Key Publishing

Nástin vývoje sbližování práva ČR s právem Evropské unie ve vybraných dokumentech (Karel Schelle; Renata Veselá; Ladislav Vojáček)

Publikace obsahuje soubor nejvýznamnějších směrnic, zákonů a dalších právních dokumentů dokládajících sbližování českého soukromého práva s právem Evropské unie. V úvodu autoři čtenáře seznamují s historickými východisky sbližování českého práva s evropskou právní kulturou. Práce je určena ...

EAN: 9788087071526, obchod: Dary života

od 18,37 €

Porovnať ceny

Potravinářské zbožíznalství (Jana Dostálová; Pavel Kadlec)

Výživa a potraviny, zejména jejich kvalita a vliv na zdraví, jsou v současné době předmětem velkého zájmu médií a samozřejmě i veřejnosti. I když stále většina spotřebitelů nakupuje potraviny podle ceny, stoupá počet těch, kteří si vybírají podle surovinového složení, výživové hodnoty a ...

EAN: 9788074182082, obchod: Dary života

od 17,46 €

Porovnať ceny

Ekonomické, právní a technické aspekty doménových jmen v globální perspektivě (Radka MacGregor Pelikánová)

Monografie Ekonomické, právní a technické aspekty doménových jmen v globální perspektivě předkládá ucelený soubor interdisciplinárních informací o doménových jménech, získaných komplexní a komparatistickou rešerší z řady oborů a odvětví, jejich analýzu, kritické vyhodnocení a propojení, a ...

EAN: 9788074181658, obchod: Dary života

od 12,90 €

Porovnať ceny

Základy správního práva a veřejné správy (Ivo Svoboda)

Publikace je určena pro studenty vysokých škol neprávního směr. Přináší i cenné poznatky všem další zájemcům o hlubší studium činnosti ve veřejné správě. Klade za cíl zejména podat rozsáhlý výklad o třech pilířích veřejné správy a jejich vzájemné propojenosti., o činnosti veřejné správy, ...

EAN: 9788087071762, obchod: Dary života

od 12,32 €

Porovnať ceny

Živnostenské podnikání (Jaroslava Zichová)

Cílem zpracovaného textu je uvedení do rozmanité a obsáhlé problematiky podnikání a to především do problematiky zahájení podnikatelské činnosti drobných, živnostenských podniků. I z tohoto důvodu byla základním krédem při práci na textu snaha poskytnout co nejvíce informací a logicky, ...

EAN: 9788074180019, obchod: Dary života

od 12,32 €

Porovnať ceny

Automatizované zpracování právních textů (Adam Ptašnik)

Práce se zabývá analýzou právních textů, zkoumá je jako texty v odborném přirozeném jazyce, odkrývá problémy, které se mohou při jeho zpracování vyskytnout a navrhuje jejich řešení, zkoumá hierarchické, odvětvové a časové vztahy s ohledem na možnosti automatizované analýzy. K tomu využívá ...

EAN: 9788087071472, obchod: Dary života

od 12,32 €

Porovnať ceny

Korupce - včera a dnes (Jaromír Tauchen; Karel Schelle)

Korupce je fenomén, který lidstvo sužuje již od nepaměti. Zejména v poslední době se stala v České republice snad tím nejaktuálnějším tématem, které neustále naplňuje stránky sdělovacích prostředků. Z toho důvodu se členové právněhistorické společnosti rozhodli uspořádat na toto téma ...

EAN: 9788074181771, obchod: Dary života

od 11,96 €

Porovnať ceny

Podíl českých zemí na integračních a unifikačních snahách v Evropě (Chuen Hon Sat)

Publikace popisuje podíl českých zemí na integračních a unifikačních snahách v Evropě. Zahrnuje vývoj problematiky od nejstarších dob ž po novověk.Dátum vydania: 27.1.2010Vydanie: 1.Väzba: brožovanáISBN: 978-80-7418-048-4Strán: 214

EAN: 9788074180484, obchod: Dary života

od 11,01 €

Porovnať ceny

Európsky platobný rozkaz - The European Order for Payment (Zuzana Olexová)

Cieľom práce je skúmanie v roku 2006 zavedeného inštitútu EPR ako nástroja medzinárodného vymáhania pohľadávok na trhu EU z hľadiska jeho efektívnosti a tým zlepšenia podnikateľského prostredia v členských štátoch.Tento inštitút sa stal prelomový tým, že ako prvý zaviedol nové, samostatné, ...

EAN: 9788074181788, obchod: Dary života

od 7,07 €

Porovnať ceny

Manažerská komunikace v multikulturním prostředí (Jaroslava Ester Evangelu; Zalán Gasparics)

Manažerská komunikace v multikulturním prostředí: - kariéra českého manažera v zahraniční firmě- specifika komunikace a řízení v multikulturní firmě- nástrahy spolupráce napříč kulturami- příklady z praxe a jejich analýza- řešení kolizních situacíDátum vydania: 17.4.2014Vydanie: 1.Väzba: ...

EAN: 9788074181993, obchod: Dary života

od 6,45 €

Porovnať ceny

Tradice pěstounské péče v českých zemích (Veronika Smolíková)

Tato publikace podává ucelený pohled na vývoj pěstounské péče v českých zemích a nastiňuje vznik tradice pěstounské péče jako jednoho ze způsobů realizace náhradní rodinné péče. Zvláštní pozornost je přitom věnována reflexi právního rámce, na jehož základě byla pěstounská péče ...

EAN: 9788074182181, obchod: Dary života

od 4,86 €

Porovnať ceny

Základy ústavního práva - 3. vydání (Vlastislav Man; Karel Schelle)

Publikace pojednává o základních otázkách z oblasti ústavního práva. V úvodu jsou vysvětleny základní pojmy a nastíněn vývoj ústavního práva. Poté se čtenáři seznámí s ústavními orgány České republiky a s dalšími ústavněprávními institucemi.Stranou zájmu autorů nezůstaly ani základní práva ...

EAN: 9788074180682, obchod: Dary života

od 6,74 €

Porovnať ceny

Komunitární právní úprava spotřebitelského úvěru v praxi (Iva Dvořáková)

Autorka se zabývá problematikouspotřebitelského úvěru. Řešená problematikaje zasazena do kontextu s aktuální diskuzív odborné právní literatuře včetně souvisejícíjudikatury zveřejněné Soudním dvoremEvropské unie.Komunitární právní úprava spotřebitelskéhoúvěru je v této publikaci řešena ...

EAN: 9788074180910, obchod: Dary života

od 4,64 €

Porovnať ceny

Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy - 4. vydání (Jiří Ficbauer; David Ficbauer)

Uvedená publikace je zpracována především pro účely zvládnutí vstupu do světa mezinárodního účetnictví a harmonizace daní v rámci EU. Poslouží tak zejména studentům bakalářského studia k získání orientace v daných oborech a základních vědomostí nutných ke hlubšímu studiu dané problematiky ...

EAN: 9788074181047, obchod: Dary života

od 6,74 €

Porovnať ceny

Zásada ne bis in idem v konaní o porušení súťažného práva (Anna Ondrejová)

Publikácia sa zaoberá výkladom a aplikáciou zásady ne bis in idem v práve hospodárskej súťaže, ako významným a zložitým právnym problémom, ktorý musí často riešiť Súdny dvor EÚ, Komisia, aj vnútroštátne súdy a orgány na ochranu hospodárskej súťaže členských štátov.Po prijatí Lisabonskej ...

EAN: 9788074181382, obchod: Dary života

od 5,65 €

Porovnať ceny

Pojištění odpovědnosti za škodu (historie a současnost) (Karel Schelle; Jana Zárybnická)

Tato publikace se v co nejširších souvislostech zabývá komplexním posouzením pojištění odpovědnosti za škodu, jež úpis rizika (v návaznosti na vznik a správu pojištění, včetně případné likvidace pojistných událostí) zcela zásadním způsobem ovlivňují, neboť žádné jiné pojištění neklade tak ...

EAN: 9788074180613, obchod: Dary života

od 11,34 €

Porovnať ceny

Nessun dorma… a jiné příběhy (Ivana Blahutová)

Autorka příležitostně publikuje od r. 1979 povídky, básně, recenze aj., a to časopisecky, v rozhlase, v prozaických i básnických sbornících, na internetu, naposledy v česko-italském povídkovém sborníku Dům u moře / La casa al mare (nakl. Balt-East, Praha 29). Doposud knižně vydala: soubor ...

EAN: 9788074180057, obchod: Dary života

od 4,64 €

Porovnať ceny

Cestovní ruch (soubor studijních materiálů) - 3.vydání (Kateřina Ryglová)

Publikace slouží k přiblížení organizace a řízení jednotlivých služeb cestovního ruchu, pochopení vztahů mezi nimi a jimi vytvořené základny průmyslu cestovního ruchu. Předkládaný učební text je pojat inter­disciplinárně. Znamená to, že obsahuje poznatky z dalších vědních disciplín, jako je ...

EAN: 9788074180286, obchod: Dary života

od 11,67 €

Porovnať ceny

Základy teorie práva (Jana Dostálová; Jaromír Harvánek)

Kniha je vhodnou učební pomůckou pro neprávnické fakulty, zejména ekonomického směru. Seznamuje čtenáře s následujícími problémy: pojem práva, prameny práva, pojem právní normy, pojem a formy realizace práva, aplikace práva, právní odpovědnost, systém a struktura práva, právotvorba, ...

EAN: 9788087071212, obchod: Dary života

od 10,14 €

Porovnať ceny

Meziválečné Československo a Evropa (Karel Schelle)

Publikace v případových studiích pojednává o vlivu evropských záležitostí na meziválečné Československo a naopak československých poměrů na Evropu. Po úvodu, který nastiňuje klíčové problémy, s nimiž se musela potýkat československá diplomacie, následuje stať o vzniku, uspořádání a ...

EAN: 9788087071984, obchod: Dary života

od 7,83 €

Porovnať ceny