Professional Publishing

Governance v kontextu globalizované ekonomiky a společnosti (kolektív autorov)

Kniha je obsáhlou analýzou konceptu governance jako nutného předpokladu jednotlivých forem vládnutí, vymezuje zásadní proměny, ovlivňující ekonomické a politické procesy probíhající ve světě a vytvářející nerovnovážný systém, jehož řízení vyžaduje nové, komplexní reakce aktérů vládnutí. ...

Obchod: Dary života

od 24,51 €

Porovnať ceny

Zvítězíme i v globální ekonomice (Zdeněk Souček)

Český management očekávají náročné úkoly. Těžiště činnosti firem budou tvořit vysoce kvalifikované aktivity, obsahující tvůrčí prvky. Přechod k nové struktuře ekonomiky vyžaduje podstatnou změnu metod managementu, protože přechod k aktivitám, založeným na tvůrčím myšlení, vyžaduje maximální ...

Obchod: Dary života

od 13,61 €

Porovnať ceny

Principy pojištění podnikatelů a právnických osob (Jiří Janata)

Kniha přináší mnoho konkrétních a užitečných rad pro všechny, kteří mají zájem na tom, aby byli správně a efektivně pojištění. Je určena nejen pojišťovacím makléřům, ale především jejich klientům z řad podnikatelů, průmyslových podniků a dalších institucí, velmi potřebná bude i pro ...

Obchod: Dary života

od 6,97 €

Porovnať ceny

Základy Facility managementu (Ondřej Štrup)

Řízení podpůrných služeb – Facility management – představuje zejména správu budov a majetku, kvalitní využívání prostor, zajištění bezpečnosti a podporu jednotlivce v jeho běžných činnostech (stravování, doprava, poštovní služby, recepce atd.). Kniha přináší celkový přehled o aktivitách ...

Obchod: Dary života

od 9,06 €

Porovnať ceny

Management transferu znalostí - Od prvního nápadu ke komerčně úspěšné inovaci (Zbyněk Pitra; Hana Mohelská)

Inspirativní kniha provází čtenáře procesem přeměny tvůrčího nápadu v komerčně úspěšnou inovaci. Seznamuje čtenáře se základními metodami využívání kreativity pracovníků při využívání znalostí v zájmu dalšího rozvoje organizace a inovací jejího chování v reakci na vývoj vztahů s okolím. ...

Obchod: Dary života

od 16,43 €

Porovnať ceny

Regulace pojišťovnictví v EU (Jaroslav Mesršmíd)

Publikace pojednává o nejnovějším vývoji regulace v pojišťovnictví Evropské unie, jako jediná u nás přináší ucelenou podobu velmi obsáhlé regulace pojišťovnictví v EU. Specifikuje aktuální stav, klady a zápory dokumentu Solventnost II, problematiku Směrnice 2009/138/ES a činnosti EIOPA. ...

Obchod: Dary života

od 8,34 €

Porovnať ceny

Konkurenceschopnost českého ICT sektoru (Miloš Maryška; Petr Doucek)

Publikace je výsledkem vědeckého výzkumu konkurenční schopnosti českého ICT sektoru. Přináší mnoho aktuálních dat, poukazuje na dosud nedobrou situaci v kvalitě absolventů vysokých škol při jejich vstupu na trh práce, zamýšlí se nad vlivem sektoru ICT na ekonomiku státu.Dátum vydania: ...

Obchod: Dary života

od 10,47 €

Porovnať ceny

Pravděpodobnost (Luboš Marek)

Mimořádná kniha svého druhu přináší teoretické základy počtu pravděpodobnosti. Jednotlivé kapitoly pojednávají o rozdělení pravděpodobnosti, náhodném vektoru, funkci náhodných veličin, vybraných diskrétních rozděleních, vybraných spojitých rozděleních a limitních větách. Mnoho obrázků a ...

Obchod: Dary života

od 10,11 €

Porovnať ceny

Práce s požárními riziky a některé speciální rizikové zprávy (Jiří Janata)

Požár zůstává stále velkým rizikem, které nelze v žádném případě podceňovat. Zkušený autor se v této knize zabývá různými aspekty požárního rizika, především v organizacích, kde by požár mohl způsobit velké škody. Analyzuje požární charakteristiky, požární legislativu a preventivní činnost, ...

Obchod: Dary života

od 8,34 €

Porovnať ceny

Manažerské metody (Hana Mohelská; Zbyněk Pitra)

Účelnost a efektivita působení manažera na rozvoj organizace jsou podmíněny tím, jak dokáže vhodně využívat manažerské metody a techniky, vycházející z teorie managementu organizací a prověřené praxí manažerských procesů. Kniha je věnována konceptům, principům a pravidlům aplikace ...

Obchod: Dary života

od 13,61 €

Porovnať ceny

Zákaznická strategie při správě společností (Jarmo R. Lehtinen)

Publikace přináší bohaté zkušenosti autora, působícího nejen ve Finsku, ale i v Číně, USA a Malajsii. Její hlavní myšlenkou je potřeba orientovat práci představenstev ke strategii získávání zákazníků a práci s nimi ve společnostech, neboť veškeré prostředky společnosti pocházejí v konečné ...

Obchod: Dary života

od 5,20 €

Porovnať ceny

Inflace (Adolf Lambl)

Kniha téměř dobrodružným líčením seznamuje čtenáře se vznikem první inflace na přelomu 17. a 18. století. Stalo se tak ve Francii, kde se v roce 1708 objevil skotský ekonom a dobrodruh John Law. Přesvědčil vládnoucí osobnosti, zavedl papírové bankovky (asignáty) a akcie, založil a spustil ...

Obchod: Dary života

od 6,61 €

Porovnať ceny

Moderní informatika (Alexander Galba; Antonín Pavlíček)

Lidé se s informačními technologiemi setkávají v různých rovinách, informační gramotnost je předpokladem úspěšného absolvování škol i úspěšného vykonávání pracovních činností. Znalost principu fungování informačních technologií je předpokladem jejich správného používání. Jednotlivé kapitoly ...

od 8,34 €

Porovnať ceny

Dějiny moderního podnikání (Jana Geršlová)

Velmi inspirativní kniha, která nejen že přináší přehled dějin moderního podnikání, ale je i podnětem k přemýšlení o podnikání současném. Teoretická pojednání jsou doplněna o konkrétní příběhy významných světových firem (Adidas, Coca Cola, Davidoff, Dr. Oetker, Ford, Heinz, IBM, Jaguar, ...

Obchod: Dary života

od 10,11 €

Porovnať ceny

Aukce (Petr Fiala)

Táto publikácia je jedným z výsledkov projektu Koombinatorickej aukcie - modelovania a analýzy. Kniha je určena pre výzkumníkov, ekonómov, systémových pracovníkov, manažérov, študentov ekonomických a technických vysokých škôl a fakúlt.Dátum vydania: 21.12.2012Vydanie: 1.Väzba: viazanáISBN: ...

Obchod: Dary života

od 9,06 €

Porovnať ceny

Leadership - realita nebo vize (Jiří Stýblo)

Žijeme v období „konce lineárního myšlení“. Nastává velký přesun hodnot, budoucnost nabývá nových, nezvyklých podob. K vedení obrovského potenciálu, který se skrývá v lidech, je třeba komplexní osobnosti. Kniha je s ohledem na významné jevy současného a budoucího podnikatelského prostředí ...

Obchod: Dary života

od 6,97 €

Porovnať ceny

Audit informačního systému - 2. vydání (Vlasta Svatá)

V krátké době druhé vydání knihy, zabývající se komplexním auditem informačního systému. Odpovídá na otázky: Co je audit a jak se liší od ostatních forem kontrol? Jaké jsou jeho vlastnosti? Co musíme znát, abychom se stali auditory IS? Jak vypadá postup auditu IS? Kniha zároveň přináší ...

Obchod: Dary života

od 12,20 €

Porovnať ceny

Metody přípravy a řízení rozsáhlých a složitých staveb (Luboš Krejčí)

Obsahuje témata: Odborný odhad stavebních nákladů pro developerské rozhodování, Metodiky používané v zahraničí, Analýza a sledování stavebních zakázek, Čerpání stavebního rozpočtu a fakturace atd.Dátum vydania: 1.4.2013Vydanie: 1.Väzba: brožovanáISBN: 978-80-7431-108-6Strán: 340

Obchod: Dary života

od 8,70 €

Porovnať ceny

Informační management v informační společnosti (Petr Doucek; Miloš Maryška; Lea Nedomová)

Zcela novou platformou, umožňující nárůst inovačního potenciálu světové ekonomiky při zajištění celkové udržitelnosti dalšího vývoje, je digitální revoluce, postavená na počítačových sítích v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Její realizace je především úkolem ...

Obchod: Dary života

od 12,20 €

Porovnať ceny

Management podnikové informatiky (Jiří Voříšek; Jan Pour)

Kniha obsahuje originální popis struktury a obsahu modelu řízení podnikové informatiky (Management of Business Informatics, MBI). Přináší pracovníkům, kteří řídí informatiku v podnicích, pro něž nejsou informační technologie hlavním předmětem podnikání, konzistentní a flexibilní metodickou ...

Obchod: Dary života

od 13,29 €

Porovnať ceny