Súčasná západná civilizácia si mnohokrát nedokáže predstaviť svoj život bez moderných technológií, ako sú smartfóny, ploché televízory alebo notebooky, a venuje im aj maximálnu pozornosť a väčšinu svojho času. To ostatné potom prehliada a nezamýšľa sa ani nad tým, aké by to bolo mať domácnosť bez toalety, a chodiť vykonávať potrebu von na ulici alebo na záhradu.

Upchatý záchod

Môže vám to pripadať ako samozrejmosť, že máme predsa doma záchod, a nebudeme logicky chodiť močiť niekam do lesa, lenže o tú „samozrejmosť“ sa niekto musí starať, aby bola funkčná av úplnom poriadku. Skúste si predstaviť jeden jediný deň bez toalety, napríklad ak sa vám záchod upchá, stane sa nepriechodným, a v tej chvíli si musíte poradiť inak.

kúpeľňa so záchodom

Keby naraz všetci inštalatéri vyhynuli – keby sa naraz v jediný deň niekam vytratili všetci inštalatéri, čo by sme si počali? Akonáhle by sa vám doma upchal záchod a nemal by kto vyčistiť kanalizáciu, ihneď by sa vám zmenili životné priority a mobilné telefóny, tablet, notebook a televízia by vás prestali zaujímať, pretože by ste na ne skrátka nemali čas. Museli by ste neustále odbiehať von, zriadiť nejaké miesto, kde by ste vykonávali potrebu, a keď by nebola funkčná mestská kanalizácia, veľa starostí by nám všetkým priniesla iba likvidácia fekálií, dezinfekcia a zabezpečenie pred šírením infekčných chorôb.

Viete si predstaviť ten chaos bez odpadov a kanalizácií v mestách? Ocitli by sme sa razom v epoche stredoveku a ľudský život by sa zmenil na nepoznanie. Vážme si teda tých, čo sa starajú o to, aby váš záchod bol plne funkčný, čo vykonáva krtkovanie v Hlohovci av ďalších mestách (nielen) na Slovensku, a to v mnohých prípadoch v priamom kontakte s nečistotami, výkalmi a ďalšími odpadmi, ktoré sprevádza neskutočný zápach. Inštalatér by si tiež zaslúžil titul „profesie roka“, keď už existuje vypísaná súťaž „e-shop roka“.