Každý predmet má iný spôsob ukončenia a ten nemusí vyhovovať každému. Zatiaľ čo jeden študent si rád napíše test, druhý sa príde porozprávať na kolokvium a ďalší zase radšej napíše niekoľko strán textu, ktorý mu bude ohodnotený. Vypracovanie seminárnej práce na konci skúškového obdobia je väčšinou považované za to ľahšie ukončenie predmetu. Pre ľudí, ktorí neznášajú písanie je to ako za trest. Ono to nie je len tak, napísať zopár strán na nejakú tému. Malo by tomu predchádzať čítanie nových kníh, selektovanie dôležitých informácií a prepájanie poznatkov. Bežná prax je ale taká, že to vyzerá úplne inak. Študent aj za pár hodín napíše desiatky strán, ktoré často nemajú ani hlavu, ani pätu a potom sa im vracajú na opravu. A potom sa môže stať aj to, že predmet, o ktorom si mysleli, že bude malina, bude pre nich najhorší. To sa vám nestane, ak zveríte text skúsenejšiemu autorovi, ktorý vie, o čom píše!

Áčko v suchu

Keď si neviete rady so seminárnu prácu, tak ju „ponechajte“ niekomu inému! Vy si posedíte na pive, on ju napíše a už len čakáte na zelené políčko ukončeného predmetu.