Ekopress

Rozličné úvahy (kolektív autorov)

Matematično, logično, psychično, dějinno, absolutno.Dátum vydania: 6.6.2014Vydanie: 1.Väzba: brožovanáISBN: 978-80-87865-06-4Strán: 190

Obchod: Dary života

od 5,74 €

Porovnať ceny

Deutsch im Tourismus + CD (Věra Höppnerová)

Druhé vydání úspěšné učebnice „Deutsch im Tourismus“ je určena žákům středních nebo vyšších odborných škol cestovního ruchu a pracovníkům v oblasti cestovního ruchu, kteří se chtějí buď v odborně zaměřených jazykových kurzech či v samostudiu jazykově zdokonalit. Předpokládá základní ...

Obchod: Dary života

od 14,22 €

Porovnať ceny

Finanční ekonometrie (Tomáš Cipra)

Z úvodu ke knize...Termín finanční ekonometrie se dnes používá pro jakoukoli kvantitativní analýzu finančních dat jak na mikroekonomické, tak na makro ekonomické úrovni. Přitom kvantitativní analýzou se míní především statistické zpracování finančních dat (tj. klasická popisná statistická ...

Obchod: Dary života

od 22,34 €

Porovnať ceny

Příručka úspěšného obchodování na komoditních trzích pro začátečníky - Zbohatněte obchodováním na burze (Petr Tmej; Romana Křížová)

Je to všudypřítomné: Akcie, komodity, měnové páry (aneb. Forex). Den co den posloucháme v médiích, jak oslabil dolar vůči euru či naopak, jak zlato dosahovalo rok co rok historických maxim, aby v posledním roce zažilo největší propad za posledních x let. Neustále slýcháme, jak akcie té ...

Obchod: Dary života

od 9,92 €

Porovnať ceny

Mezinárodní politika - 5. vydání (Oskar Krejčí)

Pro většinu lidí jsou úvahy o mezinárodní politice diskusí za hranicí osobní zkušenosti a také trochu exkluzivním tématem pro vyvolené. I zprostředkovaný kontakt může být zavádějící: pohled na válku v televizním přenosu se podobá hranému filmu, nákup zahraničního zboží nákupu domácích ...

Obchod: Dary života

od 28,07 €

Porovnať ceny

Economy in English (Zuzana Míšková)

Odborné ekonomické texty obsažené v publikaci mají sloužit jako pomůcka v kurzech pro ekonomicky zaměřené studenty. Úroveň textů je pro středně pokročilé (B1-B2 podle Evropského referenčního rámce). Obsah jednotlivých částí vychází z původních materiálů a byl dále zpracován ve formě cvičení ...

Obchod: Dary života

od 6,31 €

Porovnať ceny

Deutsch an der Uni - Němčina na univerzitě (Věra Höppnerová)

Třetí vydání oblíbené učebnice určené studujícím, kteří si chtějí zopakovat, doplnit a rozšířit své středoškolské znalosti němčiny a získat větší jistotu v konverzaci.Je vhodná jak pro začátečníky, tak i pro studenty jazykově lépe vybavené. Studující si po probrání učebnice osvojí zhruba ...

Obchod: Dary života

od 13,28 €

Porovnať ceny

Matematika k bakalářským zkouškám na VŠE (Miroslava Otavová; Irena Sýkorová)

Tato publikace je určena především pro studenty základního kurzu matematiky 4MM101 na Vysoké škole ekonomické v Praze. Jejím cílem je usnadnit studentům zvládnutí obou písemných částí zkoušky. Kniha obsahuje varianty písemek používaných u zkoušky, a to jak vyřešené ukázkové písemky doplněné ...

Obchod: Dary života

od 8,98 €

Porovnať ceny

Marketingové řízení památkových objektů (Petr Dostál; Jitka Černá)

Publikace Marketingové řízení památkových objektů je jeden z hlavních výstupů projektu NAKI (národní a kulturní identita), který financuje Ministerstvo kultury České republiky.Autoři publikace mapují specifické ekonomické podmínky společnosti v České republice v sektoru rozvoje kultury. ...

Obchod: Dary života

od 9,71 €

Porovnať ceny

Podnikání malých a středních podniků na mezinárodních trzích (Šárka Zapletalová)

Liberalizace trhu a rozsáhlá regionální ekonomická integrace ve světě otevřela malým a středním podnikům dveře na mezinárodní trhy. Do mezinárodního podnikatelského dění se zapojuje stále více malých a středních podniků. Podniky, které se rozhodnou zapojit do mezinárodního podnikání, si ...

Obchod: Dary života

od 8,98 €

Porovnať ceny

Begleiter durch die deutsche Grammatik - Učebnice německé gramatiky s cvičeními a klíčem (Věra Höppnerová)

Kniha je užitečnou pomůckou pro každého, kdo si chce zopakovat, doplnit, popř. rozšířit své znalosti německé mluvnice. Její nové vydání je výrazně přepracované a podstatně rozšířené, zejména co se týče počtu cvičení k vyloženým mluvnickým jevům (je jich téměř 500).Učebnice je určena ...

Obchod: Dary života

od 15,44 €

Porovnať ceny

Poradenství (Pavel Blecharz; Hana Štverková; Dagmar Zindulková)

Termín poradce a poradenství je extrémně široký, a může zahrnovat v podstatě jakoukoli oblast. Tato sféra nabízí nepřebernou škálu pracovního uplatnění, a také obrovský potenciál pro podnikání, pokud si chceme založit vlastní poradenskou firmu. Poradenství je tedy i velmi významný ...

Obchod: Dary života

od 8,80 €

Porovnať ceny

E-commerce (Petr Suchánek)

Publikace přináší ucelený přehled problematiky elektronického podnikání a obchodování a vyplňuje mezeru na trhu odborné literatury u nás. Je potřebným zdrojem pro informační gramotnost studujících, projektantů elektronických obchodů a uživatelů moderních aplikací informačních a ...

Obchod: Dary života

od 7,94 €

Porovnať ceny

Penze: kvantitativní přístup (Tomáš Cipra)

Kniha se zabývá problematikou penzí, a to především penzí starobních. Toto téma je vedle své aktuálnosti natolik komplexní, že zasahuje do celé řady oborů, jako je politika, právo, sociologie, ekonomie, finance, demografie, matematika aj. (kdybychom šli do podoborů, tak těch bude ještě ...

Obchod: Dary života

od 19,45 €

Porovnať ceny

Krizový management podniku pro 21. století (Šárka Zapletalová)

Výrazné změny globálního podnikatelského prostředí v průběhu 20. a 21. století vedly ke vzniku nových druhů podnikatelských rizik, a potažmo krizí podnikatelských subjektů, s nimiž nebylo dříve počítáno. Díky těmto změnám začíná vystupovat do popředí zájmu řady ekonomů problematika ...

Obchod: Dary života

od 9,20 €

Porovnať ceny

Odhad hodnoty nemovitostí (Zbyněk Zazvonil)

„Odhad hodnoty nemovitostí“ lze tématicky rozdělit do tří částí.V první jsou zahrnuta všechna důležitá témata obecného charakteru, jejichž principy by měl znalec či odhadce znát, zvládnout a uplatnit ve své práci ještě před tím, než se pustí do výběru a aplikací procedur v rámci všech tří ...

Obchod: Dary života

od 16,56 €

Porovnať ceny

Logistické technologie v dodavatelském řetězci (Xenie Lukoszová; kolektív autorov)

Publikace spadá svým zaměřením do perspektivního oboru zvaného logistika. Tato technickoekonomická disciplína je prioritně zaměřená na procesy spojené s průběhem hmotných toků podnikem. Vstupem ČR do EU, vznikem eurologistiky a vybudováním dopravní infrastruktury, se zvýšily možnosti ...

Obchod: Dary života

od 7,94 €

Porovnať ceny

Finanční modely, 2. vydání - Koncepty, metody, aplikace (Zdeněk Zmeškal; Dana Dluhošová; Tomáš Tichý)

Finance a finanční instrumenty lze považovat za jedny ze základních prostředků, které umožňují synteticky zachytit, vyjádřit a řídit ekonomické procesy. Finance se tedy stávají jedním ze základních nástrojů umožňujících regulaci a řízení finančních a ekonomických systémů a taktéž ...

Obchod: Dary života

od 12,59 €

Porovnať ceny

Česko-ruský a rusko český slovník - pro turismus, gastronomii, hotelnictví (Jelena Celunova; Sylva Tvrdíková)

Specializovaný česko-ruský a rusko-český slovník pro hotelnictví, gastronomii a turismus, první svého druhu na trhu, vyplňuje citelnou mezeru v naší lexikografické literatuře.Vznikl z požadavků praxe a stále rostoucího zájmu o cestování a poznávání cizích zemí včetně gastronomie a ...

Obchod: Dary života

od 10,32 €

Porovnať ceny

Mathematics for economic universities (Jindřich Klůfa; Nikola Kaspříková)

Nové vydání učebnice matematiky v anglickém jazyce, obsahující látku pro základní kurs a bakalářskou zkoušku z matematiky na VŠE v Praze.Vzhledem k probírané látce má publikace široké využití.Dátum vydania: 1.10.2013Vydanie: 1.Väzba: brožovanáISBN: 978-80-87865-01-9Strán: 196

Obchod: Dary života

od 17,61 €

Porovnať ceny