Didaktis

Slovné hodnotenie žiakov dobrým slovom (Ľudmila Bistáková)

Praktická příručka obsahuje mnoho cenných rad, zásad a doporučení, jak postupovat při vytváření slovního hodnocení na 1. stupni základní školy. Kniha má pomoci učitelům zjednodušit a zrychlit poměrně zdlouhavou práci při koncipování vysvědčení tím, že poskytuje rozsáhlou zásobu slov a ...

Obchod: Dary života

od 4,47 €

Porovnať ceny

Mapka matematiky 2 - Stručný prehľad matematiky ZŠ/prímy, sekundy, tercie, kvarty 8-ročných gymnázií (kolektív autorov)

Základné poznatky, pojmy, vzorce a počtové operácieDruhá časť obsahuje témy: Zlomky Nerovnice Rovnice (lineárne rovnice, rovnice s neznámou v menovateli, kvadratické rovnice, sústavy rovníc, metódy riešenia rovníc)Dátum vydania: 20.10.2002Edícia: MapkyVydanie: 1.Väzba: brožovanáISBN: ...

Obchod: Dary života

od 1,23 €

Porovnať ceny

Mapka chemie (kolektív autorov)

Stručný prehľad chémie pre základné školy - základné poznatky, pojmy, vzorce a zákony. Obsahuje: periodickú sústavu prvkov, všeobecnú chémiu, chemické látky, zmesi a roztoky, chemické reakcie, základné zlúčeniny, organické zlúčeniny, fyzikálnu chémiu a chemické vzťahy a výpočty.Dátum ...

Obchod: Dary života

od 1,23 €

Porovnať ceny

Mapka matematiky 3 - Stručný prehľad matematiky ZŠ/prímy, sekundy, tercie, kvarty 8-ročných gymnázií (kolektív autorov)

Základné poznatky, pojmy, vzorce a počtové operácieTretia časť obsahuje témy: Základné rovinné útvary a ich vzájomná poloha (bod, úsečka, priamka, polpriamka, rovina, polrovina, kružnica) Uhol Zhodné a podobné zobrazenia (stredová a osová súmernosť) Konštrukcie a ich zápis (trojuholník, ...

Obchod: Dary života

od 1,23 €

Porovnať ceny