Alter

od 0,99 €

Porovnať ceny

Pohádky Boženy Němcové 70421

Výběr Věry Formánkové 15 klasických českých pohádek naší znamenité vypravěčky Boženy Němcové. Titul je koncipován jako dopňková četba pro 3 - 5. ročník ZŠ/OŠ.

Obchod: Megaknihy.sk

od 5,00 €

Porovnať ceny

Český jazyk 2 - Zuzana Nováková

Zaměřuje se na výklady o větě a souvětí, o druzích vět podle postoje mluvčího a o slovu. Podrobněji se zabývá slabikou a hláskou (souhlásky, samohlásky a dvojhlásky), podstatnými jmény, předložkami a

Druh tovaru: Učebnice
Obchod: Megaknihy.sk

od 4,01 €

Porovnať ceny

Moje první čítanka pro 1. ročník ZŠ - Helena, Jiří Žáček, Zmatlíková

Čítanka obsahuje pokračování příběhů malého Toma, s nímž se děti seznámily ve Slabikáři, dále pohádky (i dramatizaci), básně, hádanky a lidová říkadla z Čech a Moravy. Závěr knihy je věnován nácviku č

od 3,02 €

Porovnať ceny

Český jazyk pro 3. ročník ZŠ, brožovaná - Kateřina, Ladislav Dvorský, Lovis-Milerová

Učebnice obsahuje základní mluvnické učivo – seznamuje s psaním párových souhlásek uvnitř slov, se stavbou slova a s vyjmenovanými slovy (pomocí obrázků a žertovných říkadel usnadňuje jejich nácvik). Dále se zabývá slovními druhy a některými jejich kategoriemi. Samostatně pojednává o ...

od 3,02 €

Porovnať ceny

Čítanka 3 pro třetí ročník - Lenka Bradáčová 93613

Čítanka pokračuje v seznamování s knihami autorů dětské literatury. Dále rozšiřuje poznání dětí o dílech ilustrátorů, kteří tvořili pro tuto věkovou skupinu. Prohlubuje znalosti v oblasti teorie liter

Druh tovaru: Učebnice
Obchod: Megaknihy.sk

od 3,02 €

Porovnať ceny

Český jazyk 4 - Kolektiv Autorů 93623

Úvodní kapitoly učebnice jsou věnovány zopakování učiva třetího ročníku. Dále se podle osnov např. probírá: stavba slova, předpony a předložky, druhy slov, mluvnické kategorie podstatných jmen a slove

Druh tovaru: Učebnice
Obchod: Megaknihy.sk

od 3,02 €

Porovnať ceny

Čítanka pro třetí ročník 2. ediční řada - Staudková Hana

Čítanka 3/2 je nový titul, který rozšiřuje výběr ukázek z Čítanky 3/1 o úryvky ze současné české i světové dětské literatury. Čítanka 3/2 umožňuje zážitkové čtení i naslouchání a poutavostí vybraných

Druh tovaru: Učebnice
Obchod: Megaknihy.sk

od 3,02 €

Porovnať ceny

Zeměpis Vesmír/Mapa

Tato učebnice je první z řady učebnic zeměpisu pro 2. stupeň ZŠ. Celá řada má jednotnou koncepci i grafickou úpravu. Jedná se o moderní pracovní učebnici nového typu. Titul získal ocenění Zlatá stuha

Druh tovaru: Učebnice
Obchod: Megaknihy.sk

od 0,99 €

Porovnať ceny

Čítanka 2 93600

Čítanka 2/1 - upravená a doplněná verze, která spolu s Pracovním sešitem umožňuje plnit požadavky a cíle RVP ZV. Obsahuje jak ukázky z klasické dětské literatury, tak i texty spisovatelky Zuzany Novák

Druh tovaru: Učebnice
Obchod: Megaknihy.sk

od 4,01 €

Porovnať ceny

Slovníček pro první stupeň ZŠ - Ivana Svobodová

Abecedně řazený slovníček obsahuje výrazy, jejichž způsob psaní si žáci osvojují na prvním stupni základní školy. Umožňuje zlepšit písemný projev a vyvarovat se zbytečných chyb. Nechybí ani základní t

Druh tovaru: Učebnice
Obchod: Megaknihy.sk

od 1,98 €

Porovnať ceny

Matematika pro 4. ročník ZŠ 2.díl - Kolektiv Autorů

Obsahuje sčítání a odčítání v oboru do milionu, pamětné i písemné násobení čísel v oboru do milionu jednociferným činitelem. Gometrie: obvody čtverce a obdélníku, konstrukční úlohy s využitím rýsování

Druh tovaru: Učebnice
Obchod: Megaknihy.sk

od 1,98 €

Porovnať ceny

Počítáme zpaměti 2 - Jiří Volf

Pracovní sešit k procvičování sčítání a odčítání do 100 obsahuje 112 sloupců pětiminutovek. Kontrolu správnosti výpočtů si mohou žáci sami kontrolovat podle připojených výsledků

Obchod: Megaknihy.sk

od 0,99 €

Porovnať ceny

Zeměpis Společenské složky krajiny Politická mapa světa pro 8. ročník

Učebnice získala ocenění "ZLATÁ SCHOLA NOVA 2004". Učebnice vychází z nejnovějších geografických poznatků a výzkumů. Její metodické zpracování plně respektuje požadavky na aktivní samostatn

Druh tovaru: Učebnice
Obchod: Megaknihy.sk

od 0,99 €

Porovnať ceny

od 1,98 €

Porovnať ceny

Matematika 7 70293

Pracovní sešit pro 2. i 3. ročník ZŠ. Obsahuje témata: opakování násobení a dělení dvěma až desíti a jednou, porovnání čísel rozdílem, matematický význam závorek, vztahy o x menší (větší) a x krát vět

Obchod: Megaknihy.sk

od 1,98 €

Porovnať ceny

Rozmanitost přírody 4, 1.díl - Helena Kholová

Učebnice byla aktualizována a upravena podle RVP ZV, nově vychází pod názvem Rozmanitost přírody 4 - 1. díl. Učebnice vede děti k citlivému vztahu k přírodě, rozvíjí citlivé myšlení a jednání. Prohlub

Druh tovaru: Učebnice
Obchod: Megaknihy.sk

od 0,99 €

Porovnať ceny

Pracovní sešit k Čítance 3/2

Pracovní sešit k Čítance 3/2 svým charakterem poskytuje možnost rozvíjet klíčové kompetence, činnostními prvky ve výuce umožňuje postupně ovládnout prakticky zaměřené očekávané výstupy RVP ZV.

Druh tovaru: Učebnice
Obchod: Megaknihy.sk

od 0,99 €

Porovnať ceny

Počítáme zpaměti 3 - Jiří Volf

Pracovní sešit k procvičování násobení a dělení 2, 3, 4, 5, 6, 7 obsahuje 96 sloupců pětiminutovek. Frekvence procvičovaných spojů byla zvolena podle jejich obtížnosti. Kontrolu správnosti výpočtů si

Obchod: Megaknihy.sk

od 0,99 €

Porovnať ceny

Čítanka 5 pro pátý ročník - Hana Rezutková

Původní verze čítanky byla zkrácena a upravena podle požadavků RVP ZV. Čítanka 5/1 přináší nejen mnoho zajímavých ukázek z klasické české i světové dětské literatury, ale je navíc doplněna velkým množ

Obchod: Megaknihy.sk

od 4,01 €

Porovnať ceny