Eurounion

Dedičské právo hmotné - Ladislav Kupka

V texte autor venuje pozornosť jednak teoreticko - právnym inštitútom, ako i inštitútom pozitívno právnej úpravy dedenia, ako sú pramene dedičského práva, základné zásady dedenia, medzi ktoré patrí už

Druh tovaru: Knihy
Obchod: Megaknihy.sk

od 14,01 €

Porovnať ceny

Kodex bytového práva 2011

Publikace Kodex bytového práva 2011 obsahuje tři základní tématické okruhy, které zahrnují základní právní předpisy upravující problematiku bytů a bydlení z pohledu bytových družstev (jejich práv a po

Obchod: Megaknihy.sk

od 14,01 €

Porovnať ceny

Občiansky zákonník pre prax- Komentár (3 zväzky - Jaroslav Krajčo

Publikácia venuje osobitnú pozornosť vnútorným vzťahom v rámci právnej úpravy v Občianskom zákonníku, ale aj vzťahom Občianskeho zákonníka k osobitným právnym úpravám, vrátane vzťahu k medzinárodným dokumentom, ktorými je Slovenská republika viazaná. Komentár ozrejmuje aj vzťah jednotlivých ...

od 98,01 €

Porovnať ceny

od 30,00 €

Porovnať ceny

Zákoník práce 2012 - Jiří Kocourek

Předkládáme zájemcům o problematiku pracovněprávních vztahů zcela nové vydání zákoníku práce, jehož první část zahrnuje všechny dosavadní novelizace včetně nálezu Ústavního soudu publikovaného pod č.

Obchod: Megaknihy.sk

od 11,01 €

Porovnať ceny

Zákoník práce 2011 - Jiří Kocourek

Připojené judikáty byly vybrány s cílem umožnit orientaci v případech, kdy nová právní úprava se obsahově neliší od úpravy předchozí a lze tedy předpokládat, že v tomto duchu se bude vykládat i tento

Obchod: Megaknihy.sk

od 8,99 €

Porovnať ceny

Zákoník práce 2011

Dále jsou u jednotlivých ustanovení uvedeny odkazy na případné souvislosti s jinými ustanoveními zákoníku. V publikaci také naleznete vybrané vzory smluv (dohod) a výpovědí. Předkládaná publikace Vám

Obchod: Megaknihy.sk

od 4,01 €

Porovnať ceny