Paido

Strategie učení cizímu jazyku : výsledky výzkumu používání strategií a jejich efektivity na gymnáziích (Kateřina Vlčková)

Cílem monografie je postulovat a testovat některé základní vztahy (případně zákonitosti) týkající se strategií učení a indikátorů efektivity učení cizích jazyků a přispět tak k rozvoji teorie strategií učení cizích jazyků. Nabízí také komplexní diagnostickou techniku strategií učení cizích ...

EAN: 9788073151553, obchod: Dary života

od 12,90 €

Porovnať ceny

Sociologie v kostce (Aleš Sekot)

Publikace si klade za cíl zmapovat důležité problémové okruhy obecné sociologie v kontextu základních pojmů a kategorií. Úvodem si kniha všímá vzniku a podstaty sociologie, prezentuje soudobé základní sociologické koncepce a upozorňuje na podstatné charakteristiky sociologického výzkumu. ...

EAN: 9788073151263, obchod: Dary života

od 8,95 €

Porovnať ceny

K perspektivám školního vzdělávání (Tomáš Janík; Vlastimil Švec)

Autoři v publikaci reagují na aktuální otázky a výzvy spojené se školou, kurikulem, výukou. Jsou zde novým pohledem nazírány kategorie jako cíle a obsah vzdělávání, kompetence a znalosti, proces vzdělávání a tvořivost. Dále jsou zde řešeny vybrané kurikulární problémy, a to jak ze širšího ...

EAN: 9788073151935, obchod: Dary života

od 7,46 €

Porovnať ceny

Školní úspěšnost dětí se zrakovým handicapem (Iva Venclová)

Jedním z cílů této práce bylo poukázat na současný výskyt vícečetného postižení u zrakově handicapovaných dětí a poukázat na jejich vzájemnou kumulaci. Specifika edukace dítěte s více vadami by měla vycházet ze vzdělávacích možností těchto žáků.Dátum vydania: 25.4.2005Vydanie: 1.Väzba: ...

EAN: 9788073150945, obchod: Dary života

od 6,01 €

Porovnať ceny

Od prožívání k požitkářství - Výchovné funkce hry a její proměny v historických koncepcích pedagogiky (Jiří Němec)

Fenomén hry doprovází každého z nás celý život. Nejdříve si hrajeme jako děti, později s dětmi a ještě později s vnoučaty. Pedagog má to štěstí, že si může hrát celý život, protože hra je neoddělitelnou součástí výchovy už po celá staletí a tisíciletí. Dokladem tohoto tvrzení může být právě ...

EAN: 9788073150068, obchod: Dary života

od 3,48 €

Porovnať ceny

Somatopedické aspekty (Marie Vítková)

Monografie je výsledkem dlouhodobého zájmu autorky o edukaci jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména s tělesným postižením a souběžným postižením více vadami, s postupným zaměřením na všechny věkové skupiny. Publikace Somatopedické aspekty vyšla ve svém prvním vydání v roce ...

EAN: 9788073151348, obchod: Dary života

od 10,91 €

Porovnať ceny

Úloha školy v rozvoji vzdělanosti (Eliška Walterová)

Publikace nabízí čtenáři zpracovanou problematiku diskutovaného tématu úlohy školy v rozvoji vzdělanosti. Systematicky postupuje od teoreticko-metodologických východisek a klíčových pojmů vztahujících se ke zvolené problematice, ke kapitolám Vývoj české školy, Výzvy vůči škole a faktory ...

EAN: 9788073150839, obchod: Dary života

od 16,16 €

Porovnať ceny

Školské reformy a tvorba kurikula tělesné výchovy v ČR, SRN a USA (Petr Vlček; Tomáš Janík)

V monografii se autoři zaměřují na porovnání reformovaného projektovaného kurikula tělesné výchovy v České republice, Spolkové republice Německo a Spojených státech amerických. Jejich cílem je přispět k rozvoji teoretické základny vědeckých oborů pedagogiky a kinantropologie. Vedle analýzy ...

EAN: 9788073152031, obchod: Dary života

od 10,76 €

Porovnať ceny

Raná výuka cizích jazyků v České republice na konci 20. století (Petr Najvar)

Publikace analyzuje populární názory na zavádění povinné rané výuky cizích jazyků do kurikula primární školy a konfrontuje je se zjištěními empirického výzkumu. Ukazuje se, že validita některých argumentů je zcela diskutabilní, zatímco platnost jiných je v českém prostředí silně omezena. ...

EAN: 9788073152000, obchod: Dary života

od 5,58 €

Porovnať ceny