Vydavateľstvo Matice slovenskej

Matica slovenská v národných dejinách (Imrich Sedlák)

Zborník Matica slovenská v národných dejinách prezentuje výber najlepších príspevkov z vyše 70 referátov na medzinárodnej vedeckej konferencii vo februári 2013. Konferencia sa uskutočnila pri príležitosti 150. výročia Matice slovenskej a 1150. výročia príchodu Konštantína a Metoda na naše ...

Obchod: Dary života

od 8,80 €

Porovnať ceny

Etnogénéza Slovákov, 2. doplnené vydanie (Richard Marsina;Peter Mulík)

Z histórie je známe, že v minulosti aj v súčasnosti sa pomenovania kmeňov a národov menili či alternovali, ale často sú naozaj iba „výsledkom vedeckej dedukcie a logickej úvahy.“ Slovenská historiografia je veľa dlžná Slovákom v otázke ich etnogenézy. Súbor štúdií, ktorých autormi sú ...

Obchod: Dary života

od 8,05 €

Porovnať ceny

Výpredaj ľudskosti (Ján Okáľ)

Okáľove memoárové diela Leto na Traune a Výpredaj ľudskosti sú autentickým dokumentom o prvých krokoch, dňoch, rokoch slovenskej povojnovej emigrácie - Hronského, Dilonga, Cincíka a mnohých ďalších. Mapujú ich pôsobiská, zložité peripetie na sklonku vojny a bezprostredne po nej, talianske ...

Obchod: Dary života

od 6,10 €

Porovnať ceny

Slovakistika (Imrich Sedlák)

Nový vedecko-populárny zborník Matice slovenskej prezentuje najnovšie poznatky z oblasti literárnej vedy, jazykovedy a príbuzných spoločenskovedných disciplín. Zborník členený na 4 časti – Jazyk, Literatúra, Kultúra a Informácie – je určený slovenským i zahraničným vedeckým kruhom a širokej ...

Obchod: Dary života

od 5,88 €

Porovnať ceny

V amerických zaisťovacích táboroch (Konštantín Čulen)

Konštantín Čulen (1904 – 1964) bol mnohostranne činným človekom: novinár, spisovateľ, historik, politik, zapálený rodoľub. Je autorom asi 40 knižných publikácií na kultúrne, politické a historické témy. Patril k najlepším znalcom americko – slovenského života a jeho dvojzväzkové Dejiny ...

Obchod: Dary života

od 5,85 €

Porovnať ceny

My Slovakia - An Americans View (Junas Lil)

The images and words in this book say what author feels about Slovakia. Culture and Art, People, Towns and Villages, Countryside.Dátum vydania: 10.2.2001Vydanie: 1.Väzba: viazanáISBN: 978-80-7090-622-4Strán: 56Formát (mm): 175x245

Obchod: Dary života

od 5,27 €

Porovnať ceny

Karamelový smiech (Marta Hlušíková)

Dielo Karamelový smiech je druhou prozaickou výpoveďou Marty Hlušíkovej. V šestnástich poviedkach zachytáva každodenný život úsporne vtesnaný do času a priestoru, plný paradoxov a bizarných situácií, kde často nemožno viesť deliacu čiaru medzi všednosťou a výnimočnosťou.Hrdinami Hlušíkovej ...

Obchod: Dary života

od 5,09 €

Porovnať ceny

Obludárium (Martin Vladik)

Zbierka mikropríbehov, sentencií a briskných reflexií na pomedzí básne a aforizmu, doplnená kreslenými anekdotami Andreja Mišanka, vrhá prenikavý, mrazivý pohľad na slovenskú spoločnosť. Prezrádza autorovu dôvernú znalosť spoločenských a politických pomerov a frustráciu zo stavu ...

Obchod: Dary života

od 5,09 €

Porovnať ceny

Labrys (Ján Litecký-Šveda)

Najnovšia básnická zbierka hudobníka i spisovateľa prináša súbor šesťdesiatich troch básní, z ktorých časť bola už uverejnená v časopisoch ako Romboid, Slovenské pohľady, Literárny tyždenník, Dotyky a Kultúra. Všetky jeho básne silne reflektujú nažité a podobne ako jeho milované blues ...

Obchod: Dary života

od 5,09 €

Porovnať ceny

Proti noci (Milan Gáfrik)

Dôvodov na vydanie publicistických príspevkov PhDr. Michala Gáfrika, DrSc., popredného slovenského literárneho vedca zaoberajúceho sa problematikou modernej slovenskej literatúry, bolo viac. Napokon zrejmé je to už z čítania tohto výberu. Gáfrik je spravodlivý sudca, zaujatý polemik, ktorý ...

Obchod: Dary života

od 4,87 €

Porovnať ceny

Za lásku sa neplatí (Mikuláš Šprinc)

Výber celoživotnej tvorby významného exilového spisovateľa, básnika, prekladateľa, redaktora, publicistu a pedagóga. Kniha zachytáva všetky základy, podoby a ťahy Šprincovho literárneho vývoja a pritom dozerať nielen na dôležité evolučné momenty, ale aj na estetické pozitíva. Výber ...

Obchod: Dary života

od 4,87 €

Porovnať ceny

Dve hry (Hurban, Povstanie) (Peter Kováčik)

Divadelné hry približujú udalosti revolučných rokov 1848 – 1849, ktoré položili základy národného jestvovania Slovákov. Hlavnými postavami sú Hurban, Hodža, Štúr, ale aj menej známi aktéri Slovenského povstania, napr. Štefanovič, večný „opozičník“ štúrovcov. Autor skoncentroval udalosti ...

Obchod: Dary života

od 4,65 €

Porovnať ceny

Na život a na smrť (Marián Grupač)

Marián Grupač je jedným z tých, ktorí hľadajú a nachádzajú nové podoby modernej slovenskej prózy. Predkladané dielo je akoby pokračovaním jeho poviedkovej tvorby, novým nastoľovaním a rozvíjaním motívov, ktoré sa objavili najmä v diele Z podkrovia Európy.Dátum vydania: 10.1.2005Vydanie: ...

Obchod: Dary života

od 4,62 €

Porovnať ceny

Kysuckovo (Peter Kubica; Zuzana Kubicová)

Ťažký bol voľakedy život za Kysuckou bránou, nuž sa tamojší horali pretĺkali životom ako drotári, pltníci, roľníci, garbiari, šindliari... Zo Skalitskej, Bystrickej, Makovskej, Vadičovskej, Rudinskej doliny, z obcí Turzu a Čadka mnohí poodchádzali do sveta, ale vracali sa domov, aspoň ...

Obchod: Dary života

od 4,40 €

Porovnať ceny

Slováci v zahraničí 29 (kolektív autorov)

Kniha Slováci v zahraničí 29: 29. ročník zborníka Slováci v zahraničí je venovaný Roku Matice slovenskej pri príležitosti 150. výročia jej vzniku a 1 150. výročia príchodu Konštantína Cyrila a Metoda na naše územie.Dátum vydania: 23.1.2013Vydanie: 1.Väzba: brožovanáISBN: ...

Obchod: Dary života

od 4,37 €

Porovnať ceny

Slováci v zahraničí 30 (kolektív autorov)

Kniha Slováci v zahraničí 30: Ročenka Slováci v zahraničí ponúka štúdie a materiály zo života krajanov, prináša spomienky na významné výročia slovenských osobností pôsobiacich v zahraniční, uverejňuje recenzie a informácie z krajanského sveta a z Krajanského múzea Matice slovenskej. Na ...

Obchod: Dary života

od 4,37 €

Porovnať ceny

Samo Tomášik (8. 2. 1813 – 10. 9. 1887) (Zuzana Bukovenová; Milan Gonda; Ján Greguš; Marián Grupač; Ján Jakubej; Ján Kačala; Miloš Klátik; Miloš Kovačka; Gabriela Mihálková; Miriam Viršinská; Martin W

Kniha Samo Tomášik (8. 2. 1813 – 10. 9. 1887): Medzi najvýznamnejšie obdobia v dejinách slovenského národa patrí obdobie národného obrodenia. Na formovaní svojbytnosti slovenského národa sa aktívne zúčastňovali aj slovenskí evanjelici, najmä z radov evanjelických farárov. V histórii takmer ...

Obchod: Dary života

od 4,37 €

Porovnať ceny

Postavenie Slovákov na jazykovo zmiešanom území Slovenskej republiky a ich vzťah k menšinám - Zborník Fiľakovskej konferencie 2013 (Marián Tkáč; Jaroslav Chovanec; Marián Gešper; Viliam Komora; Margar

Kniha Postavenie Slovákov na jazykovo zmiešanom území Slovenskej republiky a ich vzťah k menšinám: Matica slovenská má bohaté skúsenosti s ochranou slovenského života na jazykovo zmiešanom území Slovenska. Takúto úlohu uložil Matici zákon. Jej náplňou je zvyšovať národné povedomie Slovákov ...

Obchod: Dary života

od 4,37 €

Porovnať ceny

Z úprimnosti duše (P. O. Hviezdoslav; Stanislav Šmatlák)

Výber z Hviezdoslavovej intímnej lyriky. Výber dostal názov podľa incipitu úvodnej básne z Letorostvo I a jednotlivé básne sú v ňom zoradené v zásade na chronologickém princípe.Je to pokus o načrtnutie akéhosi lyrického autoportrétu Hviezdoslava. .Dátum vydania: 1.5.2003Vydanie: 1.Väzba: ...

Obchod: Dary života

od 3,97 €

Porovnať ceny

A žiť budeš ďalej (Anton Rákay)

Transplantácie ľudských orgánov - hlboko etických. filozofických i odborných otázok. v pozadí. ktorých stojí rozhodovanie o žití či nežití človeka. Téma. ktorá sa hlboko ľudsky dotýka nás všetkých. rezonuje v románe z lekárskeho prostredia. v ktorom nechýba pútavý príbeh. napätie i ...

Obchod: Dary života

od 3,68 €

Porovnať ceny