Zástavní právo v novém občanském zákoníku - Lukáš Vymazal

Tovar: nájdených 39 položiek

Produktov: Radiť podľa:

Strana 1 2 [>] [>>]

Výrobca: Cena od: do:

Zástavní právo v novém občanském zákoníku - Lukáš Vymazal

Kniha obsahuje podrobný výklad úpravy zástavního práva v novém občanském zákoníku, a to včetně vybrané – nadále použitelné – judikatury. Text publikace je strukturován do tematických kapitol, zabývají

Druh tovaru: Knihy

od 22,02 €

Porovnať ceny
K pojetí člověka a věci v novém soukromém právu

K pojetí člověka a věci v novém soukromém právu

Publikace K pojetí člověka a věci v novém soukromém právu reaguje na změny, které přineslo přijetí nového občanského zákoníku a související procesní legislativy. Autorský kolektiv se zabývá otázkami právní osobnosti člověka, jeho svéprávnosti a ochranou jeho integrity. Zvláštní pozornost je ...

Výrobca: C.H.Beck

od 13,00 €

Porovnať ceny
Družstvo v novém soukromém právu a v právní praxi

Družstvo v novém soukromém právu a v právní praxi

Současná právní úprava družstva, jejíž základ je zahrnut v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), účinném od 1. ledna 2014, přinesla (spolu s novým základem právní úpravy právnických osob v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) ...

Výrobca: Wolters Kluwer

od 20,99 €

Porovnať ceny
Darování a jeho podoby v novém soukromém právu (David Elischer)

Darování a jeho podoby v novém soukromém právu (David Elischer)

Publikace se podrobně věnuje institutu darování, který byl dotčen rekodifikací civilního práva. Celkem šestnáct kapitol obsahuje: vývoj institutu od římského práva, sociální aspekty daru a odlišení darování od podobných jednání, pojednání o darovací smlouvě, jejím vzniku a podobách, o tom, ...

Výrobca: Wolters Kluwer

od 12,02 €

Porovnať ceny

Zástavní právo

Monografie obsahuje ucelenou právní úpravu zástavního práva de lege lata včetně jejího historického vývoje. Ačkoli od 1. ledna 2014 nabude účinnosti nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.), může

Druh tovaru: Knihy

od 10,00 €

Porovnať ceny

Postavení a ochrana věřitele v novém soukromém právu - aktuální otázky

Čtenáři se do rukou dostává první dílo z nové ediční řady srovnávacích komentářů, připravované nakladatelstvím Wolters Kluwer. Publikace byla vytvořena ve spolupráci s advokátní kanceláří PRK Partners

Druh tovaru: Knihy

od 7,98 €

Porovnať ceny
Kupní smlouva v novém občanském zákoníku. Komentář. § 2079-2183

Kupní smlouva v novém občanském zákoníku. Komentář. § 2079-2183

•kupní smlouva představuje páteřní institut soukromého práva, jedná se o nejfrekventovanější typ smlouvy • publikace obsahuje výklad ke kategoriím neupraveným v občanském zákoníku (např. finanční leasing), podrobný rozbor jednotlivých typů kupní smlouvy i seznam nejdůležitější literatury • ...

Výrobca: C.H.Beck

od 26,01 €

Porovnať ceny
Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku. Komentář. § 2972 - 2990 (Ondrejová)

Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku. Komentář. § 2972 - 2990 (Ondrejová)

Publikace přináší komentář k jednotlivým ustanovením nového občanského zákoníku upravujících nekalou soutěž (§ 2972 až 2990). Podrobný výklad problematiky nekalé soutěže v novém občanském zákoníku je bohatě doplněn o použitelnou judikaturu českých soudů i Soudního dvora EU. Text se nevyhýbá ...

Výrobca: C.H.Beck

od 29,01 €

Porovnať ceny
Pojištění v novém občanském zákoníku. Komentář. § 2756 - 2872 (kolektív autorov)

Pojištění v novém občanském zákoníku. Komentář. § 2756 - 2872 (kolektív autorov)

PopisPojištění v novém občanském zákoníku. Komentář. § 2756 - 2872: • jedná se o ucelený komentář k problematice pojištění• publikace přináší vysvětlení pojištění škodového i obnosového, nabízí srovnání se zákonem o pojistné smlouvě a obsahuje zajímavé odkazy na pojištění v jiných zákonech• ...

Výrobca: C.H.Beck, obchod: Dary života

28,44 €

Do obchodu

1 týždeň

Správa cizího majetku v novém občanském zákoníku - Komentář § 1400-1474

Správa cizího majetku v novém občanském zákoníku - Komentář § 1400-1474

Cílem komentáře je vysvětlit podstatu nové právní úpravy materie, která dosud ani v občanském, ani v obchodním zákoníku upravena nebyla. Publikace uvádí konkrétní případy možné aplikace komentovaných ustanovení, obsahu i smluv zakládajících správu cizího majetku. Mimořádná pozornost je ...

Výrobca: C.H.Beck

od 32,02 €

Porovnať ceny
Věcná břemena v novém občanském zákoníku. Komentář · § 1257 - 1308

Věcná břemena v novém občanském zákoníku. Komentář · § 1257 - 1308

Nový občanský zákoník věnuje právní úpravě věcných břemen více prostoru než dosavadní právní úprava. Nová ustanovení přinášejí rozdělení věcných břemen na služebnosti a reálná břemena, zavádějí je do českého právního řádu znovu jako samostatné pojmy. Charakterizují také některé pozemkové a ...

Výrobca: C.H.Beck

od 26,01 €

Porovnať ceny
Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku

Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku

Leden 2014 přinese řadu změn i v oblasti bytového spoluvlastnictví, dosavadní samostatná úprava vlastnictví bytů v zákoně č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, byla začleněna do nového občanského zákoníku. Změny se hlavně týkají úpravy dílčích otázek (např. prohlášení vlastníka nelze po ...

Výrobca: C.H.Beck

od 26,01 €

Porovnať ceny
Právnické osoby v novém občanském zákoníku. Komentář

Právnické osoby v novém občanském zákoníku. Komentář

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná. Nový občanský zákoník účinný od roku 2014 právnickým osobám věnuje čtyři oddíly: Obecná ustanovení, Korporace, Fundace a Ústavy. Nahrazuje tak nejen úpravu ...

Výrobca: C.H.Beck

od 29,01 €

Porovnať ceny
Cenné papíry v novém občanském zákoníku. Komentář (Ježek Marek)

Cenné papíry v novém občanském zákoníku. Komentář (Ježek Marek)

Právem cenných papírů se rozumí účelový souhrn právních norem, jejichž předmětem úpravy jsou cenné papíry jako zvláštní objekty právních vztahů a vztahy mezi subjekty práva vznikající v souvislosti s vydáváním cenných papírů, s dispozicemi s nimi a s realizací práv do cenných papírů ...

Druh tovaru: Knihy
Výrobca: C.H.Beck

od 17,00 €

Porovnať ceny
Právní následky porušení smlouvy v novém občanském zákoníku (Josef Šilhán)

Právní následky porušení smlouvy v novém občanském zákoníku (Josef Šilhán)

Publikace se zaměřuje na jednu z klíčových oblastí smluvní obchodní praxe, totiž porušení smlouvy a právní následky s tím spojené. Jde o první komplexní monografické zpracování tohoto tématu dle nové právní úpravy. Autor v knize detailně analyzuje jak samotný pojem porušení smlouvy, tak ...

Výrobca: C.H.Beck, obchod: Dary života

28,44 €

Do obchodu

Skladom

Stavební právo veřejné a soukromé podle úpravy závazků v novém občanském zákoníku

Stavební právo veřejné a soukromé podle úpravy závazků v novém občanském zákoníku

Praktická příručka přibližuje základní otázky stavebního práva z hlediska veřejnoprávního, představovaného právem správním a soukromoprávního, zaměřeného na oblast obchodních smluv.Zapracovány jsou změny, ke kterým došlo na základě účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský ...

Druh tovaru: Knihy
Výrobca: Leges

od 14,98 €

Porovnať ceny
Rodina a dítě v novém občanském zákoníku (Senta Radvanová)

Rodina a dítě v novém občanském zákoníku (Senta Radvanová)

Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. přinesl řadu zásadních změn mimo jiné i v úpravě rodinného práva. Tou nejvíce viditelnou bylo zrušení zákona o rodině a vtělení převážné části úpravy rodinného práva do občanského zákoníku. Toto zpětné začlenění rodinného práva do materie základního ...

Výrobca: C.H.Beck

od 13,99 €

Porovnať ceny

Smlouvy o přepravě v novém občanském zákoníku. Komentář (Jiří Hrádek)

Dátum vydania: 10.1.2017Vydanie: 1.Väzba: viazanáISBN: 978-80-7400-634-0Strán: 240

Výrobca: C.H.Beck

od 22,02 €

Porovnať ceny
Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského - Stanislav Bárta

Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského - Stanislav Bárta

Ve své monografii autor analyzuje zástavní listiny Zikmunda Lucemburského na církevní statky jako nástroj jeho finanční politiky v českém království. Nejdříve představuje dostupné prameny a dosavadní

Druh tovaru: Knihy

od 9,01 €

Porovnať ceny
Úvahy o veřejném právu (Petr Kolman)

Úvahy o veřejném právu (Petr Kolman)

Publikace je dílem převážně právně-teoretickým, ovšem se značnou ambicí být i praktickým rádcem osobám, které se potýkají s některým úskalím vyplývajícím ze současného veřejného práva.Kniha se věnuje zejména problematice správního práva procesního (vybraným problémům správního řízení), ...

Druh tovaru: Knihy
Výrobca: Leges

od 9,01 €

Porovnať ceny

Strana 1 2 [>] [>>]