Nakladatelství Olomouc

Česko-italský Italsko-český kapesní slovník - Zdeněk Papoušek

Oboustranný slovník obsahuje asi 56500 hesel včetně slovních frazeologických spojení, idiomatických rčení a větných příkladů. Je určen především studentům nejrůznějších typů škol. Poslouží také českým turistům v Itálii a všem ostatním zájemcům o italštinu při jejich studiu, četbě nebo ...

od 10,08 €

Porovnať ceny

PROBLÉMY ANALYTICKÉ FILOZOFIE - neuveden

Dílo představuje analytickou filozofii jako pluralitu filozofických pojetí. Vztahuje se na úvahy filozofické práce motivované snahou učinit filozofii součástí lidského vědění. Kriteria takové filozofie mají být obdobná kriteriím vědeckého poznání. Z toho pak vyplývají určité hranice ...

od 5,04 €

Porovnať ceny

Demokracie je diskuse

Kniha je věnována české filosofii v letech mezi světovými válkami. Vyjadřuje povahu našeho tehdejšího filosofického života, spjatého s širšími společenskými, kulturními, uměleckými a vědeckými otázkami a charakteristického rozmanitostí i protichůdností stanovisek, polemikami a napětím mezi ...

od 4,04 €

Porovnať ceny

Černé sezóny - Michał Głowiński

Michał Głowiński (* 4. 11. 1934 Pruszków u Varšavy) patří mezi nejznámější současné polské literární vědce. Německou okupaci prožil v úkrytech v polském hlavním městě a na venkově. Roku 1955 absolvoval polonistiku na Varšavské univerzitě, v roce 1958 se stal asistentem v Literárněvědném ...

Druh tovaru: Knihy

od 1,00 €

Porovnať ceny

Zoologie - Zicháček Vladimír

Aktualizované vydání oblíbené učebnice, vycházející z nejnovějších poznatků v oboru.Kromě systematického přehledu, morfologie, anatomie (u parazitických druhů včetněŽivotních cyklů) obsahuje množství poznatků z fyziologie, životních projevů a rozšířenípopsaných druhů, včetně zhodnocení ...

Druh tovaru: Knihy

od 15,12 €

Porovnať ceny

od 1,00 €

Porovnať ceny

Biologické apekty regenerační medicíny - Ostró, Alexander

Člověk si zvyká vznášet stále odvážnější požadavky na přírodní zákonitosti a procesy ve snaze překonat a podřídit si je. Lékař, který prosazuje další výzkum v oblasti genetiky, asistované reprodukce a regenerační medicíny, je veden ušlechtilou snahou uspokojit rostoucí požadavky na ...

od 22,15 €

Porovnať ceny

Člověk jako občan a světoobčan, 2. vydání - Přemysl Šil, Karolová Jana

Moderně pojatá učebnice politologie, práva a mezinárodních vztahů pro čtvrtý ročník středních škol je určena zvídavým žákům a učitelům, kteří se snaží vytvářet zajímavé a pestré hodiny. Je rozdělena do 11 lekcí, z nichž každá obsahuje v žákovské části knihy žákovský list (s úvodním mottem, ...

Druh tovaru: Učebnice

od 5,04 €

Porovnať ceny

Důvěrné rozhovory s Amadeem

Důvěrné rozhovory s Amadeem jsou fikcí, avšak základním kamenem příběhu je realita.Dátum vydania: 5.1.2007Vydanie: 1.Väzba: brožovanáISBN: 978-80-7182-218-9Strán: 138Formát (mm): 200x285

od 4,04 €

Porovnať ceny

Míšeňská právní kniha - Historický kontext, jazykový rozbor, edice - Jiří Spáčil a kol.

Právní kniha, jíž se od 14. do počátku 18. století řídila města v oblasti dosahu magdeburského práva, u nás tedy v severních a středních Čechách a na severní a střední Moravě i ve Slezsku, vychází u nás poprvé. Vlastní edici uvádí obsáhlý komentář, pojednávající o vývoji magdeburského práva ...

Druh tovaru: Knihy

od 21,15 €

Porovnať ceny

Německo-český, česko-německý studijní slovník - Marie Steigerová a kolektiv

Další z řady jazykově encyklopedicky pojatých slovníků určených pro všechny uživatele, kteří si rádi rozšíří slovní zásobu. Využívá řady grafických vizuálních pomůcek, které přesně definují určitý technický termín nebo celou tematickou oblast. Velký prostor je věnován lexikografickému ...

Druh tovaru: Učebnice

od 15,12 €

Porovnať ceny

Británie a USA - reálie

Znalost světa, v němž Britové a Američané žijí, usnadňuje cizincovu orientaci v jejich zemích i společenskou komunikaci s jejich obyvateli. Vzpomeňte si, jak Vás potěšilo, když cizinec ledacos věděl o Vaší zemi.Zde ve dvou paralelních oddílech (Británie a USA) začneme s nástinem dějin ...

Druh tovaru: Knihy

od 12,50 €

Porovnať ceny

Angličtina s obrázky a výslovností

Aktualizované 9.vydání doplněné o nové poznatky z oblasti molekulární biologie.Souhrnné ucelené vydání středoškol. učebnic: „Biologie prokaryot, vyšších a nižších rostlin, hub“, „Biologie živočichů“, „Biologie člověka a úvod do obecné biologie“, „Vybrané kapitoly z obecné biologie“, ...

Druh tovaru: Učebnice

od 5,04 €

Porovnať ceny

Anglicko-český slovník s počitatelností a frázovými slovesy - Radka Obrtelová a kolektiv

Tento zcela nový anglicko-český slovník středního rozsahu se opírá zejména o slovní zásobu výkladových slovníků (Collins Cobuild, Cambridge International Dictionary of English, Longman Dictionary of Contemporary English atd.), což zajiš?uje obsahovou správnost hesel a zařazuje jednotlivé ...

Druh tovaru: Učebnice

od 9,08 €

Porovnať ceny

Česko-ruský rusko-český kapesní slovník

Obsahuje nejfrekventovanější hesla a slovní spojení, přehled ruské gramatiky, černobílé ilustrace.Dátum vydania: 1.8.2006Vydanie: 1.Väzba: viazanáISBN: 978-80-7182-185-4Strán: 192Formát (mm): 130x125

Druh tovaru: Učebnice

od 10,08 €

Porovnať ceny

Česko-italský, italsko-český kapesní slovník s frazeologií - Zdeněk Papoušek

Angličtina pro au pair s frázemi a slovníky je příručka pro všechny, kdo chtějí pracovat – nebo již pracují – s dětmi v anglicky mluvících rodinách, v Evropě nebo ve Spojených státech amerických a Kanadě. Angličtina pro au pair s frázemi a slovníky • vám umožňuje efektivněji anglicky ...

Druh tovaru: Učebnice

od 9,08 €

Porovnať ceny

Kapesní slovník s výslovností česko-anglický, anglicko-český - Jiří Kučera

Přehledně zpracovaný slovník středního rozsahu, s výslovností v části anglicko-české i části česko-anglické, určen nejširšímu okruhu zájemců. Součástí publikace je 61 tematicky uspořádaných celostránk

Obchod: Megaknihy.sk

od 11,08 €

Porovnať ceny

Cestujeme do zahraničí Česko-anglická konverzace a slovník

Česko-anglická konverzace a slovník Cestujeme do zahraničí je užitečnou pomůckou na cesty. Uvedené anglické fráze a slovní zásoba vám umožní komunikovat ve většině cestovních situací. Ve všech kapitolách je frazeologie seřazena tematicky a vychází z praktických zkušeností autorů. Při ...

Druh tovaru: Učebnice

od 5,04 €

Porovnať ceny

NČ-ČN - pedagogicko-psychologický slovník - Jenny Poláková, Nelešovská Alena

Kromě autorek z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se na výběru hesel podílel také doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. a prof. J. Rekus z Vysoké školy pedagogické v Karlsruhe. Záměrem a cílem slovníku je poskytnout zejména studentům všech studijních oborů na PdF UP základní a ...

Druh tovaru: Učebnice

od 7,04 €

Porovnať ceny

Česko-ukrajinský ukrajinsko-český kapesní slovník - Jaroslav Ornst a kolektiv

Oboustranný slovník obsahuje v části česko-ukrajinské 9650 českých slov a 17080 ukrajinských ekvivalentů. V ukrajinsko-české části 9100 ukrajinských slov a 17050 českých ekvivalentů. Součástí je 39 celostránkových barevných příloh a 35 černobílých obrázků v textové části. U všech ...

Druh tovaru: Učebnice

od 7,04 €

Porovnať ceny