stavitelství. V tomto vydání se autoři snažili více zohlednit nově platné evropské normy a aktuální poznatky vývoje betonových konstrukcí. Výpočetní postupy vycházejí z principů teorie pružnosti a pevnosti a stavební ...

Obchod: Dary života

od 5,92 €

Porovnať ceny

Soudní znalectví (Albert Bradáč)

Tento učební text je aktualizovaným vydáním původních skript „Úvod do soudního znalectví“ z roku 24. V mezidobí došlo ke změně řady přepisů, které bylo nutno zahrnout. Text je určen posluchačům magisterských studijních programů Soudní inženýrství a Rizikové inženýrství a dále kurzů soudního ...

Obchod: Dary života

od 14,76 €

Porovnať ceny

Úvod do matematické ekonomie pro ekonomy (Ivan Mezník)

Mirko Frýba je již léta učitelem a přátelským rádcem žáků v Asii, Americe, Evropě a zejména v České republice. Vyučuje svěžím způsobem buddhistické techniky zvládání života a meditace. Jeho kniha k tomu přináší cenné návody. Po vyvrcholení své kariéry jako psychoterapeut a univerzitní ...

Obchod: Dary života

od 7,00 €

Porovnať ceny

Výkonnost - vrtulník (Martin Kadlec)

Učební text pro teoretickou přípravu dopravních pilotů vrtulníků dle předpisu JAR-FCL-2.Dátum vydania: 28.2.2011Vydanie: 1.Väzba: brožovanáISBN: 978-80-7204-687-4Strán: 118

Obchod: Dary života

od 15,51 €

Porovnať ceny

Základy forenzní ekotechniky: Les a dřeviny (Alexandr Pavel)

Skripta pro studenty magisterského studijního programu „Realitní inženýrství“, akreditovaného na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně. „Forenzní ekotechnika: Les a dřeviny“ je součást speciálních metod oboru soudní inženýrství a zahrnuje stávající obory znalecké činnosti – lesní ...

Obchod: Dary života

od 9,60 €

Porovnať ceny

Příručka pro přípravu k přijímacím zkouškám na bakalářské studijní programy 2.vydání (Petr Moll; Ivan Mezník)

Příručka pro uchazeče o studium bakalářských studijních programů na Fakultě podnikatelské VUT v Brně.Dátum vydania: 10.10.2010Vydanie: 1.Väzba: brožovanáISBN: 978-80-2143-860-6Strán: 130

Obchod: Dary života

od 5,92 €

Porovnať ceny

Hydraulika a hydrologie (Jan Jandora; Vlastimil Stara; Miloš Starý)

Studijní text ke stejnojmennému předmětu zařazenému v magisterském studijním programu Inženýrské stavitelství na Fakultě stavební VUT v Brně. Snahou autorů bylo, aby obsah textu byl srozumitelný a zároveň stručný s potřebným teoretickým odvozením a zdůvodněním. Výklad je pro snazší ...

Obchod: Dary života

od 7,36 €

Porovnať ceny

Mechanika letu II. Letové vlastnosti (Vladimír Daněk)

Druhý díl publikace Mechanika letu je zaměřen na důležitou oblast mechaniky letu zabývající se letovými vlastnostmi atmosférických letadel. Z širokého spektra problematiky letových vlastností se zabývá především problematikou stability a řiditelnosti. Rozbory stability a řiditelnosti se ...

Obchod: Dary života

od 17,46 €

Porovnať ceny

Automatické řízení - 2. vydání (Ivan Švarc; Miloš Šeda; Miluše Vítečková)

Netradičně pojatý úvod do architektury - od egyptských pyramid až po extravagantní budovu opery v Sydney. Autor čtenáře seznámí nejen s jednotlivými stavebními slohy, ale osvětlí i ekonomický, politický a estetický význam budov. V této knize se mimo jiné dozvíte: - Jak je podoba budov ...

Obchod: Dary života

od 9,24 €

Porovnať ceny

Audiovizuální a datové konvergence (Pert Sedlák; Jiří Kříž)

Publikace je určena všem zájemcům o problematiku audiovizuálních a digitálních aplikací v praktickém nasazení do našeho současného života. Tato problematika stojí na třech základních oblastech, což jsou akustika (jako základ audio řešení) a optika (jako základ video řešení), spojené do ...

Obchod: Dary života

od 17,35 €

Porovnať ceny

Úřední oceňování majetku 2010 (kolektív autorov)

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v aktuálním znění. Vyhláška ministerstva financí č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., (oceňovací vyhláška) ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb. a vyhlášky č. 460/2009 Sb. Účinnost od 1. 1. 2010.Dátum vydania: ...

Obchod: Dary života

od 3,32 €

Porovnať ceny

Základy sociální psychologie (Rudolf Kohoutek)

Biologická evoluce není pouhou teorií, ale skutečností. Probíhá po miliardy let a vedla ke vzniku tolika podivuhodných životních forem, že si zaslouží označení za největší show na Zemi, a toto velkolepé představení přitom nepotřebovalo žádného režiséra. Současně se ale evoluce odehrává i ...

Obchod: Dary života

od 5,16 €

Porovnať ceny

Půlstoletí nejnovějších světových dějin (Zwetler Otto)

V závěrečné části této publikace si čtenář může uvedenými poznámkami k základním vlastnostem rádiových spojů podle potřeby oživit většinu dříve nabytých znalostí, resp. objasnit některé detaily, s nimiž je možno se setkat v zadáních cvičných a zkušebních otázek testů JAR-FCL 1, předmětu 62 ...

Obchod: Dary života

od 4,62 €

Porovnať ceny

Anglicko český a česko anglický slovník vodních staveb a vodního hospodářství (Ján Bukovský)

Slovník obsahuje přibližně 95 termínů používaných v základních oborech vodního hospodářství a vodního stavitelství. Je určen posluchačům oboru vodní stavby a vodní hospodářství a inženýrům a technikům ve stavební a vodohospodářské praxi a jako pomůcka při orientaci v anglicky psané odborné ...

Obchod: Dary života

od 8,88 €

Porovnať ceny