Scientia

Strojírenská technologie 1 - Miroslav Hluchý 87585

METALOGRAFIE A TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ Učebnice probírá základy metalografie a tepelného zpracování kovových materiálů. Vysvětluje vnitřní stavbu kovů a slitin, základy podvojných slitin a uvádí jejic

Druh tovaru: Učebnice
Obchod: Megaknihy.sk

od 8,02 €

Porovnať ceny

Metodické pokyny pro učitele k učebnici Přírodopisu IV. - Václav Cílek

Organizace školní sbírky, náměty a geologické výlety, literatura a přírodovědná čítanka

Obchod: Megaknihy.sk

od 3,02 €

Porovnať ceny

Metodické pokyny pro učitele k učebnici Přírodopis I. - J. Dobroruková

Autorka RNDr. Jana Dobroruková tuto metodickou příručku napsala na základě praktických podkladů a zkušeností svých i těch kolegů, kteří podle této učebnice uplynulý školní rok učili a spolu s autory u

Druh tovaru: Učebnice
Obchod: Megaknihy.sk

od 1,98 €

Porovnať ceny

Stručné dějiny oborů: Elektrotechnika - Daniel Mayer

Součást řady Stručné dějiny oborů, kterou zatím tvoří 9 částí o průměrném rozsahu 40 stran. Každý sešit poskytuje základní přehled dějin příslušného oboru, jehož lze využít ve výuce dějepisu na všech

Druh tovaru: Učebnice
Obchod: Megaknihy.sk

od 1,98 €

Porovnať ceny

Slabikář - Naše čtení 1 - 3. vydání - Vladimír Linc, Kábele František

Učebnice Naše čtení pro 1. základní školy postihuje a zpracovává učivo vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura dané Rámcovým vzdělávacím programem základního vzdělávání – přílohou upravující vzdělávání žáků se speciálními potřebami. Celková koncepce učebnice má logickou stavbu a vhodné ...

od 8,02 €

Porovnať ceny

Slabikář - Naše čtení 2 - 3. vydání - Vladimír Linc

Učebnice Naše čtení pro 1. základní školy postihuje a zpracovává učivo vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura dané Rámcovým vzdělávacím programem základního vzdělávání – přílohou upravující vzdělávání žáků se speciálními potřebami. Celková koncepce učebnice má logickou stavbu a vhodné ...

od 8,02 €

Porovnať ceny

Užitečné fyzikální tabulky - Marcela Smolová

Užitečné fyzikální tabulky představují souhrn nejužívanějších údajů na úrovni ZŠ a nižších tříd víceletých gymnázií nejen v předmětu fyzika. Obsahují i Mendělejevovu tabulku chemických prvků, která je

Obchod: Megaknihy.sk

od 3,02 €

Porovnať ceny

Přírodopis I pro 6. ročník

Řadu jednotně uspořádaných učebnic přírodopisu zahajuje učivo obecnými kapitolami o buňce, vzniku a uspořádání světa a pokračuje Přehledem organismů od těch nejjednodušších ke složitějším. Jednotli

Obchod: Megaknihy.sk

od 5,00 €

Porovnať ceny

Ekologie a rozšíření biomů na Zemi

Náplní publikace je především vysvětlení příčin rozšíření jednotlivých biomů na Zemi, jejich sezonní proměnlivosti a adaptací organismů v nich žijících. Kniha je faktografická, stručná a přehledná

Obchod: Megaknihy.sk

od 10,99 €

Porovnať ceny

od 20,99 €

Porovnať ceny

Biologie člověka 1 - E. Kočárek

Učebnicí Biologie člověka pokračuje úspěšná edice učebnic biologie pro gymnázia, pro kterou je charakteristický košatě strukturovaný text (motivační minieseje na úvod, základní text výkladu, pasáže z

Obchod: Megaknihy.sk

od 11,98 €

Porovnať ceny

Genetika - E. Kočárek

Nová učebnice genetiky svým obsahem a netradiční koncepcí reflektuje nejmodernější poznatky v tomto oboru, ale zároveň podává co nejucelenější výklad středoškolského učiva. Titul je doporučeným studij

Obchod: Megaknihy.sk

od 11,98 €

Porovnať ceny

od 10,00 €

Porovnať ceny

Botanika - Kubát Karel

Jedna z reprezentativní řady učebnic biologie pro studenty středních škol. Představuje obdobně jako Zoologie náročnější typ učebnice s bohatou faktografickou náplní. Fakta jsou dobře uspořádána a jedn

Obchod: Megaknihy.sk

od 11,98 €

Porovnať ceny

Přírodopis - J. Dobroruková

Smyslem publikace je: inspirovat a podpořit pedagogy v jejich úsilí uvést zásady RVP do praxe nabídnout náměty všem učitelům přírodopisu, ať už učí podle naší řady učebnic či nikoliv vytvořit kvali

Obchod: Megaknihy.sk

od 10,00 €

Porovnať ceny

Stavba a provoz strojů - A. Řeřábek 87785

Učebnice se zabývá strojními součástmi jako základními prvky, které slouží pro stavbu složitějších konstrukcí. Především to jsou spojovací součásti a druhy rozebiratelných i nerozebiratelných spojů, p

Obchod: Megaknihy.sk

od 9,01 €

Porovnať ceny

Přírodopis II pro 7. ročník

Učebnice úzce navazuje na předcházející díl pokračováním přehledu organismů. V jedné části se text postupně věnuje živočichům se strunou hřbetní (strunatci, obratlovci - kruhoústí, paryby, ryby, obojž

Obchod: Megaknihy.sk

od 5,00 €

Porovnať ceny

Metodické pokyny pro učitele k učebnici Přírodopis II. - Kolektiv Autorů

Metodické pokyny obsahují opět shrnující pasáže a praktické návody (Přehled bakterií, hub a rostlin, Mechorosty a lišejníky ve výuce, Léčivé rostliny doporučené ke sběru na ZŠ). Na závěr je uveden sez

Obchod: Megaknihy.sk

od 1,98 €

Porovnať ceny

Kamarádka chemie aneb chemie pro každý den - Klečková Marta

V netradičním výkladu učiva autoři využívají zkušeností žáků z běžného života, pracují s chemickým experimentem a pozorováním konkrétní látky. Nedílnou součástí jsou ekologické a ekonomické údaje doplňující příslušnou pasáž výkladu. Závěr řady je zaměřen nejen na opakování a prohloubení ...

od 0,99 €

Porovnať ceny

Kdo je kdo v rodině - Mikulášková Lucie

Tato učební pomůcka je určena pro 1. stupeň ZŠ, ale lze ji využít i pro práci rodičů s předškoláky. Navazuje na učebnice prvouky vydané nakladatelstvím Scientia. Je možné s ní však pracovat zcela samo

Obchod: Megaknihy.sk

od 0,99 €

Porovnať ceny