Vydavateľstvo Matice slovenskej

Šesťdesiatjeden krokov (Marián Tkáč; Jaroslav Chovanec)

Občianska iniciatíva slovenských intelektuálov Šesťdesiatjeden krokov k slovenskej identite – Zvrchované Slovensko hrala významnú rolu v zápase za zvrchovanosť Slovenska začiatkom 90. rokov. Memorandum občianskej iniciatívy – Zvrchované Slovensko obsahovalo 12 častí a 61 požiadaviek – ...

EAN: 9788081281518, obchod: Dary života

od 5,83 €

Porovnať ceny

Historický zborník 23/2013 - Vedecký časopis o slovenských národných dejinách (kolektív autorov)

Vedecký časopis Slovenského historického ústavu MS a Historického odboru MS, prichádza s viacerými zmenami vrátane grafickej úpravy. Aktuálne číslo je venované vynikajúcej osobnosti slovenskej histografie, jubilantovi prof. Richardovi Marsinovi a ponúka predovšetkým štúdie k obdobiu ...

EAN: 9788081280894, obchod: Dary života

od 2,43 €

Porovnať ceny

Slovenčina v literárnej praxi (Ján Kačala)

Autor publikácie predkladá slovenskej odbornej aj širšej kultúrnej verejnosti prácu o súčasnom literárnom jazyku. Táto téma v teoretickej i praktickej (realizačnej) rovine predstavuje dlhodobý predmet jeho odborného záujmu o slovenský jazyk a jeho mnohodimenzionálne spoločenské fungovanie. ...

EAN: 9788089208463, obchod: Dary života

od 4,86 €

Porovnať ceny

Samo Tomášik (8. 2. 1813 – 10. 9. 1887) (Zuzana Bukovenová; Milan Gonda; Ján Greguš; Marián Grupač; Ján Jakubej; Ján Kačala; Miloš Klátik; Miloš Kovačka; Gabriela Mihálková; Miriam Viršinská; Martin W

Kniha Samo Tomášik (8. 2. 1813 – 10. 9. 1887): Medzi najvýznamnejšie obdobia v dejinách slovenského národa patrí obdobie národného obrodenia. Na formovaní svojbytnosti slovenského národa sa aktívne zúčastňovali aj slovenskí evanjelici, najmä z radov evanjelických farárov. V histórii takmer ...

EAN: 9788081281013, obchod: Dary života

od 4,38 €

Porovnať ceny

Európa koktail (Ivan Horváth)

Novelistický výber obsahuje novely Vízum do Európy, Návrat do Paríža, Život s Laurou a bio-bibliografické kalendárium Ivana Horvátha.Dátum vydania: 4.12.2004Vydanie: 1.Väzba: viazanáISBN: 978-80-7090-758-0Strán: 150Formát (mm): 225x245

EAN: 9788070907580, obchod: Dary života

od 3,88 €

Porovnať ceny

Svet práce pre 8. ročník základnej školy - Tvorba životného prostredia pre 8. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom (Jana Levčíková; Daniela Mlyneková)

Obsah učebnice zodpovedá Štátnemu vzdelávaciemu programu. Cieľom je naučiť žiakov vnímať životné prostredie a uvedomovať si dôležitosť jeho tvorby, ochrany a zveľaďovania. Získané teoretické vedomosti žiaci využijú v praktických činnostiach a nadobudnú praktické zručnosti, s ktorými sa ...

EAN: 9788081150623, obchod: Dary života

od 1,85 €

Porovnať ceny

Svet práce pre 7. ročník základnej školy - Tvorba životného prostredia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom (Jana Levčíková; Daniela Mlyneková)

V učebnici Svet práce – tvorba životného prostredia nájdete veľa nových poznatkov o svete okolo vás, o prírode, o spôsoboch a možnostiach skrášľovania životného prostredia.Obsah učiva je rozdelený do štyroch kapitol: * Náradie a pomôcky* Kvetinárstvo* Hydroponické pestovanie rastlín* ...

EAN: 9788081150616, obchod: Dary života

od 1,85 €

Porovnať ceny

V amerických zaisťovacích táboroch (Konštantín Čulen)

Konštantín Čulen (1904 – 1964) bol mnohostranne činným človekom: novinár, spisovateľ, historik, politik, zapálený rodoľub. Je autorom asi 40 knižných publikácií na kultúrne, politické a historické témy. Patril k najlepším znalcom americko – slovenského života a jeho dvojzväzkové Dejiny ...

EAN: 9788070908747, obchod: Dary života

od 5,83 €

Porovnať ceny

Dve hry (Hurban, Povstanie) (Peter Kováčik)

Divadelné hry približujú udalosti revolučných rokov 1848 – 1849, ktoré položili základy národného jestvovania Slovákov. Hlavnými postavami sú Hurban, Hodža, Štúr, ale aj menej známi aktéri Slovenského povstania, napr. Štefanovič, večný „opozičník“ štúrovcov. Autor skoncentroval udalosti ...

EAN: 9788070909119, obchod: Dary života

od 4,64 €

Porovnať ceny

Národnostné a kultúrne vzťahy v Slovenskej republike - dejiny a prítomnosť (Lučenecká konferencia 2015)

V roku 2015 sa konala konferencia Matice slovenskej v oblasti národnostných vzťahov a pod rovnomenným názvom jej organizátori zostavili, pripravili a predložili návrh na vydanie zborníka. Odborné štúdie spracúvajú témy ako Štúr a maďarizácia, Štúrovci a Fiľakovo, Trianon ako slovenský ...

EAN: 9788081281563, obchod: Dary života

od 6,59 €

Porovnať ceny

Ide dravec tvrdo na vec (Peter Glocko)

Vlado Bednár – jedna z najvýraznejších, najkontroverznejších osobností slovenskej literatúry v 20. storočí. O nevšednom diele tohto zarytého bohéma, nonkonformistu, o jeho originálnej satire rozpráva kniha mladého literárneho historika. Rozprávanie dopĺňajú originálne dokumenty a vyznania ...

EAN: 9788070907665, obchod: Dary života

od 4,86 €

Porovnať ceny