Sobotáles

Technologie II pro učební obory SOU lakýrník, malíř - Jiří, Roman Liška, Macík

Učebnice je určena žákům odborných a středních odborných učilišť, učební obor lakýrník, malíř a malíř-natěrač i všem ostatním, kteří se chtějí zdokonalit v malířských a lakýrnických pracích.

od 4,01 €

Porovnať ceny

Polymery - výroba, struktura, vlastnosti a použití - Mleziva, Šňupárek

Publikace pojednává o technicky významných polymerech používaných jako plasty, kaučuky, nátěrové hmoty, lepidla a pomocné prostředky v mnoha průmyslových odvětvích. Uvádí souvislosti mezi způsobem pří

Obchod: Megaknihy.sk

od 11,99 €

Porovnať ceny

Vytápění pro 3. ročník učebního oboru instalatér - Jaroslav Dufka

Učebnice pojednává o parních otopných soustavách, vytápění průmyslových staveb, dálkovém vytápění, větrání, vytápění teplým vzduchem, klimatizaci a obnovitelných a netradičních zdrojích tepla.

Obchod: Megaknihy.sk

od 8,99 €

Porovnať ceny

Vytápění - Pro 3. ročník učebního oboru instalatér (Jaroslav Dufka)

Publikace je určena žákům 3. ročníku SOU, učební obor instalatér a dále všem zájemcům o danou tematiku. Kniha je autorem aktualizována a přepracována dle rámcových vzdělávacích plánů. Seznamuje čtenáře s parními otopnými soustavami, s možnostmi vytápění průmyslových staveb a s vyrobky ...

Obchod: Dary života

od 10,45 €

Porovnať ceny

Pracujeme na střeše - Václav Hájek

Nové, výrazně přepracované a aktualizované vydání úspěšné příručky informuje o hlavních druzích prací při stavbě, úpravách a údržbě střešních konstrukcí. Zabývá se jednotlivými typy střech a střešních krytin z hlediska materiálu, konstrukce a montáže. Pozornost věnuje také ocelovým a ...

od 5,02 €

Porovnať ceny

Stavební mechanika pro 2. a 3. ročník SPŠ - Rak Jiří

Tato kniha je novým přepracováním učebnice stavební mechaniky vydané v roce 1985. Kniha je určena studentům SPŠ stavebních, poslouží však i pracovníkům ve stavebnictví při řešení konkrétních úkolů sta

Druh tovaru: Učebnice
Obchod: Megaknihy.sk

od 5,99 €

Porovnať ceny

od 3,00 €

Porovnať ceny

Příručka pro zedníka - Karel Pendl

V učebnici jsou probrány veškeré stavební práce od zemních prací, základů, přes svislé a vodorovné konstrukce, schodiště, rampy, zastřešení až po dokončovací práce, jako jsou povrchové úpravy, podlahy, dlažby apod. Samostatné kapitoly jsou věnovány stavebním výkresům a technickému zařízení ...

od 8,01 €

Porovnať ceny

Technika životního prostředí pro školu i praxi - Gregor Häberle

Kniha přináší přehled o technice využívané při tvorbě a ochraně životního prostředí se zaměřením na přístroje a techniku využívanou při analyzování a likvidaci škodlivých látek naakumulovaných v pů

Druh tovaru: Knihy
Obchod: Megaknihy.sk

od 5,02 €

Porovnať ceny

Elektrotechnické tabulky pro školu - Gregor Häberle

Český překlad 20. německého vydání úspěšného a na školách i v provozech oblíbeného tabulkového souhrnu základních elektrotechnických informací přináší výběr nejdůležitějších vzorců, schémat a tabulek

Druh tovaru: Učebnice
Obchod: Megaknihy.sk

od 18,99 €

Porovnať ceny

Strojnictví Části strojů - Karel Mičkal

Učebnice pokrývá učivo vyučovaných předmětů strojnictví a části strojů. Pojednává o rozebíratelných a nerozebíratelných spojích, spojovacích součástech, strojních částech umožňujících rotační a

Druh tovaru: Učebnice
Obchod: Megaknihy.sk

od 4,01 €

Porovnať ceny

Architektura v proměnách tisíciletí

Kniha pojednává o současné a historické architektuře, o životním prostředí, jehož je architektura součástí, o architektonické kompozici a jejím vývoji. Záver tvoří kapitoly o lidové architektuře a památkové péči. Ty jsou doplněny stovkami kvalitních ilustrací.Autory textu jsou pedagogové, ...

Druh tovaru: Knihy

od 8,99 €

Porovnať ceny

od 18,01 €

Porovnať ceny

5 až 9 Český jazyk a kulturní přehled

Komu je příručka určena? Příručka poslouží hlavně těm z vás, kteří se chystají skládat přijímací zkoušky na střední školu po 5., 7. nebo 9. třídě. Je však určena úplně všem, kteří si chtějí prověři

Obchod: Megaknihy.sk

od 4,01 €

Porovnať ceny

Praktická elektrotechnika - Peter Bastian

Kniha je určena k základnímu i rozšiřujícímu (rekvalifikačnímu) vzdělávání v nejrůznějších učebních i studijních oborech z oblasti elektrotechniky. Přínáší proto základní odborné informace a vědomosti

Obchod: Megaknihy.sk

od 18,99 €

Porovnať ceny

Betonové konstrukce I - Katarína Křížová

Učebnice se zabývá technologií výroby betonových konstrukcí od výroby jednotlivých složek až po ověřování kvality a shody. Součástí učebnice je krátký slovník technických termínů a laboratorních zkouš

Obchod: Megaknihy.sk

od 8,01 €

Porovnať ceny

Řezník, uzenář - anatomie 1. a 2.r. SOU - Šereda Jaroslav

Kniha navazuje na učební text Biologie pro 1.a 2.ročníkstředních odborných učilišť a seznamuježáky se základními anatomickými pojmy,rozdělením živočichů a popisuje jednotlivé soustavyorgánů živočišnéh

Obchod: Megaknihy.sk

od 3,00 €

Porovnať ceny

Anglicko - český technický slovník

Slovník obsahuje asi 120 000 hesel a terminologických spojení ze všech technických oborů a ekonomiky s jejich anglickými ekvivalenty. Výběr termínů je založen na excerpci nejnovější knižní, časopisecké i firemní literatury a norem. Je určen vědeckým, technickým i ekonomickým pracovníkům, ...

Druh tovaru: Učebnice

od 18,99 €

Porovnať ceny

Pozemní stavitelství v kresbách

Profesor MUDr. Ota Gregor, DrSc., lékař-internista, který se po celý život věnoval nemocným lidem a jejich utrpení, se později, jak sám říká „ve zralém věku, začal zabývat problémem, jak nejlépe si zdraví udržet, osvojit si pozitivní myšlení a dopracovat se ke zdravému životnímu stylu. A ...

od 5,99 €

Porovnať ceny

Příručka pro elektrotechnika - Klaus Tkotz a kolektiv

Druhé české vydání je překladem už 24. německého vydání a je oproti předchozímu vydání z r. 2002 výrazně aktualizováno, doplněno a o cca 60 stran rozšířeno. Kniha přináší obsáhlý, téměř encyklopedický souhrn základních vědomostí pro specializace v celé šíři elektrotechnických učebních i ...

od 32,85 €

Porovnať ceny