KD Osveta

Komplet 2 ks Klinická a radiačná onkológia Prvý a druhý diel - Ľudovít M. Jurga

Obsah 1. diel: I PRINCÍPY KLINICKEJ A RADIAČNEJ ONKOLÓGIE * 1 K historii klinické/experimentální a radiační onkologie v České republice * 2 História klinickej/experimentálnej a radiačnej onkológie v Slovenskej republike – vznik a vývoj onkológie na Slovensku * 3 Klinická a radiačná ...

Druh tovaru: Učebnice

od 35,99 €

Porovnať ceny

Centrálny nervový systém - Per Brodal

Hlavným cieľom tejto učebnice je poskytnúť vedomosti pre chápanie neurovied ako bázy klinického spôsobu myslenia, sprostredkovať pochopenie súvislostí medzi stavom a funkciou nervového systému, ako aj spôsobu, akým nervový systém zabezpečuje svoje početné úlohy. Dôraz na skĺbenie základných ...

Druh tovaru: Učebnice

od 24,01 €

Porovnať ceny

Vademecum medici - Anna Schneiderová

Od základu prepracované vydanie nenahraditeľnej komplexnej príručky určenej pre všetkých lekárov, zdravotníckych pracovníkov i študentov lekárskych fakúlt.Dôsledne a dôkladne aktualizované dielo rozšírené o nové, aktuálne kapitoly a heslá, zahrnujúce najnovšie výsledky pokroku v klinike, ...

Druh tovaru: Učebnice

od 18,02 €

Porovnať ceny

Všeobecná urológia

Uznávaný jednozväzkový zdroj poznatkov z urológie, ktorý predstavuje Smithova všeobecná urológia, je praktickým a stručným návodom na pochopenie, diagnostiku a liečbu urologických chorôb. Nepostrádateľný prehľad diagnostiky a liečby chorôb a anomálií často postihujúcich urogenitálny systém. ...

od 10,00 €

Porovnať ceny

Kompendium akupunktúry 2

Druhý zväzok učebnice spracúvajúci problematiku akupunktúry v celej šírke. Učebnica je použiteľná pre pregraduálnu i postgraduálnu prípravu lekárov. Krátky obsah: 1. Základy tradičnej čínskej medicíny a akupunktúry•Základné pojmy a ich interpretácia •Dráhy •Aktívne body •Škodliviny ...

Druh tovaru: Knihy

od 24,01 €

Porovnať ceny

Princípy detskej anestézie - Peter Gašparec

Tato kniha je rozhodně první v oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny na Slovensku a odvážím se dodat i ve střední Evropě.Hlavnímu autorovi, doktorovi Gašparcovi, se podařilo kolem sebe soustředit autorský tým vzdělaných odborníků a nadšenců v obore anestézie i pediatrie, ...

Druh tovaru: Učebnice

od 11,98 €

Porovnať ceny

Stomatologická protetika pre zubných technikov - Hans H. Caesar 93553

Obsah: * Úvod k 3. dielu * Predhovor k slovenskému vydaniu * Zamyslenie sa nad celkovou zubnou náhradou * Ošetrenie pani B. celkovou zubnou náhradou * Celkové zubné náhrady podľa systému protetiky firmy Ivoclar (podľa biogénnej predlohy) * Celkové náhrady podľa systému APF * Funkčná lyžica ...

Druh tovaru: Učebnice

od 9,01 €

Porovnať ceny

Medicína katastrof - Táňa Bulíková

Kniha vznikla na základe kolektívneho úsilia autorov, ktorí sa dlhodobo systematicky venujú problematike urgentnej medicíny, roky pôsobia v jej prednemocničnej zložke na Slovensku, v Čechách a Rakúsku, prednášajú na vysokých školách urgentnú zdravotnú starostlivosť, krízový manažment a ...

Druh tovaru: Učebnice

od 20,00 €

Porovnať ceny

Stomatologická protetika pre zubných technikov - Hans H. Caesar 88185

Druhý diel učebnice Stomatologická protetika pre zubných technikov obsahuje základy a ucelené technologické postupy pri zhotovovaní fixných zubných náhrad a návod na vytvorenie jednotlivých zubov morfologicky a funkčne správnych - jedná sa o zhotovovanie koruniek, polokoruniek, čapových ...

Druh tovaru: Učebnice

od 9,01 €

Porovnať ceny

Variabilita frekvencie srdca - Anna Schneiderová

Monografia je určená pre študentov všeobecného lekárstva, doktorantov a špecialistov rôznych medicínskych a príbuzných odborov, najmä vnútorného lekárstva, kardiológie, diabetológie, pediatrie, gynekológie a pôrodníctva, anesteziológie, telovýchovného lekárstva a psychiatrie.Dátum vydania: ...

Druh tovaru: Učebnice

od 5,00 €

Porovnať ceny

Cievne prístupy - Anna Schneiderová

Monografia “Cievne prístupy” uvádza čitateľa do „tajov a úskalí“ zabezpečovania cievnych prístupov u detí i dospelých. Poznatky, skúsenos­ti a praktické vedomosti, ktoré v knihe autori prezentujú boli postupne získavané z klinickej praxe už od 70. rokov minulého storočia. Prispel k nim aj ...

Druh tovaru: Učebnice

od 6,98 €

Porovnať ceny

Súdnolekárska alkohológia

Nadmerné požívanie alkoholických nápojov sprevádza rod Homo sapiens od nepamäti, súc uložené v hmlistých obrysoch ľudských dejín. Tento neduh - alkoholizmus - sprevádza i človeka modernej doby, kedy jeho následky, definované v exaktnej rovine práva alebo ekonomiky, majú svoju negatívnu ...

Druh tovaru: Knihy

od 5,99 €

Porovnať ceny

Malý atlas liečivých rastlín - Anna Schneiderová

Úvodom ďakujem vydavateľovi, že sa podujal uverejniť Thurzovej Malý atlas liečivých rastlín v desiatom, jubilejnom vydaní. S vďakou spomínam i na Dr. Fedora Thurzu, ktorý bol iniciátorom, ale aj neúnavným zostavovateľom všetkých predchádzajúcich vydaní tejto známej publikácie.Posledné ...

Druh tovaru: Knihy

od 10,99 €

Porovnať ceny

Slovenská kuchyňa

Slovenská kuchyňa a stravovanie prešli počas niekoľkých storočí veľkými zmenami. Prírodné podmienky jednotlivých regiónov však napriek zmenám dodnes vtláčajú slovenskej gastronómii svojské črty. Uchovanie typických prvkov stravovania záviselo od geografickej polohy, klimatických podmienok, ...

od 5,99 €

Porovnať ceny

Liečebná masáž - Anna Plačková

PredhovorHlavným cieľom spoločnosti je sústavne zvyšovať a prehlbovať vedomostnú úroveň študentov. Pre prácu maséra a fyzioterapeuta sú nevyhnutén teoretické vedomosti a praktické zručnosti. Dôležitá je integrácia všetkých získaných vedomostí z klinických predmetov. Poslúži zdravotníckym ...

Druh tovaru: Učebnice

od 10,99 €

Porovnať ceny

Vedecká príprava - Anna Schneiderová

V akademickom roku 2006/07 pribudol do obsahu študijného programu Všeobecné lekárstvo na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine nový predmet s názvom Vedecká príprava. Jeho vznik a zaradenie do výučby budúcich lekárov si vynútila „doba“, čím myslím predovšetkým ...

Druh tovaru: Knihy

od 5,99 €

Porovnať ceny

Základy anestézie vedenej nízkym prietokom čerstvých plynov

Anestéziológia ako technicky dependentný odbor je jasným dôkazom, že rozvoj technológie a techniky vedie k stále novým aplikačným možnostiam a vylepšeniam, ktorých cieľom je čoraz bezpečnejšie podávanie anestézie a anestetík s čo najmenšími možnými vedľajšími účinkami.Typickým príkladom je ...

Druh tovaru: Učebnice

od 5,99 €

Porovnať ceny

Homeopatia a výber liekov

Napísať úvodné slovo ku knihe „Homeopatia a výber liekov, 43 klinických situácií“ je pre mňa príležitosťou vyjadriť obdiv a poďakovanie autorom za odovzdanie ich vedomostí z oblasti homeopatie a ich využití v praxi.Texty sú spracované formou krátkych klinických situácií a doplnené prehľadom ...

Druh tovaru: Knihy

od 8,02 €

Porovnať ceny

Pestujeme izbové rastliny

Domov bez jedinej izbovej rastliny je ako tvár bez úsmevu. Rastliny nám dotvárajú prostredie, v ktorom žijeme, a my si to už bez nich ani nevieme predstaviť. Vnášajú do miestnosti život, atmosféru, farby, energiu. Dopĺňajú naše domovy krásou svojich kvetov a listov, vytvárajú nezvyčajné ...

Druh tovaru: Knihy

od 5,00 €

Porovnať ceny

Alkohologie v soudním lékařství

V súvislosti s rozvojom soudnolekárskej vedy a moderných laboratórnych technológií sa u nás i vo svete zhromaždil značný objem poznatkov nielen o účinkoch alkoholických nápojov na človeka, ale aj o súdobých metódach detekcie etanolu v rôznych tkanivách ľudského tela. Pri hlbšom prieniku do ...

Druh tovaru: Učebnice

od 5,99 €

Porovnať ceny