univerzita medicinskeho prava kolektiv pravni kancelare ceske lekarske komory mach jan a kolektiv

Tovar: nájdených 45 položiek

Produktov: Radiť podľa:

Strana 1 2 3 [>] [>>]

Výrobca: Cena od: do:
Univerzita medicínského práva - Kolektiv právní kanceláře České lékařské komory

od 3,00 €

Porovnať ceny
Kapitoly z medicínskeho práva - Katarína Ševcová

Kapitoly z medicínskeho práva - Katarína Ševcová

Medicínske právo je dynamicky rozvíjajúce sa odvetvie práva, v ktorom sa spájajú dve spoločenské vedy – právo a medicína. Je osobité tým, že ide o oblasť interdisciplinárnu, zatiaľ nekodifikovanú, do (detail tovaru)

Druh tovaru: Knihy
Obchod: Megaknihy.sk

7,00 €

Do obchodu

6 dni

Pramene práva na území Slovenska II. 1790-1918

Pramene práva na území Slovenska II. 1790-1918

Kniha prináša pohľad na formovanie novodobého štátu a práva prostredníctvom výberu z podstatných prameňov, ktoré sa viažu k historickému obdobiu rokov 1790-1918. V tomto období dochádza k reforme systematiky a výstavby právneho poriadku v spojení s posilnením významu pozície zákona vo ... (detail tovaru)

Obchod: Dary života

13,60 €

Do obchodu

Skladom

Dejiny cirkevného práva (Vladimír Vrana)

Dejiny cirkevného práva (Vladimír Vrana)

Vysokoškolské učebné texty sú určená predovšetkým študentom Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach pri štúdiu povinne voliteľného predmetu Dejiny cirkevného práva. Jedná sa o nové vydanie s predmetnou problematikou, ktorá sa začala vyučovať na Právnickej fakulte v Košiciach od r. 1990. Učebný ... (detail tovaru)

Obchod: Dary života

7,60 €

Do obchodu

5 dni

Dejiny procesného práva do roku 1848 (Erik Štenpien)

Dejiny procesného práva do roku 1848 (Erik Štenpien)

Rok 1848 bol ako je známe v mnohom prelomový. Znamenal zmenu spoločenských i právnych pomerov prakticky v celej Európe. Revolúcie znamenali zrod nových typov štátov - staré feudálne vzťahy boli nahradené modernou spoločnosťou založenou na báze rovnosti občanov. Záleží samozrejme od rozvoja ... (detail tovaru)

Obchod: Dary života

8,20 €

Do obchodu

Skladom

Vybrané kapitoly z medicínskej etiky - Kolektív autorov

Etika a filozofia mravnosti sa dostáva do popredia záujmu všetkých oblastí súčasného života. Biológia a medicína sú vedné odbory tak úzko späté s najvyššími hodnotami, ako je život a zdravie človeka

Druh tovaru: Učebnice

od 3,00 €

Porovnať ceny
Zdravotnícke právo interdisciplinárne (kolektív autorov)

Zdravotnícke právo interdisciplinárne (kolektív autorov)

Zborník príspevkov z vedeckého seminára s medzinárodnou účasťou konaného dňa 27.-28.1.2015 na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave pri príležitosti 15. výročia založenia Katedry medicínskeho právaDátum vydania: 30.1.2015Vydanie: 1.Väzba: brožovanáISBN: 978-80-89631-32-2Strán: ... (detail tovaru)

Obchod: Dary života

25,87 €

Do obchodu

Skladom

Prípadové štúdie z obchodného práva - kolektiv

Publikácia je zameraná na precvičenie všeobecných ustanovení prvej časti Obchodného zákonníka, ustanovení upravujúcich jednotlivé formy obchodných spoločností a družstvo, ako aj na precvičenie vedomos

Druh tovaru: Knihy

od 9,01 €

Porovnať ceny
Praktikum z trestného práva procesného - Kolektív autorov

Praktikum z trestného práva procesného - Kolektív autorov

Publikácia „Praktikum z trestného práva procesného“ texty má za cieľ naučiť študentov aplikovať teoretické poznatky získané štúdiom trestného práva procesného v praxi. Ako najvhodnejšia metóda sa na t

Druh tovaru: Knihy

od 13,00 €

Porovnať ceny

Výber judikatúry k Občianskemu zákonníku, 2. časť Vecné práva - Kolektív autorov

Publikácia sa vyznačuje netradičným spracovaním, ktoré spočíva v priradení relevantných judikátov k jednotlivým paragrafom. Na okraji strany (vedľa znenia judikátu, resp. právnej vety) sa nachádzajú k

Druh tovaru: Knihy

od 12,02 €

Porovnať ceny

Základy závazkového práva. 2. díl. - Kolektiv Autorů

Učebnice představuje stěžejní instituty závazkového práva včetně některých procesních aspektů. Text je bohatě doplněn judikaturou a mnoha příklady. Druhý díl obsahuje zvláštní část závazkového práva

Druh tovaru: Knihy

od 12,02 €

Porovnať ceny
Princípy európskeho zmluvného práva - Kolektív autorov

Princípy európskeho zmluvného práva - Kolektív autorov

Princípy európskeho zmluvného práva vypracovala Komisia pre európske zmluvné právo pod vedením dánskeho profesora Oleho Landu. Slovenský preklad vychádza z originálnych anglických verzií Lando, O. - B

Druh tovaru: Knihy

od 10,00 €

Porovnať ceny

Základy práva a ochrana spotrebiteľa - 8. vydanie - kolektiv

Pre stredné školy schválilo Ministerstvo školstva a zaradilo ju do zoznamu odporúčaných učebníc pre stredné školy. (detail tovaru)

Druh tovaru: Knihy
Obchod: Megaknihy.sk

3,00 €

Do obchodu

Skladom

Ochrana zamestnanca, súčasnosť a budúcnosť pracovného práva (kolektív autorov)

Ochrana zamestnanca, súčasnosť a budúcnosť pracovného práva (kolektív autorov)

Kolektív autorov rozoberá ochranu zamestnanca v súvislosti s pracovným právom, ktoré sa od svojho začiatku rozvíjalo ako ochranárske právo. Takto je primárne ponímané aj v súčasnosti na úrovni práva Európskej únie, ktoré ovplyvňuje viac ako štvrtinu národného pracovného práva členských ... (detail tovaru)

Obchod: Dary života

9,33 €

Do obchodu

1 týždeň

Teória práva, 3.vydanie (kolektív autorov)

Teória práva, 3.vydanie (kolektív autorov)

Kolektív autorov tvoria výborní odborníci na teoretické otázky práva, ktorí sú poprednými univerzitnými pedagógmi na Slovensku, v Čechách a v Rakúsku. Učebnica je určená pre študentov nižších ročníkov práva. Predstavuje vstup do metodologicko-pojmového systému právnej vedy. Môže však byť ... (detail tovaru)

Obchod: Dary života

12,38 €

Do obchodu

Skladom

Aktuální otázky metodologie právního myšlení (kolektív autorov)

Aktuální otázky metodologie právního myšlení (kolektív autorov)

Publikace představuje aktuální obraz tradičního instrumentária juristické metodologie a zároveň kriticky hodnotí jeho použitelnost v současném systému práva při jeho praktické aplikaci.Je tvořena sedmi příspěvky, jejichž tematické zaměření rozděluje práci na tři pomyslné části. První část ...

Výrobca: Leges

od 13,80 €

Porovnať ceny
Právní dějiny a brněnská právnická fakulta (1919 - 2009) (kolektív autorov)

Právní dějiny a brněnská právnická fakulta (1919 - 2009) (kolektív autorov)

Právní historie patřila k těm oborům, s nimiž byly spojeny první pedagogické kroky nejen na brněnské právnické fakultě, ale na celé Masarykově univerzitě. Počátky výuky právní historie a jí blízkých disciplín se totiž váží přímo k jejímu založení zákonem č. 5/1919 Sb. z 28. ledna 1919, jímž ... (detail tovaru)

Výrobca: Key Publishing, obchod: Dary života

11,68 €

Do obchodu

Skladom

Aktuální otázky práva ČR, SR a EU 2012 (kolektív autorov)

Aktuální otázky práva ČR, SR a EU 2012 (kolektív autorov)

Sborník obsahuje příspěvky studentů LLM soukromé vysoké školy B.I.B.S., a.s., studia LLM in Czech Business Law in the Eurolean Union ve školním roce 2010/2011, které byly předneseny na stejnojmenné akci. Studenti velmi kvalitně zpracovali aktuální problémy, s nimiž se mnohdy setkali ve své ...

Výrobca: Key Publishing, obchod: Dary života

14,51 €

Do obchodu

Skladom

Základy závazkového práva. 1. díl. (kolektív autorů)

Základy závazkového práva. 1. díl. (kolektív autorů)

Učebnice přehledně a srozumitelně představuje stěžejní instituty závazkového práva po rekodifikaci ve vzájemných souvislostech, včetně vybraných procesních aspektů. První díl přináší shrnutí a vysvětlení nejdůležitějších pojmů a všeobecných ustanovení, týkajících se závazků. V úvodu jsou ...

Výrobca: Leges

od 12,02 €

Porovnať ceny
Právní kultura středověku - Colloquia mediaevalia Pragensia 17 (kolektiv autorů)

Právní kultura středověku - Colloquia mediaevalia Pragensia 17 (kolektiv autorů)

Kolektivní monografie Právní kultura středověku zahrnuje studie třinácti českých a polských medievistů věnované nejrůznějším podobám právní kulturu Českého a Polského království od 10. do 15. století. Autoři zde ozřejmují dobové proměny pojímání práva a postupné prosazování se psaného práva ...

Výrobca: Filosofia

od 6,84 €

Porovnať ceny

Strana 1 2 3 [>] [>>]