Tobiáš

Pavučinka - sluchové vnímanie /4 pracovné zošity + 2CD (Andrea Čopáková; Olga Zelinková; kolektiv autorů)

Pavučinka je súbor 4 pracovných zošitov na precvičovanie sluchovej a zrakovej percepcie. Pracovať s nimi môžu špeciálni pedagógovia, liečební pedagógovia, logopédi, rodičia, teda všetci, ktorí chcú pomôcť deťom so špecifickými poruchami učenia, deťom s dyslexiou a dysotografiou, chybnou ...

EAN: 9788073111359, obchod: Dary života

od 17,32 €

Porovnať ceny

Němčina 1 - učebnice (Vlasta Vaňková)

Učebnice pro děti s SPU pro 3. ročník ZŠ.Děti by si měly osvojit základní konverzační dovednosti: podat informace o sobě a o jiné osobě informace získat, čísla do 12, barvy, dny v týdnu, použít přídavná jména a příslovce v přísudku, osobní zájmena, časování pravidelných sloves v čase ...

EAN: 9788073111199, obchod: Dary života

od 7,28 €

Porovnať ceny