Paido

Aplikované sociální vědy v přípravě učitelů - Cesta k sociální a ekonomické restrukturaci (Vladimír Jůva; Josef Maňák)

Tato kniha obsahuje vše, celý vesmír. Popisují Lásku, která se řešila již dříve – a nakonec tu není nic nového, co by bylo třeba dodat k posvátným písmům Západu i Východu – přesto je tato Láska pojatá jiným způsobem. Vyjadřuje ji někdo, kdo si nejenže uvědomuje vše pronikající a všechen ...

Obchod: Dary života

od 7,58 €

Porovnať ceny

Videostudie v pedagogickém výzkumu (Petr Najvar)

Tato mimořádná publikace je komentovanou edicí základních dokumentů k dějinám českého státu od jeho historických počátků až do současnosti. Každý dokument je uveden komentářem o jeho vzniku a významu. Celek je doplněn bibliografickými, mapovými a obrazovými přílohami.Dátum vydania: ...

Obchod: Dary života

od 27,64 €

Porovnať ceny

Interakce a komunikace učitelů tělesné výchovy (Marcela Janíková)

Publikace pojednává o komunikaci a interakci ve výuce tělesné výchovy na základní škole. Kniha je členěna do dvou částí – první plní funkci teoretického uvedení do problematiky komunikace a interakce ve výuce. Druhá části prezentuje čtyři výzkumné (empirické) studie, které ústí v pokusu o ...

od 3,61 €

Porovnať ceny

Metodologie věd o výchově: kvantitativně-scientistické a kvalitativně-humanitní přístupy v edukačním výzkumu (Štefan Švec)

Vydavatel odmítá jekékoliv formy rasismu, antisemtismu a xenofobie a jako takové je odmítá a odsuzuje. Podle Makowa je cílem Iluminátů je degradovat a zotročit lidstvo, alespoň psychicky a duchovně pokud ne fyzicky. Vliv této skupiny je dle něj jako rakovina, která se šíří společností, ...

Obchod: Dary života

od 5,38 €

Porovnať ceny

Nástroje pro monitoring a evaluaci kvality výuky a kurikula (Tomáš Janík; Petr Knecht; Petr Najvar)

Riskantní hry sociálnědemokratického vůdceBohumil Laušman (1903–1963) je znám jako protinacistický odbojář, poválečný ministr průmyslu prosazující znárodnění, předseda sociální demokracie v době únorové krizenebo exulant unesený v roce 1953 komunistickou tajnou službou zpět do ...

Obchod: Dary života

od 9,49 €

Porovnať ceny

Školské reformy a tvorba kurikula tělesné výchovy v ČR, SRN a USA (Petr Vlček; Tomáš Janík)

V monografii se autoři zaměřují na porovnání reformovaného projektovaného kurikula tělesné výchovy v České republice, Spolkové republice Německo a Spojených státech amerických. Jejich cílem je přispět k rozvoji teoretické základny vědeckých oborů pedagogiky a kinantropologie. Vedle analýzy ...

Obchod: Dary života

od 10,75 €

Porovnať ceny

Raná výuka cizích jazyků v České republice na konci 20. století (Petr Najvar)

Publikace analyzuje populární názory na zavádění povinné rané výuky cizích jazyků do kurikula primární školy a konfrontuje je se zjištěními empirického výzkumu. Ukazuje se, že validita některých argumentů je zcela diskutabilní, zatímco platnost jiných je v českém prostředí silně omezena. ...

Obchod: Dary života

od 5,59 €

Porovnať ceny

Současné proměny vzdělávání učitelů (Vladimíra Spilková)

Kniha Neberte Sizyfovi kameň! prináša poviedky so širokospektrálnym tematickým zameraním. Autor sa dotýka minulosti i prítomnosti Slovenska a ponúka aj cestovateľské reportážne črty z Európy a z Oceánie. Vojna v Chorvátsku, veterná kalamita v Tatrách, boj o Bratislavu na sklonku prvej ...

Obchod: Dary života

od 6,60 €

Porovnať ceny

Richard Rorty: Pragmatismus mezi jazykem a zkušeností (Radim Šíp)

Publikace Personalistika v řízení školy představuje zajímavé a užitečné obohacení současné odborné literatury věnované personální práci (řízení lidských zdrojů), když v souladu s platnými právními předpisy (zejména zákoníkem práce nebo zákonem o zaměstnanosti, podobně jako školským zákonem ...

Obchod: Dary života

od 10,57 €

Porovnať ceny

K perspektivám školního vzdělávání (Tomáš Janík; Vlastimil Švec)

Autoři v publikaci reagují na aktuální otázky a výzvy spojené se školou, kurikulem, výukou. Jsou zde novým pohledem nazírány kategorie jako cíle a obsah vzdělávání, kompetence a znalosti, proces vzdělávání a tvořivost. Dále jsou zde řešeny vybrané kurikulární problémy, a to jak ze širšího ...

Obchod: Dary života

od 7,47 €

Porovnať ceny

Sport a společnost (Aleš Sekot)

Táto kniha je pracovní knihou, ktorá má čtenáře přenést do takové pozice, aby léčil naši nemocnou zemi, ktorá od doby pádu atlantské kultúry, jehož príčinou byla potopa, nebyla nikdy tak moc plná smutku a bolesti, jako je teď, na začátku tohoto tisícletí. Země a svět duchovna volají po ...

Obchod: Dary života

od 6,42 €

Porovnať ceny

Úloha školy v rozvoji vzdělanosti (Eliška Walterová)

Ústředním tématem publikace jsou aktuální vztahy mezi českými školami a rodiči. Rodiče jsou v ní chápáni jako neopominutelní aktéři výchovy a vzdělávání vlastních dětí, a to i v případě, že svou úlohu delegují na školu.Publikace má dvě části. V první z nich jsou prezentována zjištění, k ...

Obchod: Dary života

od 9,31 €

Porovnať ceny

Německo-anglicko-český pedagogický slovník (Renate Seebauer; Jozef Maňák)

-Dátum vydania: 20.6.1998Vydanie: 1.Väzba: viazanáISBN: 80-968076-0-9Strán: 156Formát (mm): 210x300

Obchod: Dary života

od 7,76 €

Porovnať ceny

České-angický slovník Pedgogika / Školství / Andragogika Czech-english dictionary pedagogy / education / andragogy (Jan Průcha)

Příručka popisuje údržbu a opravy automobilů Seat Toledo a je vhodná pro profesionály i amatéry. Publikace obsahuje přibližně 800 obrázků, 50 tabulek a elektrických schémat. Kniha je rozčleněna do těchto kapitol: Zážehové motory. Mazání. Chlazení. Zapalování. Vstřikování. Vznětové motory. ...

Obchod: Dary života

od 24,50 €

Porovnať ceny

Od implicitních teorií výuky k implicitním pedagogickým znalostem (Vlastimil Švec)

Písničky z pohádek a dětských filmů - série zpěvníků, která Vám nabízí slavné písně a melodie z dětských filmů 5. až 9. let, které si stále zpívají děti i dospělí. Známý herec, zpěvák a filmový historik Ondřej Suchý pro Vás písně do této série vybral a opatřil zajímavým povídáním. všechny ...

Obchod: Dary života

od 4,87 €

Porovnať ceny

Od prožívání k požitkářství - Výchovné funkce hry a její proměny v historických koncepcích pedagogiky (Jiří Němec)

Fenomén hry doprovází každého z nás celý život. Nejdříve si hrajeme jako děti, později s dětmi a ještě později s vnoučaty. Pedagog má to štěstí, že si může hrát celý život, protože hra je neoddělitelnou součástí výchovy už po celá staletí a tisíciletí. Dokladem tohoto tvrzení může být právě ...

Obchod: Dary života

od 3,50 €

Porovnať ceny

Využití výpočetní techniky pro zdravotně postižené (Jaroslav Novák)

Text obsahuje sedm kapitol, které pojednávají o jednotlivých typech postižení.U každého postižení je uveden seznam konkrétních technických pomůcek s popisem jejich použití.Součástí publikace je katalog pomůcek, který podává ucelený přehled o jednotlivých zařízeních i softwaru. 23.3. 1998 ...

Obchod: Dary života

od 6,24 €

Porovnať ceny

Základy marketingu (Aleš Sekot; Michal Charvát)

Učební text si úvodem všímá sociálních dimenzí transformace probíhající v širším rámci „postkapitalistické“ společnosti a zdůrazňuje její rozhodující lidský zdroj spočívající v produktivitě práce kvalifikovaného, vzdělaného a pracovně flexibilního pracovníka přístupného novým impulzům ...

Obchod: Dary života

od 2,24 €

Porovnať ceny

(Po)zapomenutí nositelé paměti - Německé muzejnictví na Moravě (Otakar Kirsch)

Monografie souhrnně analyzuje dnes již neexistující, přesto však v mnoha ohledech stále aktuální jev - německé muzejnictví na Moravě. Kromě celkové charakteristiky autor usiluje především o přiblížení faktorů, které zkoumaný jev po celou dobu trvání podstatným a výrazným způsobem utvářely, ...

Obchod: Dary života

od 11,33 €

Porovnať ceny

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve středním školství - Texty k distančnímu vzdělávání (Miroslava Bartoňová; Pavla Pitnerová; Marie Vítková)

Publikace vychází z vymezení inkluzivního vzdělávání, ukazuje konkrétní možnosti využití informační a komunikační technologie jako prostředku inkluze a přibližuje speciálně pedagogickou diagnostiku v procesu profesní orientace žáků se zdravotním postižením. Následující kapitoly analyzují ...

Obchod: Dary života

od 9,38 €

Porovnať ceny