Key Publishing

Bezpečnost, hrozby a rizika v 21. století (Ludvík Juříček; Petr Rožňák)

Publikace Bezpečnost, hrozby a rizika v 21. století je součástí oboru, který se neustále rozvíjí. Kniha má dvě samostatné části, první je politologická (PETR ROŽNÁK) a druhá odborně zbraňová (LUDVÍK JUŘÍČEK). Po roce 1989 se mnozí domnívali, že nastal „konec dějin“ a po skončení studené ...

Obchod: Dary života

od 14,51 €

Porovnať ceny

Základy ústavního práva - 5. vydání (Vlastislav Man; Karel Schelle)

Nejucelenější herbářové dílo v historii českých zemí s ilustracemi Magdaleny Martínkové přináší v této části byliny zařazené pod písmeny E až K.Dátum vydania: 14.10.1995Vydanie: 1.Väzba: viazanáISBN: 978-80-7281-368-1Strán: 288Formát (mm): 145x205

Obchod: Dary života

od 7,61 €

Porovnať ceny

Exekuce v zrcadle právních předpisů II. (Ilona Schelleová; Roman Lamka)

Úkolem této třídílné publikace je podchytit a čtenářům přiblížit současný stav právní úpravy výkonu rozhodnutí a exekucí v civilním řízení. Autoři v souladu s tradicí ovšem používají pojem exekuce i pro výkon rozhodnutí podle občanského soudního řádu. První dva díly jsou věnovány v podstatě ...

od 12,92 €

Porovnať ceny

Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy - 5. vydání (Jiří; Ficbauer David Ficbaurer)

Uvedená publikace je zpracována především pro účelyzvládnutí vstupu do světa mezinárodního účetnictvía harmonizace daní v rámci EU. Poslouží tak zejménastudentům bakalářského studia k získání orientacev daných oborech a základních vědomostí nutných kehlubšímu studiu dané problematiky při ...

Obchod: Dary života

od 10,68 €

Porovnať ceny

Právní aspekty založení, vzniku a působení evropské družstevní společnosti se sídlem v České republice (Ivan Kejík)

Cílem publikace, která se Vám dostává do rukou, jepředstavení jedné z nadnárodních forem podnikání,která může působit v rámci prostoru EU. Touto formouje evropská družstevní společnost. Publikace se pakzaměřuje na právní aspekty situace, kdy bude tatoforma založena a provozována na území ...

Obchod: Dary života

od 7,07 €

Porovnať ceny

Praktikum z ústavního práva - 6. vydání (Vlastislav Man; Karel Schelle)

Základním cílem publikace je přispět u čtenářů ke komplexnímu pochopení obsahu složitého systému právních předpisů ústavního práva České republiky.Praktikum obsahuje metodické listy k tematickým textům, vybraná ustanovení z historických právních textů, soubor testových otázek s řešením, ...

Obchod: Dary života

od 3,39 €

Porovnať ceny

Právo v podnikání - 2. vydání (Bohumila Salachová)

Kniha je věnována základním právním předpisům, upravujícím právní vztahy v podnikání. Je sestavena tak, aby pro pochopení obsahu nebyly nutné předchozí vstupní znalosti v probíraných oblastech a mohla tudíž sloužit jak pro širokou veřejnost, tak pro studenty, kteří se chtějí s danou ...

Obchod: Dary života

od 6,78 €

Porovnať ceny

Základy pracovního práva - 2. vydání (Tereza Erényi)

Pracovní právo jakožto právní obor je do určité míry specifické tím, že jeho základní znalost potřebují jak podnikatelé jakožto zaměstnavatelé při své podnikatelské činnosti, tak každý jednotlivec, který vstupuje do pracovněprávního vztahu. I přesto, že je tedy pracovní právo primárně ...

Obchod: Dary života

od 7,76 €

Porovnať ceny

Občanské zákoníky (kolektív autorov)

Dvacetiletý vývoj českého právního řádu po roce 1989 znamenal zásadní změny ve směru jeho demokratizace. Vrchol tohoto vývoje představuje rekodifikace občanského práva. Autoři zákoníku vycházeli v podstatě z historických dokumentů, jakými byl návrh občanského zákoníku z roku 1937, ale ...

Obchod: Dary života

od 35,50 €

Porovnať ceny

Právní, náboženské a politické aspekty starověké římské rodiny (Miroslav Frýdek)

Publikace s názvem Právní, náboženské a politickéaspekty starověké římské rodiny je dílem kolektivuautorů, vyučujících na Právnické a Filozofické fakultěMasarykovy univerzity. Výsledkem této autorskéspolupráce právních romanistů, historiků starověkua klasických filologů je tato monografie, ...

Obchod: Dary života

od 6,78 €

Porovnať ceny

Trestní právo hmotné - obecná část - 3. vydání (Marek Fryšták)

Učebnice vymezuje základní principy obecné části trestního práva hmotného takovým způsobem, aby si studenti osvojili jeho základní teoretické instituty a to ve spojitosti s ním bezprostředně souvisejících právních odvětví, na které normy trestního práva odkazují a ze kterých vycházejí ...

Obchod: Dary života

od 5,05 €

Porovnať ceny

Trestní právo hmotné - zvláštní část - 3. vydání (Marek Fryšták)

Učebnice vymezuje základní principy zvláštní části trestního práva hmotného takovým způsobem, aby si studenti osvojili jeho základní teoretické instituty a to ve spojitosti s ním bezprostředně souvisejících právních odvětví, na které normy trestního práva odkazují a ze kterých vycházejí ...

Obchod: Dary života

od 5,05 €

Porovnať ceny

Technologie potravin - Přehled tradičních potravinářských výrob (kolektív autorov)

Kniha Technologie potravin – Přehled tradičních potravinářských výrob vychází jako aktualizovaný a doplněný text knihy Technologie potravin – Co byste měli vědět o výrobě potravin? z roku 2009. Je určena všem, kdo mají zájem získat informace o výrobě potravin a jejich kvalitě a měla by ...

Obchod: Dary života

od 19,02 €

Porovnať ceny

Vývoj veřejné žaloby do roku 1989 (Karel Schelle)

Publikace pojednává o vývoji orgánů veřejné žaloby od nejstarších dob do konce roku 1989. Hlavní pozornost je věnována období od roku 1848 do druhé světové války. Výklad je podán v širších historických souvislostech, zejména v kontextu s vývojem organizace trestního soudnictví. V druhé ...

Obchod: Dary života

od 3,57 €

Porovnať ceny

Ekonomické, právní a technické aspekty doménových jmen v globální perspektivě (Radka MacGregor Pelikánová)

Monografie Ekonomické, právní a technické aspekty doménových jmen v globální perspektivě předkládá ucelený soubor interdisciplinárních informací o doménových jménech, získaných komplexní a komparatistickou rešerší z řady oborů a odvětví, jejich analýzu, kritické vyhodnocení a propojení, a ...

Obchod: Dary života

od 12,88 €

Porovnať ceny

Úvod do algebry (Ladislav Kosmák; Radovan Potůček)

Kniha Úvod do algebry je pojata spíše jako přehledný a srozumitelným způsobem zpracovaný úvod do teorie algebraických struktur než jako podrobná monografie.Autoři přitom navazují na významné práce akademika Otakara Borůvky v oblasti teorie rozkladů, grupoidů a grup, které dávají do kontextu ...

Obchod: Dary života

od 8,37 €

Porovnať ceny

Komunitárne a slovenské legislatívne piliere ochrany spotrebiteľa - Communitaire and Slovak Legislative Pillars of Consumer Protection (Milan Sekera)

Z hľadiska aplikačnej praxe predstavuje súčasné komunitárne právo novú, komplexnejšiu a kvalitatívne vyššiu formu právnej ochrany spotrebiteľa v priestore Európskej únie.Takáto výraznejšia ochrana spotrebiteľa vychádza z naliehavej požiadavky dnešnej vyspelej spoločnosti, v ktorej je ...

Obchod: Dary života

od 11,29 €

Porovnať ceny

Korupce - včera a dnes (Jaromír Tauchen; Karel Schelle)

Korupce je fenomén, který lidstvo sužuje již od nepaměti. Zejména v poslední době se stala v České republice snad tím nejaktuálnějším tématem, které neustále naplňuje stránky sdělovacích prostředků. Z toho důvodu se členové právněhistorické společnosti rozhodli uspořádat na toto téma ...

Obchod: Dary života

od 11,94 €

Porovnať ceny

Procesy a zařízení v potravinářství a biotechnologiích (Pavel Kadlec; Karel Melzoch; Michal Voldřich)

Barevná publikace Procesy a zařízení v potravinářství a biotechnologiích je určena všem zájemcům o odborné znalosti související s inženýrskými procesy při výrobě potravin a měla by sloužit nejen jako učebnice pro studenty potravinářského a příbuzného zaměření všech stupňů, ale také jako ...

Obchod: Dary života

od 24,28 €

Porovnať ceny

Krizová komunikace - Efektivní zvládání krizových a zátěžových situací (Jaroslava Ester Evangelu)

Co vám přinese publikace o každodenních krizových a zátěžových situacích?- možné varianty konstruktivní komunikace v krizi,- seznam nejčastějších chyb a nevhodných reakcí,- rady pro předcházení a řešení zátěžových situací,- bohatý soubor modelových příkladů,- zkušenosti z praxe manažerů, ...

Obchod: Dary života

od 5,81 €

Porovnať ceny