Paido

Sociologie v kostce (Aleš Sekot)

Publikace si klade za cíl zmapovat důležité problémové okruhy obecné sociologie v kontextu základních pojmů a kategorií. Úvodem si kniha všímá vzniku a podstaty sociologie, prezentuje soudobé základní sociologické koncepce a upozorňuje na podstatné charakteristiky sociologického výzkumu. ...

EAN: 9788073151263

od 8,01 €

Porovnať ceny

K perspektivám školního vzdělávání (Tomáš Janík; Vlastimil Švec)

Autoři v publikaci reagují na aktuální otázky a výzvy spojené se školou, kurikulem, výukou. Jsou zde novým pohledem nazírány kategorie jako cíle a obsah vzdělávání, kompetence a znalosti, proces vzdělávání a tvořivost. Dále jsou zde řešeny vybrané kurikulární problémy, a to jak ze širšího ...

EAN: 9788073151935

od 6,99 €

Porovnať ceny

Školní úspěšnost dětí se zrakovým handicapem (Iva Venclová)

Jedním z cílů této práce bylo poukázat na současný výskyt vícečetného postižení u zrakově handicapovaných dětí a poukázat na jejich vzájemnou kumulaci. Specifika edukace dítěte s více vadami by měla vycházet ze vzdělávacích možností těchto žáků.Dátum vydania: 25.4.2005Vydanie: 1.Väzba: ...

EAN: 9788073150945

od 5,00 €

Porovnať ceny

Od prožívání k požitkářství - Výchovné funkce hry a její proměny v historických koncepcích pedagogiky (Jiří Němec)

Fenomén hry doprovází každého z nás celý život. Nejdříve si hrajeme jako děti, později s dětmi a ještě později s vnoučaty. Pedagog má to štěstí, že si může hrát celý život, protože hra je neoddělitelnou součástí výchovy už po celá staletí a tisíciletí. Dokladem tohoto tvrzení může být právě ...

EAN: 9788073150068

od 3,01 €

Porovnať ceny

Úloha školy v rozvoji vzdělanosti (Eliška Walterová)

Publikace nabízí čtenáři zpracovanou problematiku diskutovaného tématu úlohy školy v rozvoji vzdělanosti. Systematicky postupuje od teoreticko-metodologických východisek a klíčových pojmů vztahujících se ke zvolené problematice, ke kapitolám Vývoj české školy, Výzvy vůči škole a faktory ...

EAN: 9788073150839

od 15,00 €

Porovnať ceny

Školské reformy a tvorba kurikula tělesné výchovy v ČR, SRN a USA (Petr Vlček; Tomáš Janík)

V monografii se autoři zaměřují na porovnání reformovaného projektovaného kurikula tělesné výchovy v České republice, Spolkové republice Německo a Spojených státech amerických. Jejich cílem je přispět k rozvoji teoretické základny vědeckých oborů pedagogiky a kinantropologie. Vedle analýzy ...

EAN: 9788073152031

od 10,00 €

Porovnať ceny

Využití výpočetní techniky pro zdravotně postižené (Jaroslav Novák)

Text obsahuje sedm kapitol, které pojednávají o jednotlivých typech postižení.U každého postižení je uveden seznam konkrétních technických pomůcek s popisem jejich použití.Součástí publikace je katalog pomůcek, který podává ucelený přehled o jednotlivých zařízeních i softwaru. 23.3. 1998 ...

EAN: 9788085931440

od 6,01 €

Porovnať ceny

Základy školní pedagogiky

Publikace se zabývá školní pedagogikou z hlediska teorie školy, teorie kurikula a teorie výuky. Věnuje pozornost celkovému náhledu na tyto kategorie s důrazem na probíhající kurikulární reformu.Dátum vydania: 24.5.2010Vydanie: 1.Väzba: brožovanáISBN: 978-80-7315-183-6Strán: 119Formát (mm): 176x250

EAN: 9788073151836

od 3,99 €

Porovnať ceny

Kalokagathia: Ideál nebo flatus vocis? (Radim Šíp)

Publikace řady českých i slovenských autorů kriticky analyzuje termín kalokagathia, jenž se často používá jako ústřední pojem mnohdy prázdné fráze. Účelem monografie není ničit prázdné modly, ale naopak pomoci vzkřísit nyní již bezduché slovní klišé k životu skutečného tvořivého mýtu, který ...

EAN: 9788073151645

od 3,01 €

Porovnať ceny

Cesty dalšího vzdělávání učitelů (Bohumíra Lazarová)

Publikace pojednává o dalším vzdělávání učitelů na úrovni vzdělávací politiky i praxe a dává prostor k vyjádření hlavním aktérům dalšího vzdělávání učitelů. Nabízí několik výraznějších vhledů do vztahů dalšího vzdělávání učitelů a prostředí dalšího vzdělávání a – konečně – přináší aplikační ...

EAN: 9788073151140, obchod: Dary života

od 9,42 €

Porovnať ceny