zdravotnicka praxe a pravo olga sovova

Tovar: nájdených 40 položiek

Produktov: Radiť podľa:

Strana [<<] [<] 1 2

Výrobca: Cena od: do:
Bytové spoluvlastnictví v teorii a praxi (Pavla Sýkorová)

Bytové spoluvlastnictví v teorii a praxi (Pavla Sýkorová)

Příručka se podrobně zabývá bytovým spoluvlastnictvím, které bylo rekodifikací soukromého práva vtěleno do nového občanského zákoníku. Autorka podrobně vysvětluje koncepční změny, ke kterým došlo, a srovnává je s předchozí úpravou v zákoně o vlastnictví bytů. Většinu problematických ...

Výrobca: Leges

od 10,00 €

Porovnať ceny
Vzory smluv pro podnikatelskou praxi

Vzory smluv pro podnikatelskou praxi

Kolektiv autorů z advokátní praxe připravil soubor vzorových smluv pro podnikatelskou praxi vycházejících z nového občanského zákoníku. Jde o smlouvy spíše středního rozsahu, které řeší řadu otázek nad rámec podstatných náležitostí smlouvy. Vzory budou k dispozici ke stažení na ...

Výrobca: Leges

od 21,00 €

Porovnať ceny
Medzinárodné rozhodcovské konanie v obchodnej praxi

Medzinárodné rozhodcovské konanie v obchodnej praxi

Významná vedecko-odborná publikácia monografického charakteru z autorskej dielne dnes už známej autorky je venovaná medzinárodnému rozhodcovskému konaniu uskutočňovanému podľa rozhodcovských pravidiel Komisie Organizácie Spojených národov pre medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL) a podľa ... (detail tovaru)

Výrobca: Veda, obchod: Dary života

4,96 €

Do obchodu

Skladom

Nový správní řád v praxi krajských úřadů

Nový správní řád v praxi krajských úřadů

Publikace je výstupem z (I.) zimní konference/workshopu, „Nový správní řád v praxi krajských úřadů“, kterou ve dnech 1. – 2. února 27 zorganizoval ve svých prostorách Krajský úřad kraje Vysočina ve spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. Akce, která se setkala s velmi ... (detail tovaru)

Výrobca: Aleš Čeněk, obchod: Dary života

7,29 €

Do obchodu

1 týždeň

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v praxi (Milan Bojnanský)

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v praxi (Milan Bojnanský)

Cieľom tejto publikácie je pomôcť plniť úlohy na úseku BOZP v každodennej praxi. Publikácia využíva všetky platné právne predpisy, rezortné predpisy a STN. Pri niektorých témach nájdete len striktný opis príslušného predpisu, pri iných aj komentár, prípadne prehľadnú tabuľku alebo praktickú ...

Výrobca: Nová práca, obchod: Dary života

11,07 €

Do obchodu

Skladom

Pracovní právo pro praxi

Pracovní právo pro praxi

Publikace Pracovní právo pro praxi je zaměřena na přístup k řešení vybraných a nejčastěji se vyskytujících právních otázek (základní zásady, vztah ZPr a ObčZ, práva a povinnosti zaměstnanců, mateřská a rodičovská dovolená, náhrada škody) spojených s aplikací zákoníku práce a souvisejících ...

Výrobca: C.H.Beck, obchod: Dary života

24,84 €

Do obchodu

Skladom

Ochrana osobních údajů v aplikační praxi (vybrané problémy)

Ochrana osobních údajů v aplikační praxi (vybrané problémy)

Již 4., aktualizované vydání publikace si klade za cíl upozornit na některá úskalí, která mohou při zpracování osobních údajů nastat v situacích, s nimiž se všichni denně setkáváme. Toto vydání reaguje, stejně jako vydání předchozí, na změny, které nastaly od posledního vydání mimo jiné v ...

Výrobca: Wolters Kluwer

od 18,69 €

Porovnať ceny
Zajištění a utvrzení dluhu v praxi (Martin Pelikán)

Zajištění a utvrzení dluhu v praxi (Martin Pelikán)

Kniha Zajištění a utvrzení dluhu v praxi je další praktickou příručkou z ediční řady Právo prakticky. Formou praktických příkladů, vzorů a tabulek seznamuje autor čtenáře s instituty používanými v právní praxi k zajištění a utvrzení dluhu, kterými jsou například ručení, finanční záruka, ...

Výrobca: Wolters Kluwer

od 17,00 €

Porovnať ceny
Průvodce novým přestupkovým zákonem pro správní praxi

Průvodce novým přestupkovým zákonem pro správní praxi

Praktická příručka přehledně vykládá jednotlivé instituty nového zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Nová právní úprava především ruší dualismus přestupků a jiných správních deliktů a zavádí mnoho nových, v oblasti přestupkové agendy dosud neznámých institutů. Hmotněprávní ...

Výrobca: Leges

od 11,00 €

Porovnať ceny
Opatření obecné povahy v teorii a praxi (kolektív autorov)

Opatření obecné povahy v teorii a praxi (kolektív autorov)

Jde o první publikaci na českém trhu, která nabízí ucelené zpracování právního institutu opatření obecné povahy. Tato forma činnosti veřejné správy, resp. typ správního aktu, má za sebou desetiletí své existence v českém právním řádu. Za tu dobu se opatření obecné povahy dostalo do širší ...

Výrobca: C.H.Beck

od 16,00 €

Porovnať ceny
Antidiskriminační právo v judikatuře a praxi

Antidiskriminační právo v judikatuře a praxi

Český antidiskriminační zákon je plný pojmů, které teprve praxe naplňuje konkrétním obsahem. Podobné je to i na úrovni evropského práva. Mnohdy těžko předvídatelný vývoj pak vyvolává kontroverze. Ambicí autorského kolektivu nebylo přinést komplexní dílo, které popisně představí všechny ...

Výrobca: C.H.Beck

od 16,00 €

Porovnať ceny
Compliance v podnikové praxi

Compliance v podnikové praxi

Pojem compliance se v poslední době pevně ukotvil v českém právním prostředí. Obchodní korporace se musejí vyrovnat s neustále rostoucím množstvím právních předpisů, které je postihují za protiprávní jednání osob, jež za obchodní korporaci vystupují a jednají. Compliance však neznamená ... (detail tovaru)

Výrobca: C.H.Beck, obchod: Dary života

28,44 €

Do obchodu

Skladom

Investiční služby v právní teorii a praxi (Martin Hobza)

Investiční služby v právní teorii a praxi (Martin Hobza)

Monografie je věnována problematice investičních služeb a regulace jejich poskytování.Kromě vysvětlení základních teoretických východisek autor nabízí řešení otázek a problémů vznikajících při praktické aplikaci právní úpravy investičního zprostředkování, resp. poskytování investiční služby ...

Výrobca: Leges

od 7,00 €

Porovnať ceny
Elektronické dokumenty v právní praxi (Tomáš Lechner)

Elektronické dokumenty v právní praxi (Tomáš Lechner)

Kniha pojednává o elektronickém dokumentu jako fenoménu dnešní doby, který v běžné praxi postupně nahrazuje svého listinného předchůdce. V publikaci je doloženo, že tato náhrada není nyní ještě využita v plném rozsahu. Kniha přináší přehled současného právního pohledu na elektronické ...

Druh tovaru: Knihy
Výrobca: Leges

od 12,00 €

Porovnať ceny
GDPR pro praxi

GDPR pro praxi

Publikace si klade za cíl poskytnout základní informace týkající se GDPR čili Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) podnikatelskému sektoru, ale i veřejné správě a neziskovým organizacím. Snahou autorského kolektivu bylo formou srozumitelnou i pro neprávníky přiblížit vše, co ... (detail tovaru)

Výrobca: Aleš Čeněk, obchod: Dary života

17,01 €

Do obchodu

5 dni

Německé účetní právo v české praxi - 3. vydání (Michal Vaněk)

Německé účetní právo v české praxi - 3. vydání (Michal Vaněk)

Parlament Spolkové republiky Německo přijal v roce 29 Zákon o modernizaci účetního práva (Gesetz zur Modernisierung des Bilanzrechts), na základě kterého se změnila příslušná ustanovení německého Obchodního zákoníku (HGB) upravující účetní postupy a metody aplikované při přípravě ...

Výrobca: Leges

od 9,00 €

Porovnať ceny
Dědické právo v teorii a praxi

Dědické právo v teorii a praxi

Publikace komplexně zpracovává problematiku dědictví podle hmotného i procesního práva. Část hmotněprávní se zabývá předpoklady dědění (smrt zůstavitele, existence dědictví, způsobilost dědice), mo

Druh tovaru: Knihy

od 15,00 €

Porovnať ceny
Zdravotnická povolání

Zdravotnická povolání

Kniha Zdravotnická povolání od odborníků v oblasti práva a zdravotnictví Dominika Brůhy a Evy Proškové přináší ojedinělý komplexně zpracovaný odborný právní výklad vztahující se k výkonu zdravotnických povolání. Tato jedinečná publikace pojednává jak o výkonu zdravotnických povolání, tak o ...

Výrobca: Wolters Kluwer

od 23,00 €

Porovnať ceny

Teória a prax v obchodnom práve - Mojmír, Mamojka

Cieľom publikácie je oboznámiť študentov s najfrekventovanejšími teoretickými východiskami a zároveň praktickými riešeniami tak, aby boli schopní rozpoznávať a reálne používať príslušné úpravy v budúc (detail tovaru)

Druh tovaru: Knihy
Obchod: Megaknihy.sk

24,00 €

Do obchodu

4 dni

Kriminalistické stopy - Teorie, metodologie, praxe

Kriminalistické stopy - Teorie, metodologie, praxe

Kriminalistická stopa je základní kriminalistická kategorie. Kriminalistická nauka o stopách zaujímá významné místo v kriminalistické vědě a praxi, protože kriminalistické stopy představují při odhalování, vyšetřování a předcházení trestné činnosti rozhodující faktor pro proces poznání ...

Výrobca: Aleš Čeněk

od 22,27 €

Porovnať ceny

Strana [<<] [<] 1 2