Civitas per Populi

Indicators of Sustainable Development for Municipalities (anglicky)

Problematika udržitelného rozvoje (UR) je v popředí zájmu široké odborné i laické veřejnosti již několik let.Pro měření směřování k udržitelnému rozvoji, stejně tak jako ke sledování výkonnosti jednot

Obchod: Megaknihy.sk

od 6,98 €

Porovnať ceny

od 8,02 €

Porovnať ceny

Koncepce bytové politiky pro středně velká a malá města - Vladimíra Šilhánková a kolektiv

Bydlení je základní potřebou každého jednotlivce, stejně tak jako základní funkcí každého sídla. Pokud město či vesnice neroste, pak dochází k jeho úpadku. Velká města vyvíjejí různé strategie jak obyvatelstvo udržet či přilákat a používají k tomu celou řadu prostředků formulovaných ...

od 5,99 €

Porovnať ceny

Public Spaces and Quality of Life in Cities (anglicky) - Vladimíra Šilhánková a kolektiv

Sborník příspěvků stejnojmené konference European Urban Research Association, která se konala Fakultě architektury VUT v Brně v září 2005. Prezentované příspěvky mapují přístupy k problematice vnímání veřejných prostorů jako základního fenoménu měst od Turecka až po Velkou Británii.

od 13,02 €

Porovnať ceny

Ekonomické a bezpečnostní dopady (sub)urbanizace - Vladimíra Šilhánková a kolektiv

Kniha věnuje pohledům zaměřeným na ekonomické aspekty dopadů suburbanizace na veřejné rozpočty obcí a zároveň na bezpečnostní otázky fungování suburbánních území. Pro to, aby to bylo možné učinit, bylo nezbytné na řadě míst podívat hlouběji než jen na specifickou problematiku suburbanizace, ...

od 8,02 €

Porovnať ceny

Vybraná témata z regionálního rozvoje - Ludmila Šilhánková

Problematika regionálního rozvoje a regionálních politik je aktuálním tématem nejen na úrovni státu, ale zejména na úrovni krajské tj. regionální. Vedle toho i obce a města hledají přístupy a nástroje, jak zlepšit svou situaci, a to nejen ekonomickou, ale mnohde i demografickou (např. ...

od 4,01 €

Porovnať ceny

Veřejné prostory v územně plánovacím procesu - Vladimíra Šilhánková

Kniha jako jedna z prvních v kontextu České republiky mapuje problematiku veřejných prostorů našich měst od jejich širších společensko-historických souvislostí až po praktickou aplikaci v systému územního plánování.

od 5,99 €

Porovnať ceny