Havlíček Brain Team

Právo a cestovní ruch II. (Blanka Havlíčková; Daniela Kovářová)

Tato publikace bezprostředně navazuje na rozsáhlé judikatorní kompendium Právo a cestovní ruch, které bylo vydáno v roce 2013 (ISBN 978-80-87109-35-9). Tomu odpovídá též číslování rozhodnutí zařazených do tohoto souboru. Z obsahu například: Obrazový záznam pořízený hotelovým kamerovým ...

Obchod: Dary života

od 8,66 €

Porovnať ceny