uvod do filozofickej a pedagogickej antropologie

Tovar: nájdených 50 položiek

Produktov na stránku: Zoradiť:

Strana 1 2 3 [>] [>>]

Výrobca: Cena od: do:
Úvod do filozofickej a pedagogickej antropológie

Úvod do filozofickej a pedagogickej antropológie

Publikácia sa zaoberá možnosťami konštituovania filozofickej antropológie a jej väzbami na niektoré antropologické a filozofické disciplíny. Autor sa pokúša pomenovať úskalia, ktoré tomuto úsiliu stoj (detail tovaru)

Druh tovaru: Knihy
EAN: 9788022411790, obchod: Megaknihy.sk

8,00 €

Do obchodu

6 dni

Úvod do filozofickej a pedagogickej antropológie (Branislav Malík)

Úvod do filozofickej a pedagogickej antropológie (Branislav Malík)

Publikácia sa zaoberá možnosťami konštituovania filozofickej antropológie a jej väzbami na niektoré antropologické a filozofické disciplíny. Autor sa pokúša pomenovať úskalia, ktoré tomuto úsiliu stoja v ceste, a tým poukázať aj na príčiny stroskotania doterajších projektov budovania ... (detail tovaru)

Výrobca: Veda, EAN: 9788022411790, obchod: Dary života

8,50 €

doprava od 2,19 €

Do obchodu

Skladom

Terapeutický aspekt filozofického konceptu živého tela (Petra Hroncová)

Terapeutický aspekt filozofického konceptu živého tela (Petra Hroncová)

Koncept živého tela prináša nový „pohľad“ na telo už nie cez prizmu tradičného dualizmu, ale cez prizmu našej každodennej skúsenosti, v ktorej sa naše telo zväčša nestáva predmetom vedomých úvah. Odhaľovať sféru každodennosti a začleňovať poznatky z nej do koncepcií považujeme za ... (detail tovaru)

EAN: 9788374905121, obchod: Dary života

7,00 €

doprava od 2,19 €

Do obchodu

Skladom

Filozofické štúdie II. - Človek v jeho jedinečnosti a premenách (Ján Letz)

Filozofické štúdie II. - Človek v jeho jedinečnosti a premenách (Ján Letz)

Druhý zväzok vybraných štúdií autora, ktoré vznikli v rokoch 1989 - 2013, sa zameriava na jednu z centrálnych filozofických disciplín - filozofickú antropológiu. Do tohto súboru sú zahrnuté len tie štúdie, v ktorých autor nastoľuje kľúčové problémy a pokúša sa pre ne nájsť nové ... (detail tovaru)

EAN: 9788080828257, obchod: Dary života

14,00 €

doprava od 2,19 €

Do obchodu

Skladom

Filozofické štúdie I. - Myslenie a poznávanie v ich evolučnej dynamike (Ján Letz)

Filozofické štúdie I. - Myslenie a poznávanie v ich evolučnej dynamike (Ján Letz)

V prvom zväzku vybraných štúdií a úvah, ktoré vznikli v rokoch 1982 - 2012, sa profesor Ján Letz zamýšľa z rôznych aspektov nad filozofiou porozumenou predovšetkým ako kultúrny fenomén. Obraňuje jedinečné a autentické filozofické myslenie, objasňuje ho v systémovom rámci metafilozofie, ... (detail tovaru)

EAN: 9788080828240, obchod: Dary života

14,00 €

doprava od 2,19 €

Do obchodu

Skladom

Filozofické štúdie III. - Bytie v jeho otvorenosti a transcendencii (Ján Letz)

Filozofické štúdie III. - Bytie v jeho otvorenosti a transcendencii (Ján Letz)

Tretí zväzok vybraných štúdií autora, ktoré vznikli v rokoch 1977 – 2013, sa zameriava na kľúčové filozofické disciplíny - ontológiu, filozofickú teológiu a filozofickú eschatológiu. Do tohto súboru sú zahrnuté len tie štúdie, v ktorých autor nastoľuje základné problémy a pokúša sa na ne ... (detail tovaru)

EAN: 9788080828592, obchod: Dary života

14,00 €

doprava od 2,19 €

Do obchodu

Skladom

Kristológia z filozofického pohľadu (Ján Letz)

Kristológia z filozofického pohľadu (Ján Letz)

Toto dielo predstavuje ambiciózny pokus autora o tvorbu takého konceptu kristológie, ktorý je vytváraný prednostne z filozofického hľadiska, a to osobitne z pohľadu jeho konceptu experienciálno-vývojovej, stvoriteľsko-vývojovej a kenotickej filozofie, ktorého základy položil vo viacerých ... (detail tovaru)

EAN: 9788080827816, obchod: Dary života

8,40 €

doprava od 2,19 €

Do obchodu

Skladom

Do srdce Asie - Ladislav Stančo

Do srdce Asie - Ladislav Stančo

Od roku 2002 působí každoročně v jižní části Uzbekistánu poblíž městečka Šerabádu mladý tým archeologů z Univerzity Karlovy v Praze a spolu s uzbeckými badateli pracuje na zaplňování bílých míst na pomyslné historické i skutečné archeologické mapě. (detail tovaru)

Výrobca: Filozofická fakulta UK v Praze, EAN: 9788073084301, obchod: Kosmas

5,85 €

Do obchodu

Skladom

Dejiny benediktínskeho opátstva - v Hronskom Svätom Beňadiku do roku 1565 (Dana Stoklasová)

Dejiny benediktínskeho opátstva - v Hronskom Svätom Beňadiku do roku 1565 (Dana Stoklasová)

Benediktínske opátstvo v Hronskom Svätom Beňadiku patrilo už od svojho založenia k najvýznamnejším a najbohatším cirkevným inštitúciám v Uhorskom kráľovstve. Dôležitú úlohu zohrával tento kláštor aj v rámci benediktínskej rehole, a to najmä v 14. storočí, ktoré bolo obdobím jeho najväčšieho ... (detail tovaru)

EAN: 9788374908900, obchod: Dary života

5,60 €

doprava od 2,19 €

Do obchodu

Skladom

Vývoj šľachty na Spiši do začiatku 14. storočia (Peter Labanc)

Vývoj šľachty na Spiši do začiatku 14. storočia (Peter Labanc)

Ucelená práca na tému spišskej šľachty do začiatku 14. storočia svetlo sveta doteraz neuzrela, avšak pri výskume sa bolo možné opierať o viacero pozoruhodných a kvalitných prác, ktoré sú priebežne citované v texte. Bohatosť spišskej historiografie je síce príslovečná, ale má svoje výhody a ... (detail tovaru)

EAN: 9788374906043, obchod: Dary života

4,90 €

doprava od 2,19 €

Do obchodu

Skladom

Spišskí prepošti do roku 1405 (Peter Labanc)

Spišskí prepošti do roku 1405 (Peter Labanc)

Mgr. Peter Labanc, PhD. pracuje ako odborný asistent na katedre histórie FF TU v Trnave so špecializáciou na slovenské stredoveké dejiny. Okrem predkladanej publikácie prispel k výskumu stredovekých dejín Spiša niekoľkými odbornými štúdiami a článkami, ktoré sa zaoberajú otázkami vývoja ... (detail tovaru)

EAN: 9788374904407, obchod: Dary života

7,00 €

doprava od 2,19 €

Do obchodu

Skladom

Keramika typu Gnathia a West Slope - Úvod do štúdia helenistickej keramiky (Tomáš Kolon)

Keramika typu Gnathia a West Slope - Úvod do štúdia helenistickej keramiky (Tomáš Kolon)

Počas obdobia helenizmu sa významné zmeny v politickej, hospodárskej, spoločenskej a sociálnej situácii bezprostredne dotkli aj úžitkového umenia, vrátane hrnčiarskej výroby. Nenáročná technika, postupné zjednodušovanie používaných výzdobných prvkov a narastajúca štandardizácia v rámci ... (detail tovaru)

EAN: 9788374907163, obchod: Dary života

7,00 €

doprava od 2,19 €

Do obchodu

Skladom

Akademické písanie - Ako vzniká filozofický text (Anton Vydra)

Akademické písanie - Ako vzniká filozofický text (Anton Vydra)

Ako sa píše akademický text? Mám napísať, čo si myslím, alebo čo si myslí niekto iný? Profesor odo mňa žiada, aby som analyzoval nejaký pojem. Čo mám vlastne urobiť? Odkiaľ mám vedieť, čo mal autor textom na mysli? Byť kritický – stačí povedať, čo sa mi nepáči? Odborný text – odporný text. ... (detail tovaru)

EAN: 9788080824143, obchod: Dary života

7,00 €

doprava od 2,19 €

Do obchodu

Skladom

Heslář české avantgardy - Josef Vojvodík, Jan Wiendl

Heslář české avantgardy - Josef Vojvodík, Jan Wiendl

Heslář české avantgardy je kolektivním projektem, jehož cílem je rekonstrukce vybraných stěžejních pojmů a konceptů, které česká umělecká avantgarda zavedla zejména do literatury a výtvarného umění. (detail tovaru)

EAN: 9788073083328, obchod: Kosmas

17,87 €

Do obchodu

Skladom

Nukleární společnost ve Spojených státech amerických (1945-1964) - Michal Ulvr

Nukleární společnost ve Spojených státech amerických (1945-1964) - Michal Ulvr

Kniha čtenářům představuje velmi kontroverzní téma mediálního pokrytí jaderného testování a jeho vliv na americkou společnost čtyřicátých, padesátých a šedesátých let dvacátého století. (detail tovaru)

Výrobca: Filozofická fakulta UK v Praze, EAN: 9788073084967, obchod: Kosmas

8,30 €

Do obchodu

Skladom

Osudná kniha - Karel Sabina

Osudná kniha - Karel Sabina

Svazek obsahuje tři prózy významného spisovatele, publicisty, esejisty a literárního historika Karla Sabiny (1813-1877), totiž román o maršálovi Rudolfa II. Ruesswurm (1866), povídku Osudná kniha (1862) a novelu Hyacint (1862). (detail tovaru)

Výrobca: Filozofická fakulta UK v Praze, EAN: 9788073084875, obchod: Kosmas

11,05 €

Do obchodu

Skladom

Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky - Jana Hubková

Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky - Jana Hubková

Kniha zavádí dnešního čtenáře do dramatické doby počátku třicetileté války a je průvodcem po labyrintu myšlenkového světa 17. století. (detail tovaru)

EAN: 9788073083007, obchod: Kosmas

27,33 €

Do obchodu

Skladom

Fyziognomie psaní - Tomáš Jirsa

Fyziognomie psaní - Tomáš Jirsa

Kniha pojednává o vztahu mezi literárním psaním a ornamentem. Propojuje tak literárněteoretickou a literárněhistorickou problematiku s uměnovědnou, především vizuální oblastí. (detail tovaru)

Výrobca: Filozofická fakulta UK v Praze, EAN: 9788073084394, obchod: Kosmas

7,98 €

Do obchodu

Skladom

Zápas o východní Středomoří - Jan Koura

Zápas o východní Středomoří - Jan Koura

Důležitou událostí, jež vedla k větší angažovanosti Spojených států v oblasti východního Středomoří a Blízkého východu, byla již íránská krize roku 1946, mající za následek zintenzivnění amerického zájmu o dění v Řecku a Turecku.

Výrobca: Filozofická fakulta UK v Praze, EAN: 9788073084684, obchod: Kosmas

8,12 €

Do obchodu

Skladom

Trans montes

Trans montes

Titul knihy Trans montes. Podoby středověkého umění v severozápadních Čechách odkazuje k modelu otevřené kulturní výměny v uměleckém regionu, který se rozkládá podél zemské hranice mezi Čechami a Saskem. (detail tovaru)

EAN: 9788073085377, obchod: Kosmas

15,92 €

Do obchodu

Skladom

Vlajočky u názvu internetového obchodu znamenajú, že sa jedná o obchod z inej krajiny, ktorý dodáva aj na Slovensko.
Ak cudzie obchody predávajú tovar v menách iných ako Euro, tak sú ceny prepočítané podľa orientačných kurzov.
Orientačné kurzy pre prepočet cien: 1 EUR = 27,70 CZK, 1 EUR = 1,060 USD, 1 EUR = 4,400 PLN, 1 GBP = 1,140 EUR

Strana 1 2 3 [>] [>>]