Professional Publishing

Osobní a rodinné finance (Luboš Smrčka)

Každý máme své peníze a velmi často přemýšlíme jak to udělat aby jich bylo víc, co za ně koupit nebo kam je bezpečně uložit. Zvláště v posledních letech narůstá potřeba lépe a kvalifikovaněji spravovat svůj majetek a řídit svá aktiva v průběhu života tak, abychom byli my a naše rodiny na ...

EAN: 9788086946412, obchod: Dary života

od 10,47 €

Porovnať ceny

Analýzy v regionálním rozvoji (Bohumil Minařík; Jana Borůvková; Miloš Vystrčil)

Regionální rozvoj regionu je proces, realizovaný za účelem zvýšení kvality života v regionu. Kniha přináší nové poznatky z využití exaktních nástrojů při kvantifikaci rozvoje regionů jak z hlediska průřezového, tak i z hlediska dynamiky. Z obsahu: Softwarová podpora analýz,Měření ...

EAN: 9788074311291, obchod: Dary života

od 10,11 €

Porovnať ceny

Management současný a budoucí (Jiří Stýblo)

Moderní management se vyvíjí stále rychleji. Známý autor analyzuje současné české prostředí a nejnovější trendy vývoje managementu u nás a ve světě.Dátum vydania: 15.4.2008Vydanie: 1.Väzba: viazanáISBN: 978-80-8694-667-2Strán: 186Formát (mm): 170x240

EAN: 9788086946672, obchod: Dary života

od 9,75 €

Porovnať ceny

Energetická náročnost: determinanta změn toků fosilních paliv (Milan Vošta; kolektív autorov)

Kniha přináší základní pohled na veřejnou ekonomii v oblasti veřejného a neziskového sektoru, státních zásahů a jejich selhávání, veřejné volby a hodnocení veřejných projektů.Dátum vydania: 5.5.2008Vydanie: 1.Väzba: viazanáISBN: 978-80-8694-683-2Strán: 186Formát (mm): 147x210

EAN: 9788086946832, obchod: Dary života

od 9,42 €

Porovnať ceny

Informační systémy pro podporu manažerské práce (Richard Bébr; Petr Doucek)

Kniha je určena zejména řadovým a řídicím pracovníkům, kteří přicházejí do styku s přípravou a budováním manažerského informačního systému. Objasňuje východiska přístupu k manažerským informačním systémům, popisuje jejich reálný stav, upozorňuje na klíčové problémy projektování a realizace ...

EAN: 9788086419794, obchod: Dary života

od 8,70 €

Porovnať ceny

Národní státy v globálních ekonomických procesech (Martina Jiránková)

Téma postavení národních států v globalizačních procesech představuje jednu z nejdiskutovanějších otázek současného světa. Je tomu tak proto, že svět je stále rozdělen do politických jednotek národních států, tak, jak to bylo deklarováno roku 1648 Vestfálským mírem, avšak ekonomické síly se ...

EAN: 9788074310256, obchod: Dary života

od 5,91 €

Porovnať ceny

Investování pro stavaře (Zita Prostějovská; Václav Liška)

Kniha přináší základní informace o investování, investičních projektech, investičním a finančním rozhodování a analýzách rizika projektů, a to nejen pro stavaře.Dátum vydania: 21.11.2007Vydanie: 1.Väzba: brožovanáISBN: 978-80-8694-635-1Strán: 84Formát (mm): 170x240

EAN: 9788086946351, obchod: Dary života

od 3,80 €

Porovnať ceny

Ekonomická dimenze české diplomacie a její aplikace ve vztahu k zemím západního Balkánu (Judita Štouračová; kolektív autorov)

Kniha se věnuje ekonomické dimenzi zahraniční politiky České republiky a Evropské unie a její aplikaci v prostoru západního Balkánu (bývalé Jugoslávie).Dátum vydania: 30.3.2010Vydanie: 1.Väzba: viazanáISBN: 978-80-7431-017-1Strán: 248Formát (mm): 165x240

EAN: 9788074310171, obchod: Dary života

od 10,47 €

Porovnať ceny

Rétorika (Petr Glombíček; kolektív autorov)

„Diabetes mellitus je onemocnění, jehož léčba má zřetelně multidisciplinární charakter, vyžaduje celoživotní komplexní zdravotní péči a jehož úspěšná kontrola vyžaduje navíc implementaci zdravotně podpůrných programů, působících jak na nemocného, tak i na jeho rodinu.Dátum vydania: ...

EAN: 9788086419312, obchod: Dary života

od 5,18 €

Porovnať ceny

IT v řízení podniku (Jan Dohnal; Jan Pour)

Nikdo dnes už nepochybuje o tom, že správné využití informačních technologií (IT) může výrazně zvýšit konkurenceschopnost firmy. Stále více se informační technologie stávají přímou součástí byznysu a managementu firem. Kniha zkušených autorů, určená jak manažerům firem, tak manažerům IT ...

EAN: 9788074311604, obchod: Dary života

od 10,47 €

Porovnať ceny

Revenue management – modely a analýzy (Petr Fiala)

Revenue management je procesem pochopení, odhadování a ovlivňování chování spotřebitele s cílem maximalizace příjmů (prodat správný produkt správnému zákazníkovi ve správném čase za správnou cenu pomocí správného prodejního kanálu). Je to umění i věda predikce zákaznické poptávky v reálném ...

EAN: 9788074311154, obchod: Dary života

od 9,06 €

Porovnať ceny

Management podnikové informatiky (Jiří Voříšek; Jan Pour)

Kniha obsahuje originální popis struktury a obsahu modelu řízení podnikové informatiky (Management of Business Informatics, MBI). Přináší pracovníkům, kteří řídí informatiku v podnicích, pro něž nejsou informační technologie hlavním předmětem podnikání, konzistentní a flexibilní metodickou ...

EAN: 9788074311024, obchod: Dary života

od 13,26 €

Porovnať ceny

Modelování znalostí (Helena Brožová; Milan Houška)

Kniha se zabývá systémovým přístupem k řešení problémů znalostí, znalostního managementu a modelování procesů v této oblasti. Autoři preferují potřeby reálného uživatele znalostí vyjádřením myšlenek formou přirozeného jazyka.Dátum vydania: 29.2.2012Vydanie: 1.Väzba: viazanáISBN: ...

EAN: 9788074310690, obchod: Dary života

od 10,11 €

Porovnať ceny

Dobývání renty prostřednictvím reforem veřejných financí (Eva Klvačová)

Přístup k dobývání renty od státu prostřednictvím nátlaku na něj, ať už prostřednictvím politických stran, zaměstnavatelských asociací, profesních sdružení a komor či dalších organizací, je zatím snazší cestou k posílení vlastního postavení než cesty, založené na vynakládání vlastního úsilí ...

EAN: 9788086946566, obchod: Dary života

od 5,91 €

Porovnať ceny

Dějiny českého státu v dokumentech (Zdeněk Veselý)

Tato mimořádná publikace je komentovanou edicí základních dokumentů k dějinám českého státu od jeho historických počátků až do současnosti. Každý dokument je uveden komentářem o jeho vzniku a významu. Celek je doplněn bibliografickými, mapovými a obrazovými přílohami.Dátum vydania: ...

EAN: 9788074310645, obchod: Dary života

od 27,64 €

Porovnať ceny

Leadership - realita nebo vize (Jiří Stýblo)

Žijeme v období „konce lineárního myšlení“. Nastává velký přesun hodnot, budoucnost nabývá nových, nezvyklých podob. K vedení obrovského potenciálu, který se skrývá v lidech, je třeba komplexní osobnosti. Kniha je s ohledem na významné jevy současného a budoucího podnikatelského prostředí ...

EAN: 9788074311055, obchod: Dary života

od 6,96 €

Porovnať ceny

Segmentujeme spotřební trhy (Jan Koudelka)

Kniha doc. Ing. Jana Koudelky, CSc., kterou vydává nakladatelství Professional Publishing, se podrobně zabývá jednak procesem poznávání segmentů na spotřebních trzích – jak obsahově, tak metodicky, jednak navazujícím procesem výběru mezi segmenty (tržním zacílením – tedy targeting). Úvodní ...

EAN: 9788086419763, obchod: Dary života

od 6,23 €

Porovnať ceny

Právo pro techniky (Václav Liška; Zdeněk Fiala)

Kniha si klade za cíl stát se nepostradatelným pomocníkem všem kteří se s právem setkávají a nemají potřebné právnické vzdělání. Čím vyšší postavení má člověk ve firmě tím větší jsou dopady jeho rozhodnutí a tím více je třeba uvědomovat si právní důsledky takových rozhodnutí a to dříve než ...

EAN: 9788086419954, obchod: Dary života

od 5,18 €

Porovnať ceny

Operační výzkum - nové trendy (Petr Fiala)

V knize, určené především manažerům, systémovým pracovníkům, výzkumníkům a studentům, jsou shrnuty nové trendy v operačním výzkumu, zahrnující vybrané nové aplikace, přístupy a metody (Management dodavatelských řetězců a sítí,Okružní a rozvozní problémy,Modely hodnocení ...

EAN: 9788074310362, obchod: Dary života

od 10,47 €

Porovnať ceny