Polyglot

Macht mit! - 2. diel, pracovný zošit (slov. ed.) (kolektív autorov)

Macht mit! je moderná trojdielna učebnica nemeckého jazyka. Učebnica je určená pre výučbu nemčiny ako druhého cudzieho jazyka v 6.–9. ročníku základných škôl alebo v zodpovedajúcich ročníkoch osemročnych gymnázií. Obsah učiva a jeho usporiadanie, metódy a formy práce umožňujú dosiahnutie ...

Obchod: Dary života

od 5,66 €

Porovnať ceny

Macht mit! - 2. diel, metodická príručka s 2 CD (slov. ed.) (kolektív autorov)

Macht mit! je moderná trojdielna učebnica nemeckého jazyka. Učebnica je určená pre výučbu nemčiny ako druhého cudzieho jazyka v 6.–9. ročníku základných škôl alebo v zodpovedajúcich ročníkoch osemročnych gymnázií. Obsah učiva a jeho usporiadanie, metódy a formy práce umožňujú dosiahnutie ...

Obchod: Dary života

od 13,24 €

Porovnať ceny

Macht mit! - 2. diel, kniha pre žiaka (slov. ed.) (kolektív autorov)

Macht mit! je moderná trojdielna učebnica nemeckého jazyka. Učebnica je určená pre výučbu nemčiny ako druhého cudzieho jazyka v 6.–9. ročníku základných škôl alebo v zodpovedajúcich ročníkoch osemročnych gymnázií. Obsah učiva a jeho usporiadanie, metódy a formy práce umožňujú dosiahnutie ...

Obchod: Dary života

od 7,76 €

Porovnať ceny

Macht mit! - 1. diel, metodická príručka s 2 CD (slov. ed.) (kolektív autorov)

Macht mit! je moderná trojdielna učebnica nemeckého jazyka. Učebnica je určená pre výučbu nemčiny ako druhého cudzieho jazyka v 6.–9. ročníku základných škôl alebo v zodpovedajúcich ročníkoch osemročnych gymnázií. Obsah učiva a jeho usporiadanie, metódy a formy práce umožňujú dosiahnutie ...

Obchod: Dary života

od 13,24 €

Porovnať ceny

Macht mit! - 1. diel, kniha pre žiaka (slov. ed.) (kolektív autorov)

Macht mit! je moderná trojdielna učebnica nemeckého jazyka. Učebnica je určená pre výučbu nemčiny ako druhého cudzieho jazyka v 6.–9. ročníku základných škôl alebo v zodpovedajúcich ročníkoch osemročnych gymnázií. Obsah učiva a jeho usporiadanie, metódy a formy práce umožňujú dosiahnutie ...

Obchod: Dary života

od 7,76 €

Porovnať ceny

Macht mit! - 1. diel, pracovný zošit (slov. ed.)

Macht mit! je moderná trojdielna učebnica nemeckého jazyka. Učebnica je určená pre vy&#769,uku nemčiny ako druhého cudzieho jazyka v 6.–9. ročníku základny&#769,ch škôl alebo v zodpovedajúcich ročníkoch osemročny&#769,ch gymnázií. Obsah učiva a jeho usporiadanie, metódy a formy práce ...

Obchod: Dary života

od 5,66 €

Porovnať ceny