Zamysleli ste sa niekedy popri bežných starostiach v práci či rodine nad vaším životným poslaním? Prečo ste tu na svete, aký je váš zmysel života? Meditaciaajoga? Podobné myšlienky prepadnú snáď každého z nás. Súvisia s budovaním, objavovaním a odhaľovaním našej identity a ontologickej podstaty, ale zvyčajne sme natoľko pohltení tokom udalostí a povinností, že ich nestíhame vnímať a naplno precítiť. Do istej miery nás takéto úvahy dokážu vydesiť, pretože si musíme zákonite uvedomovať aj to, že naša úloha na planéte Zem má len obmedzenú platnosť, a preto sa snažíme žiť zo dňa na deň a príliš si túto skutočnosť nepripúšťať. Ako sa vraví – carpe diem – užívaj dňa, ale niekedy to nestačí.

zmysel

Väčšina žije stereotypný, konzumný a materiálne založený život, v ktorom sú možno určité materiálne istoty a finančné zabezpečenie, plníme si svoje aktuálne potreby, no kde je duša? Kde je to povedomie o tom, kým sme a prečo tu na Zemi sme? Ak sa necháme viesť hmotným telom, nedozvieme sa nič o svojej duchovnej podstate a životnom smerovaní, hoci je to tá najjednoduchšia a najmenej komplikovaná cesta. Zaslepení dosahovaním cieľov a úspechov žiadame od života stále viac a viac, porovnávame sa, kladieme na seba často nezmyselné požiadavky a zabúdame skutočne žiť.

zmysel

Okrem hmotnej energie je oveľa zmysluplnejšia tá duchovná energia, vedenie vyšším princípom. Je to učenie o duši, ktorá je nesmrteľná a v ktorej môžeme nájsť naplnenie, šťastie a pokoj. Ak necháme prevládnuť naše ego, budeme sa hnať životom bez hlbšieho zmyslu a napokon nikdy nedosiahneme vnútornú spokojnosť a vyrovnanosť. Kľúčový cieľ ľudského života je získanie duchovného vedomia, uvedomenie si, že je niečo, čo nás prevyšuje, Chcete sa nechať viesť ohľadom zdravého životného štýlu, životného zmyslu či poslania? Táto webová stránka a je určená priamo pre vás.