zakladne zasady trestneho konania ucel a zakladna limitacia lucia kurilovska

Tovar: nájdených 45 položiek

Produktov: Radiť podľa:

Strana 1 2 3 [>] [>>]

Výrobca: Cena od: do:
Základne zásady trestného konania. Účel a základná limitácia (Lucia Kurilovská)

Základne zásady trestného konania. Účel a základná limitácia (Lucia Kurilovská)

Monografia trestného práva procesného predkladá prehľadný prierez jeho princípmi a zaoberá sa aj históriou niektorých z nich. Obsahuje odpovede na množstvo otázok, ktoré sú spojené s aplikáciou trestného procesu. Môže sa tak stať praktickou pomôckou tým, ktorí sa trestným procesom zaoberajú ... (detail tovaru)

Obchod: Dary života

9,24 €

Do obchodu

Skladom

Základne zásady trestného konania. Účel a základná limitácia (Lucia Kurilovská)

Základne zásady trestného konania. Účel a základná limitácia (Lucia Kurilovská)

Monografia trestného práva procesného predkladá prehľadný prierez jeho princípmi a zaoberá sa aj históriou niektorých z nich. Obsahuje odpovede na množstvo otázok, ktoré sú spojené s aplikáciou trestného procesu. Môže sa tak stať praktickou pomôckou tým, ktorí sa trestným procesom zaoberajú ... (detail tovaru)

Obchod: Dary života

9,24 €

Do obchodu

Skladom

Základne zásady trestného konania. Účel a základná limitácia - Kurilovská, Lucia

Monografia trestného práva procesného predkladá prehľadný prierez jeho princípmi a zaoberá sa aj históriou niektorých z nich. Obsahuje odpovede na množstvo otázok, ktoré sú spojené s aplikáciou trestn (detail tovaru)

Druh tovaru: Knihy
Obchod: Megaknihy.sk

8,00 €

Do obchodu

6 dni

Základní zásady trestního řízení - vůdčí ideje českého trestního procesu

Základní zásady trestního řízení - vůdčí ideje českého trestního procesu

Sborník obsahuje příspěvky ze sekce trestního práva mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny, kterou pořádá každoročně Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Tématem jednání sekce trestního práva v květnu 2016 byly základní zásady trestního řízení. Toto téma je v ...

Výrobca: Leges

od 10,00 €

Porovnať ceny
Zadržanie podozrivej osoby v trestnom konaní (Marko Deák)

Zadržanie podozrivej osoby v trestnom konaní (Marko Deák)

Predkladaná vedecká monografia predstavuje analýzu inštitútu zadržania podozrivej osoby v trestnom konaní. Pred výkladom platnej právnej úpravy autor tento inštitút zaraďuje do širšieho ústavnoprávneho rámca a následne poukazuje na súvislosti vyplývajúce z medzinárodných zmlúv o ľudských ... (detail tovaru)

Obchod: Dary života

12,00 €

Do obchodu

Skladom

Od zločinu k trestu (Sprievodca občana v trestnom konaní) (Jaroslav Ivor)

Od zločinu k trestu (Sprievodca občana v trestnom konaní) (Jaroslav Ivor)

Autori pripravili publikáciu, ktorá umožňuje poznať základné procesné práva a povinnosti občana, ktorý sa dostane do rôznych procesných rolí v rámci trestného konania. V súčasnej slovenskej či českej odbornej literatúre podobnej publikácie niet. Dielo analyzuje aktuálnu úpravu slovenského ... (detail tovaru)

Obchod: Dary života

20,00 €

Do obchodu

Skladom

Zásada ne bis in idem v konaní o porušení súťažného práva

Publikácia sa zaoberá výkladom a aplikáciou zásady ne bis in idem v práve hospodárskej súťaže, ako významným a zložitým právnym problémom, ktorý musí často riešiť Súdny dvor EÚ, Komisia, aj vnútroštát

Druh tovaru: Knihy

od 5,02 €

Porovnať ceny
Použitie informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní - Kyjac, Zuzana

Použitie informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní - Kyjac, Zuzana

V dnešnej postmodernej dobe rastie význam informačných technológií a je šanca, že získané informácie môžu predísť zničeniu hodnôt významných pre vývoj ľudstva. Informačná moc sa stáva aj zbraňou, doko

Druh tovaru: Knihy

od 17,98 €

Porovnať ceny

Od zločinu k trestu (Sprievodca občana v trestnom konaní)

Autori pripravili publikáciu, ktorá umožňuje poznať základné procesné práva a povinnosti občana, ktorý sa dostane do rôznych procesných rolí v rámci trestného konania. V súčasnej slovenskej či českej (detail tovaru)

Druh tovaru: Knihy
Obchod: Megaknihy.sk

18,00 €

Do obchodu

6 dni

Zadržanie podozrivej osoby v trestnom konaní

Predkladaná vedecká monografia predstavuje analýzu inštitútu zadržania podozrivej osoby v trestnom konaní. Pred výkladom platnej právnej úpravy autor tento inštitút zaraďuje do širšieho ústavnoprávneh (detail tovaru)

Druh tovaru: Knihy
Obchod: Megaknihy.sk

11,00 €

Do obchodu

6 dni

Prieťahy v trestnom konaní a ich vplyv na vymáhateľnosť práva v SR

Zborník z medzinárodnej konferencie konanej dňa 28. septembra 2010 na Fakulte práva Janka Jesenského Vysokej školy v Sládkovičove. Zborník obsahuje 8 príspevkov. Riešenie problematiky prieťahov v tres (detail tovaru)

Druh tovaru: Knihy
Obchod: Megaknihy.sk

5,00 €

Do obchodu

6 dni

Prostriedky zabezpečovania informácií dôležitých pre trestné konanie a právo na súkromie

Prostriedky zabezpečovania informácií dôležitých pre trestné konanie a právo na súkromie

Táto vedecká práca sa svojím tematickým zameraním týka špecifických trestno- procesných prostriedkov, ktoré sa využívajú pri objasňovaní spravidla závažnejších foriem trestnej činnosti, keď bežné dôkazné prostriedky nie sú dostatočné efektívne na zabezpečovanie dôkazov. Ide o ... (detail tovaru)

Výrobca: Veda, obchod: Dary života

11,81 €

Do obchodu

5 dni

Základní zásady Baťova systému řízení - 4.vydání - Zdeněk Rybka

Základní zásady Baťova systému řízení - 4.vydání - Zdeněk Rybka

Ing. Zdeněk Rybka, CSc. se narodil v roce 1927. Po ukončení povinné školní docházky (Komenského pokusná měšťanská škola ve Zlíně) se vyučil i firmy BAŤA, a.s. Prošel firemní internátní výchovou ve Zlíně a je absolventem Baťovy školy práce. Vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Brně a dále ... (detail tovaru)

Obchod: Bux.sk

8,04 €

Do obchodu

1-2 týždne

Základní zásady Baťova systému řízení - Rybka Zdeněk

Ing. Zdeněk Rybka, CSc. se narodil v roce 1927. Po ukončení povinné školní docházky (Komenského pokusná měšťanská škola ve Zlíně) se vyučil i firmy BAŤA, a.s. Prošel firemní internátní výchovou ve Zlí (detail tovaru)

Druh tovaru: Knihy
Obchod: Megaknihy.sk

5,00 €

Do obchodu

Skladom

Civilné právo procesné, 3.zmenené a doplnené vydanie - Základné konanie a správne súdnictvo

Civilné právo procesné, 3.zmenené a doplnené vydanie - Základné konanie a správne súdnictvo

Tretie vydanie publikácie Civilné právo procesné je napísané podľa platného znenia Občianského súdneho poriadku, pričom ako posledná bola v texte zapracovaná jeho novela vykonaná zákonom č. 151/2014 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť 1. júla 2014. Autori objasnili najdôležitejšie inštitúty ... (detail tovaru)

Obchod: Dary života

22,00 €

Do obchodu

Skladom

Trestný poriadok a zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb

Trestný poriadok a zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb

Publikácia obsahuje úplné znenie zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok s ustanoveniami, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2016 v dôsledku zavedenia trestnej zodpovednosti právnickych osôb. Vzhľadom na previazanosť právnej úpravy je súčasťou publikácie aj znenie zákona č. 91/2016 Z. z. o ...

Výrobca: Wolters Kluwer

od 7,00 €

Porovnať ceny

Žaloba na obnovu konania v občianskom súdnom konaní - Katarína Ševcová

Predložená monografia analyzuje žalobu na obnovu konania ako súčasť systému opravných prostriedkov vytvorený v civilnom procese. Podobne ako pri ostatných opravných prostriedkoch, jej existencia je o (detail tovaru)

Druh tovaru: Knihy
Obchod: Megaknihy.sk

19,00 €

Do obchodu

6 dni

Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání

Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání

Od prvního vydání velkého komentáře k trestnímu zákoníku uplynuly sice jen dva roky, avšak první vydání bylo přes potřebné dotisky již zcela rozebráno. Vzhledem k tomu, že v mezidobí došlo k prvním novelizacím trestního zákoníku a nově i k přijetí zákona o trestní odpovědnosti právnických ...

Výrobca: C.H.Beck

od 147,98 €

Porovnať ceny
Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář

Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář

1. ledna 2012 nastala zásadní koncepční změna trestního práva: průlom do zásady individuální trestní odpovědnosti prakticky zaměřený komentář si klade za cíl ozřejmit smysl jednotlivých ustanovení zákona a usnadnit jejich správnou aplikaci zapracovává přitom jak podklady zpracované při ...

Výrobca: C.H.Beck

od 46,01 €

Porovnať ceny
Trestní právo hmotné - obecná část - 3. vydání (Marek Fryšták)

Trestní právo hmotné - obecná část - 3. vydání (Marek Fryšták)

Učebnice vymezuje základní principy obecné části trestního práva hmotného takovým způsobem, aby si studenti osvojili jeho základní teoretické instituty a to ve spojitosti s ním bezprostředně souvisejících právních odvětví, na které normy trestního práva odkazují a ze kterých vycházejí ...

Výrobca: Key Publishing

od 3,99 €

Porovnať ceny

Strana 1 2 3 [>] [>>]