C.H.Beck

Oficiálne stránky C.H.Beck:

http://www.beck.cz/

C.H.Beck v sociálnych sieťach:

Facebook

Mezinárodní měnový fond ve 21. století

Autor této publikace, Ing. Petr Sedláček, Ph.D. je absolventem vysoké školy ekonomické v Praze. Na Fakultě národohospodářské získal v roce 2001 hodnost doktora v oboru obecná ekonomická teorie a dějiny ekonomických teorií. Doktorskou práci ohlásil na téma Odraz monetaristické a ...

Druh tovaru: Knihy

od 15,00 €

Porovnať ceny

Mezinárodní humanitární právo - Šturma

Publikace přináší ucelený rozbor mezinárodněprávní regulace ozbrojených konfliktů v současnosti. Mezinárodní humanitární právo je zde chápáno v širokém slova smyslu zahrnující jak tzv. „ženevské právo“ sloužící k ochraně obětí ozbrojených konfl iktů, tak i „haagské právo,“ které reguluje ...

Druh tovaru: Knihy

od 35,00 €

Porovnať ceny

Regulace reklamy. Komentář

Předkládaná publikace přináší vybrané komentované právní předpisy (části předpisů), které jsou pro reklamu v ČR zásadní: zákon o regulaci reklamy, nekalou soutěž upravenou v obchodním zákoníku, speciální úpravu reklamy, teleshoppingu a sponzoringu v zákoně o provozování rozhlasového a ...

Druh tovaru: Knihy

od 25,00 €

Porovnať ceny

Kartelové dohody (Raus; Oršulová)

Publikace, jež je svým obsahem a rozsahem dosud jedinečnou v České republice i na Slovensku, se zaměřuje na problematiku dohod omezujících hospodářskou soutěž, tzv. kartelových dohod. Autoři, kteří se sami dlouhodobě spolupodílejí na tvorbě vnitrostátních legislativ v oblasti veřejného ...

Druh tovaru: Knihy
Obchod: Dary života

od 22,67 €

Porovnať ceny

Makroekonomické souvislosti ochrany životního prostředí - Egor Sidorov

Opatření stávající ambiciózní politiky životního prostředí EU, která se v plné míře týkají také České republiky, vyvolávají na jedné straně nové aktivity ve výrobě, stavebnictví a dalších odvětvích a podporují nové projekty. V tomto směru jsou motorem hospodářského růstu a vytvářejí nové ...

Druh tovaru: Knihy

od 14,01 €

Porovnať ceny

Právo zaměstnanců na nadnárodní informace a projednání.

Kniha je prvním komplexním zpracováním problematiky práva zaměstnanců na nadnárodní informace a projednání v ČR. Zejména management podniků (skupin podniků) s působností na úrovni EU dostává touto publikací do ruky cennou pomoc, kterou bude potřebovat při výkladu a aplikaci příslušných ...

Druh tovaru: Knihy

od 14,01 €

Porovnať ceny

Vyvážený rozvoj

Publikace obsahuje vedle vzoru běžně v praxi používaných (např. nájemní smlouva, podnájemní smlouva, žaloby na přivolení soudu k výpovědi z bytu, podání ke katastrálnímu úřadu apod.) také vzory méně časté (např. smlouva o smlouvě budoucí, dohoda spoluvlastníků, smlouva o podmínkách ...

Druh tovaru: Knihy

od 10,99 €

Porovnať ceny

Evropeizace veřejné sféry

Nezbytnou podmínkou dalšího prohloubení evropské integrace je existence veřejného prostoru v Evropské unii. Základní otázkou, na kterou se práce zaměřuje, tedy je, zda můžeme formování takového prostoru v rámci EU vysledovat? Autoři se snaží postupně odpovědět na otázky: Dochází (vedle ...

Druh tovaru: Knihy
Obchod: Dary života

od 13,32 €

Porovnať ceny

Gender a sociální právo

Rovné postavení mužů a žen, gender a diskriminace jsou stále více skloňovanými pojmy nejen v českém společenském dění, ale i v právních diskusích. V poslední době se množí kauzy diskriminace na základě pohlaví, řešené již i českými soudy v návaznosti na judikaturu Evropského soudního dvora ...

Druh tovaru: Knihy

od 18,02 €

Porovnať ceny

Politické a právní základy evropských integračních seskupení - Linda Janků

Evropská integrace, to není pouze Evropská unie a rámec jejích společných politik. V nemalé míře se do budování a rozvoje vztahů mezi evropskými státy v období po skončení druhé světové války zapojily Rada Evropy, Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci či Nordická rada, v ...

Druh tovaru: Knihy

od 18,02 €

Porovnať ceny

Ochrana přímých zahraničních investic v Evropské unii

Ochrana přímých zahraničních investic se stala fenoménem zejména přelomu tisíciletí. Je předmětem mnohých spekulací díky tomu, že jde o systém dominantně mezinárodního právaveřejného, přesto však garantující přímou ochranu soukromoprávním subjektům, které se domáhají svých práv vůči ...

Druh tovaru: Knihy

od 25,00 €

Porovnať ceny

Právo vnějších vztahů EU (Pavel Svoboda)

Evropská unie je jedním z největších hybatelů mezinárodního života, zejména v oblasti obchodní politiky nebo rozvojové spolupráce. Napětí mezi členskými státy EU a jejich ústavním vztahem k EU je zjevné především na mezinárodním poli, kde si státy chtějí zachovat svůj status plných subjektů ...

Druh tovaru: Knihy

od 0,00 €

Porovnať ceny

Humor

Kniha se zabývá významem, přínosem a aplikací humoru pro práci právníků, ale i pro jejich relaxaci a zábavu.První část knihy je věnována teoretickým otázkám pojetí humoru a jeho funkcí, vztahu humoru a osobnosti a také zajímavostem o vztahu humoru a práva.Druhá část nabízí služby humoru se ...

Druh tovaru: Knihy

od 10,00 €

Porovnať ceny

Zákon o církvích a náboženských společnostech

Komentář k zákonu o církvích a náboženských společnostech poskytne užitečné informace všem, kteří se s působením církví a náboženských společností setkávají. Vedle toho, že představuje pojetí církví a náboženských společností v českém právním řádu, zabývá se tématy jako individuální svoboda ...

Druh tovaru: Knihy

od 24,01 €

Porovnať ceny

Právní aspekty humoru

Publikace Právní aspekty humoru se zabývá humorem v jeho nejrůznějších formách jakožto určitým prvkem významným v právních vztazích. Obecně lze říci, že v těchto souvislostech má humor a legrace význam tehdy, když s existencí tohoto jevu právo spojuje určité právní následky. Problémem však ...

Druh tovaru: Knihy

od 14,01 €

Porovnať ceny

Veřejné statky

Publikace je zaměřená především na problematiku soukromého poskytování veřejných statků. V této souvislosti je vysvětlen fenomén tzv. černého pasažérství. Důraz je kladen na identifikaci a sumarizaci možností, které mohou tomuto jevu předejít, či ho nějakým způsobem omezit, aniž by byl ...

Druh tovaru: Knihy

od 14,01 €

Porovnať ceny

Nařízení ES z pohledu jejich vnitrostátní aplikace a implementace (Richard Král)

Publikace je věnována problematice vnitrostátní aplikace a implementace nařízení Evropských společenství.Dátum vydania: 15.1.2007Edícia: Beckova Právní institutyVydanie: 1.Väzba: brožovanáISBN: 80-71795-48-8Strán: 136Formát (mm): 145x225

Druh tovaru: Knihy
Obchod: Dary života

od 14,05 €

Porovnať ceny

Ochrana názvů, postav a příběhů uměleckých děl, 2. vydání (Michal Šalomoun)

Publikace Ochrana přímých zahraničních investic v energetice podrobně analyzuje právní úpravu ochrany přímých zahraničních investic do jednoho z nejvýznamnějších hospodářských sektorů v České republice. Tato publikace navazuje na autorovu monografii Ochrana přímých zahraničních investic v ...

Druh tovaru: Knihy

od 14,01 €

Porovnať ceny

Evropská úmluva o lidských právech

Publikace z pera čtveřice zkušených autorů, kteří v ní zúročili svůj mnohaletý vědecký i profesní zájem o danou problematiku, přináší : - originální styl komentáře uzpůsobený specifické povaze mezinárodní úmluvy o lidských právech, založený na přehledném shrnutí relevantních principů ...

Druh tovaru: Knihy

od 129,01 €

Porovnať ceny

Občanský zákoník III.

Nový občanský zákoník, který začne platit již za několik málo měsíců, přináší do našeho práva řadu převratných novinek včetně zcela nových institutů. Nakladatelství C. H. Beck k němu připravuje velký komentář, který usnadní všem právníkům aplikaci nové normy a orientaci v ní.Jako první ...

Druh tovaru: Knihy

od 113,02 €

Porovnať ceny