Masarykova univerzita Brno

S domovem v srdci (Ivan Dorovský)

Byl jsem jedním z tisíců dětí evakuovaných v rámci první a největší emigrační vlny, kterou vyvolala Řecká občanská válka (1946–1949). Tomuto tématu věnuji úvodní text své vzpomínkové knihy, která se skládá ze tří částí. Ve druhé části si připomínám jednotlivé vzpomínky z dětství, především ...

Obchod: Dary života

od 12,66 €

Porovnať ceny

Chréstomatie starořeckých nářečních nápisů (Antonín Bartoněk)

Výbor 173 starořeckých nápisů v cca 25 místních nářečích, doprovázený českými překlady s gramatickými poznámkami a s úvodem o mykénském dialektu staré řečtiny a dílčími nářečními přehledy.Dátum vydania: 17.9.2011Vydanie: 1.Väzba: viazanáISBN: 978-80-210-5678-7Strán: 253Formát (mm): 175x245

Obchod: Dary života

od 10,46 €

Porovnať ceny

Zátěž v adolescenci (Mojmír Tyrlík)

V úvodní kapitole pojednáváme o povaze zátěže v psychologickém smyslu. Specificky uvažujeme o zátěži spojené s dospíváním v dětství a adolescenci a jednáním mladistvých. Druhá kapitola se zaměřuje na problematiku vnímání rodičovských konfliktů v období adolescence. Představuje základní ...

Obchod: Dary života

od 9,02 €

Porovnať ceny

Státověda - Učební text pro bakalářské studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity (Jan Filip; Jan Svatoň; Kateřina Šimáčková)

Předložený učební text je určen studentům a posluchačům jednotlivých studijních oborů bakalářského kombinovaného studia vyučovaných na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Studijní pomůcka vychází ve druhém vydání, ve kterém autoři jednotlivých částí své texty aktualizovali a doplnili, ...

Obchod: Dary života

od 20,82 €

Porovnať ceny

Když se školy učí (Milan Pol; Lenka Hloušková; Bohumíra Lazarová; Petr Novotný; Martin Sedláček)

Publikace se zabývá organizačním učením ve školách. Autoři nejdříve zmapovali dosavadní výzkumy a teorie spojené s organizačním učením obecně a specificky pak s organizačním učením ve školním prostředí – o tom pojednávají v úvodní kapitole. Poté informují o empirickém výzkumu, který se ...

Obchod: Dary života

od 15,30 €

Porovnať ceny

Evropa ve světové ekonomice - historická perspektiva (Oldřich Krpec; Vladan Hodulák)

Publikace se pokouší o interpretaci vývoje pozice evropské ekonomiky v mezinárodních ekonomických a politických vztazích. Historická perspektiva má za cíl reflektovat složitý proces utváření unikátní pozice Evropy od středověku po průmyslovou revoluci, dramatické oslabení dominantní pozice ...

Obchod: Dary života

od 22,98 €

Porovnať ceny

Severoatlantická aliance a řešení ozbrojených konfliktů. Komparace angažmá v Kosovu a Libyi (Zdeněk Kříž)

Kniha „Severoatlantická aliance a řešení ozbrojených konfliktů. Komparace angažmá v Kosovu a Libyi“ se zabývá rolí NATO při řešení ozbrojených konfliktů. Jejím specifickým cílem je identifikovat podmínky, za kterých NATO jako společenství demokratických států vstupuje do ozbrojeného ...

Obchod: Dary života

od 10,39 €

Porovnať ceny

Specifika řízení zpětných toků (Alena Klapalová; Radoslav Škapa; Michal Krčál)

Řízení zpětných toků je v současnosti považováno za jednu z klíčových kompetencí managementu dodavatelsko-odběratelských řetězců. Zpětné toky představují významnou součást podnikových procesů a týkají se každého podniku či organizace. Vnímání významu a dopadu zpětných toků na řízení a ...

Obchod: Dary života

od 11,55 €

Porovnať ceny

Kvalita a výkonnost průmyslových podniků (Milan Sedláček; Petr Suchánek; Jiří Špalek)

Cílem publikace je zjistit úroveň kvality v průmyslových podnicích včetně úrovně a způsobu řízení kvality a určení těch faktorů kvality a faktorů řízení kvality, které mají vliv na výkonnost podniku. Jedním z výstupů publikace je rámcový koncept, který v obecné rovině charakterizuje ...

Obchod: Dary života

od 13,67 €

Porovnať ceny

Slovanské literatury ve střední Evropě (Slavomír Wollman)

Publikace Slavomíra Wollmana představuje soubor studií, jež se soustřeďují na vztahy české, slovenské, polské a lužickosrbské literatury k jiným literaturám ve střední Evropě, zejména k německé a rakouské, ale také k jiným slovanským literaturám v rámci mediteránního kulturního komplexu, ...

Obchod: Dary života

od 15,19 €

Porovnať ceny

Sudcokracie, nebo judicializace politiky? - Vztah práva a politiky (nejen) v časech krize (Hubert Smekal)

Monografie si klade za cíl porozumět aktuálnímu tématu ingerence soudní moci do tvorby a výkonu politiky. Kniha přibližuje často nerozlišované pojmy jako judicializace, soudcokracie, soudcovský stát, vláda soudcu a tak podobně, jež se snaží naplnit konkrétnějším obsahem. Jednotlivé kapitoly ...

Obchod: Dary života

od 13,67 €

Porovnať ceny

Pracoviště jako prostor k učení (Petr Novotný)

Sborník je extraktem podnětných vstupů ze semináře „Decoding working places as learning spaces, Pracoviště jako místo k učení“ organizovaného Ústavem pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 21. až 23. června 2007 v Brně s podporou Rakouské kanceláře pro vědu a výzkum v ...

Obchod: Dary života

od 12,63 €

Porovnať ceny

Proměna kultury školy v pedagogických diskurzech (Lenka Hloušková)

Kniha je vedena otázkou: co je to kultura školy. Tento relativně nový a celkem frekventovaný pedagogický pojem je nahlížen skrze čtyři pedagogické diskurzy: diskurz pedagogické terminologie, diskurz základního pedagogického výzkumu, diskurz aplikovaného pedagogického výzkumu a diskurz ...

Obchod: Dary života

od 10,64 €

Porovnať ceny

Český organizovaný zločin - Od vyděračů ke korupčním sítím (Tomáš Šmíd; Petr Kupka)

Problematika českého organizovaného zločinu nebyla nikdy důkladně zpracována. Jedním z hlavních důvodů je, že český organizovaný zločin nebyl nikdy viditelným a lehce definovatelným fenoménem. Předkládaná publikace je „kvalitativní“ reakcí na toto bílé místo v oblasti sociálních studií. ...

od 6,68 €

Porovnať ceny

Moderní analýza biologických dat 2. - Lineární modely s korelacemi v prostředí R (Stanislav Pekár; Marek Brabec)

Publikace navazuje na první díl Moderní analýzy biologických dat a představuje vybrané modely a metody statistické analýzy korelovaných dat. Tedy lineární metody, které jsou vhodným nástrojem analýzy dat s časovými, prostorovými a fylogenetickými závislostmi v datech. Text knihy je ...

Obchod: Dary života

od 11,11 €

Porovnať ceny

Genetika (D. Peter Snustad, Michael J. Simmons)

„Naším cílem bylo vytvořit takový text, jenž by byl využitelný pro různé typy kurzů. Většina vyučujících přednáší látku ve stejné posloupnosti, jak je předkládána v naší knize, začíná tedy klasickou genetikou, navazuje molekulární genetikou a končí kvantitativní, populační a evoluční ...

Obchod: Dary života

od 57,91 €

Porovnať ceny

Paleolit východních svahů Drahanské vrchoviny (Ondřej Mlejnek)

Práce se zabývá paleolitickým osídlením východních svahů Drahanské vrchoviny (Vyškovsko, Prostějovsko). Autor vychází z publikované literatury, souborů štípané industrie uložených v muzejních sbírkách i z výsledku vlastních sběrů a archeologického výzkumu stratifikované lokality v Želči. ...

Obchod: Dary života

od 16,42 €

Porovnať ceny

Destinační management jako nástroj regionální politiky cestovního ruchu (Andrea Holešinská)

Učebnice byla napsána tak, aby vysvětlovala podstatu anatomie, fysiologie, vyšetřovacích metod, diagnostiku a léčbu ORL onemocnění srozumitelnou formou. (pro bakaláře, obor ošetřovatelství) (pro bakaláře, obor ošetřovatelství).Dátum vydania: 15.3.2012Vydanie: 2.Väzba: brožovanáISBN: ...

Obchod: Dary života

od 5,59 €

Porovnať ceny

Pojmy estetiky: analytický přístup (Rostislav Niederle)

Učebnica technológie poskytuje informácie o mikroorganizmoch v pekárskej výrobe, výrobe chlebových kvasov a cesta, technológii výroby pšenično-ražného chleba. Jednotlivé operácie sú opísané tak, ako sa realizujú v malých, stredných, ale aj veľkých priemyselných pekárňach. Pri dôležitých ...

Obchod: Dary života

od 19,30 €

Porovnať ceny

Podoby a proměny města ve slovanských a vybraných neslovanských kulturách, literaturách a jazycích (Michal Przybylski, Josef Šaur)

Předkládaná publikace je výsledkem výzkumu mladého kolektivu pracovníků a studentů Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Jednotlivé kapitoly knihy přinášejí dílčí studie o široce pojaté problematice města ve všech třech parciálních zónách slovanského areálu – ...

Obchod: Dary života

od 6,57 €

Porovnať ceny