Prodos

Matematické minutovky pro 4. ročník/ 1. díl - Hana Mikulenková

Přepracované pracovní sešity, které původně vznikly na základě přímého požadavku učitelů na ZŠ, obsahují 64 cvičení sloužících k docvičení pamětného počítání žáků v 5. ročníku ZŠ. Sešity mají žákům

Druh tovaru: Učebnice
Obchod: Megaknihy.sk

od 1,01 €

Porovnať ceny

Prvouka pro 1. ročník

Metodická příručka k titulu Prvouka pro 1. ročník nabízí návrh tematického a časového plánu a v dalším obsahu se věnuje konkrétním tématům z Prvouky a předkládá k nim metodické informace, návrhy na ak

Obchod: Megaknihy.sk

od 1,01 €

Porovnať ceny

Průvodce výukou dle RVP na 1. stupni ZŠ - Marta Grigárková

Základní sestava Průvodce výukou dle RVP na 1. stupni obsahuje stručné pojednání věnované možnostem využití učebnic pro dosahování očekávaných výstupů a také souvisejícím aspektům tvorby ŠVP. Samozřej

Druh tovaru: Učebnice
Obchod: Megaknihy.sk

od 14,01 €

Porovnať ceny

Příručka k vyučování čtení, psaní, aliteratuře v prvním ročníku základní školy

První část Příručky k vyučování čtení, psaní a literatuře v prvním ročníku základní školy obsahuje vysoce odborný a cílený vhled do historie výuky čtení a psaní a komentuje jednotlivé metody i publika

Druh tovaru: Učebnice
Obchod: Megaknihy.sk

od 11,01 €

Porovnať ceny

Dějepis 8 s komentářem pro učitele

Nový, kompletně přepracovaný titul nahrazuje v ucelené řadě Dějepis 6–9 původní učebnici o novověku. Obsahové členění i rozsah učiva a tudíž i celková návaznost zůstaly více méně zachovány, pouze se u

Druh tovaru: Učebnice
Obchod: Megaknihy.sk

od 5,99 €

Porovnať ceny

Čítanka 4

Čítanka pro 4. ročník svým obsahem přestavuje úvod do pestrosti literárních druhů a žánrů, témat i motivů, jak napovídá i její rozčlenění do oddílů, Čítanka pro 5. ročník se více specializuje na srovn

Druh tovaru: Učebnice
Obchod: Megaknihy.sk

od 3,00 €

Porovnať ceny

Fyzika II Pracovní sešit 2. díl

Učitelská verze pracovního sešitu Fyziky II obsahuje barevně odlišené metodické poznámky, výsledky a postupy řešení příkladů, tipy na další literaturu a stránkové odkazy na související témata v dalšíc

Druh tovaru: Učebnice
Obchod: Megaknihy.sk

od 3,00 €

Porovnať ceny

Čítanka 3 příručka pro učitele

Příručka pro učitele k Čítance 3 přináší komplexní vhled do problematiky současného vyučování českého jazyka ve 3. ročníku a jeho propojení s literární výchovou. Nastiňuje téma mezioborových souvislos

Obchod: Megaknihy.sk

od 1,99 €

Porovnať ceny

Přírodopis 7 Příručka pro učitele

Praktická příručka k Přírodopisu 6 je určena učitelům základních škol, kteří se rozhodnou používat učebnici Pedagogického nakladatelství Prodos. Příručka pro učitele obsahuje časový a tematický plán

Obchod: Megaknihy.sk

od 1,01 €

Porovnať ceny

Přírodopis 8 Pracovní sešit - Jan Kantorek

Pracovní sešit provázaný s učebnicí Přírodopisu 8 je určen k praktické aplikaci poznatků v problémových úlohách a k zábavnému opakování. Pracovní sešity jsou obsahově i formálně propojeny s učebnicemi

Druh tovaru: Učebnice
Obchod: Megaknihy.sk

od 1,01 €

Porovnať ceny

Fyzika II 2.díl Pracovní sešit

Pracovní sešit k 2. dílu Fyziky II opět předkládá širokou škálu cvičení od standardních procvičovacích a testovacích úloh přes zábavné křížovky až po hádanky či rébusy. Obsahuje i úlohy vyžadující vti

Druh tovaru: Učebnice
Obchod: Megaknihy.sk

od 1,01 €

Porovnať ceny

Fyzika II 2. díl

Komentovaná verze učebnice obsahuje metodické poznámky „dotištěné“ do žákovské publikace. Učitel má k dispozici totožnou publikaci jako žák, avšak výrazně obohacenou o tipy, doplňující informace, upoz

Druh tovaru: Učebnice
Obchod: Megaknihy.sk

od 5,02 €

Porovnať ceny

Český jazyk 8 - Milada Hirschová

Učebnice Českého jazyka 8 zohledňuje modernější pojetí popisu (valenční syntax, komunikační funkce...) a předvádí je žákům jako přirozenou možnost chápání fungování jazyka. V osmé třídě navíc přistupu

Obchod: Megaknihy.sk

od 3,00 €

Porovnať ceny

Český jazyk 9 - Milada Hirschová

Moderně profilovaná a bohatě ilustrovaná pracovní učebnice je závěrečným dílem ucelené řady učebnic češtiny pro druhý stupeň ZŠ a víceletá gymnázia. Doplňuje především aktuální informace o oblastech j

Druh tovaru: Učebnice
Obchod: Megaknihy.sk

od 3,00 €

Porovnať ceny

Čítanka pro zvídavé pro 4. ročník

Čítanka pro zvídavé představuje soubor ukázek z textů technického i přírodního zaměření a pomůže Vám naladit děti potřebným způsobem. Je tedy využitelná všestranně. V hodinách literární výchovy díky n

Druh tovaru: Učebnice
Obchod: Megaknihy.sk

od 1,99 €

Porovnať ceny

Čítanka 5 metodická příručka - Radek Malý

Příručka pro učitele k Čítance 5 přináší komplexní vhled do problematiky současného vyučování českého jazyka v 5. ročníku a jeho propojení s literární výchovou. Nastiňuje téma mezioborových souvislost

Druh tovaru: Učebnice
Obchod: Megaknihy.sk

od 1,99 €

Porovnať ceny

Čítanka 4 metodická příručka - Radek Malý

Příručka pro učitele k Čítance 4 přináší komplexní vhled do problematiky současného vyučování českého jazyka v 5. ročníku a jeho propojení s literární výchovou. Nastiňuje téma mezioborových souvislost

Obchod: Megaknihy.sk

od 1,99 €

Porovnať ceny

Čítanka 4 pracovní sešit - Radek Malý

Pracovní sešit k Čítance 4 je její volnou součástí. Tvoří s ní organický celek. Podporuje dosahování očekávaných výstupů a rozvoj klíčových kompetencí pomocí úkolů a cvičení různého typu pro zdatné i

Druh tovaru: Učebnice
Obchod: Megaknihy.sk

od 1,01 €

Porovnať ceny

Matematika 7 73893

Učitelská verze se od žákovské odlišuje tím, že textová část látky je doplněna barevně odlišenými glosami – metodickými poznámkami, odpověďmi na kontrolní otázky, správnými postupy a výsledky, vysvětl

Obchod: Megaknihy.sk

od 4,01 €

Porovnať ceny

Fyzika II Pracovní sešit 1. díl

Učitelská verze pracovního sešitu prvního dílu Fyzika II obsahuje barevně odlišené metodické poznámky, výsledky a postupy řešení příkladů, tipy na další literaturu a stránkové odkazy na související té

Druh tovaru: Učebnice
Obchod: Megaknihy.sk

od 3,00 €

Porovnať ceny