Takmer každý krok robíme s myšlienkou, že má nejaké odpodstatnenie a hlavne prínos. No priznajme si, načo robiť veci, alebo načo vrážať čas a snahu do vecí, aké nemajú logický záver, či z nich zíde nakoniec strata?

finacování

Pre začiatok podnikania budeme potrebovať zhotovený podnikateľský plán a to najmä v prípade, ak potrebujeme pomoc investora. Investor je takisto človek a pokiaľ je rozumný, tak rozmýšľa štýlom, akým začali vety tohto článku. Predsa nám nebude požičiavať peniaze bezcieľne, z nudy. Musí v tom vidieť význam, no a samozrejme že aj pre seba. Práve preto som podčiarkol slovíčko požičiavať, z ktorého investor v konečnom dôsledku zarobí. No musí vidieť a veriť, že zarobí, respektíve že mu následne budeme môcť splácať dohodnutú čiastku s úrokom. Musí v našom pláne vidieť potenciál a logicky zodpovedané aspoň základné otázky.

Má náš plán potenciál rásť, pričom by ukazoval známky následného možného šetrenia?
Nemôžeme totiž len neustále investovať nemenne vysokú čiastku. Aj pokiaľ by sme získali tržby, neustále rovnako vysoké, či dokonca zvyšujúce sa náklady by boli pre investora odpudivé, vlastne aj pre nás. Príklad. Otvorím reštauráciu. Zo začiatku budem potrebovať kúpiť priestory, kuchynské spotrebiče, zamestnať kuchárov, čašníkov, ale ak toto všetko budem mať za sebou a prevádzka sa rozbehne, v podstate už budem investovať oveľa menej, nakoľko budem viac-menej kupovať iba potraviny. Tržba a kvalita mojich službieb budú pravdepodobne rásť, moje náklady budú klesať.

zdroj

Bol môj plán, respektíve nápad už na trhu zrealizovaný a funkčný?
Nemyslí sa tým, že by bol zrealizovaný priamo mnou, ale či takýto patent na trhu existuje alebo existoval a či má relatívny úpech a ak áno, tak v akej miere. Jednoduchý príklad. Fľaškové pivo. Ľudia si môžu zobrať pivo so sebou, patent bol úspešne zavedený do praxe, denne sa predá neuveriteľne veľa kusov.