Odísť z domu bez toho, aby sme dvere zatvorili a zamkli, asi nie je dobrý nápad, hlavne sme si všetci zvykli na to, že už to patrí k bežným rituálom, pretože vždy sa medzi nami nájdu ľudia, ktorí sa vkrádajú do bytov a odnášajú si čo im príde pod ruky. Zaistiť priestory a svoj vlastný majetok pred nečakanými hosťami je možné jednoducho, a to opatriť dvere zámkom.

Zámky a kľučky sa tiež vyvíjajú

LM-MONT je názov spoločnosti, ktorej výrobky a realizácie môžeme nájsť na mnohých stavbách, sú známe kvalitou a prepracovanosťou, ide o hliníkové či sklenené produkty a konštrukcie. Každá stavba, ktorá bude uvedená do prevádzky a budú ju využívať ľudia, musí prejsť kolaudáciou, tam sa zistia jej prípadné nedostatky a problémy, ktoré sa dajú ešte predtým, než si ich preberie majiteľ, odstrániť.

Sklenené či hliníkové konštrukcie sa dnes objavujú na každej novostavbe, z hliníka a skla sa tvoria celé fasády budov, ale aj interiérové steny, okná, dvere, ale aj mnohé iné doplnkové konštrukcie. Každá z nich však musí splniť požiadavky na bezpečnosť, kvalitu a funkčnosť, to sú hlavné atribúty pre zaistenie bezpečnosti budúcich užívateľov.

Dvere ako styčný bod pri vchádzaní do akéhokoľvek priestoru musia spĺňať požiadavky na protipožiarnu odolnosť či tesnosť, zvukovú izoláciu a podobne, o dizajne ani netreba špeciálne hovoriť, ten je takisto jedným z dôležitých momentov. Zabezpečiť, aby sa priestor dal uzamknúť, dokážu zámky, ktoré sa na dvere montujú.

K zámku môžete pridať aj iné možnosti ochrany

Označenie PL2 Lmmont patrí zámku s kotviacim prvkom z ocele, ktorý je vhodný ku prvkom s označením DRM80 a DRM100 a ide o príslušenstvo k dverovým a montážnym profilom ROMA. Tento prvok je spoľahlivý ochranca súkromného priestoru a vlastníctva, či všetkého, čo sa v uzamknutých priestoroch nachádza. Moderné metódy výroby stále kvalitnejších zámkov prinášajú do praxe nové a netradičné typy zámkov spolu s kľúčmi, bez ktorých sa nám ich otvoriť nepodarí.