SPN - pedagogické nakladatelství

Písanky pro prvňáčky - Wagnerová Jana

Celý soubor tvoří 5 písanek, jejichž náročnost stoupá od dílčích tahů po psaní písmen, slabik a krátkých slov. Uplatní se jako pomůcka pro všechny prvňáčky bez ohledu na to, jaký používají slabikář, j

Obchod: Megaknihy.sk

od 3,02 €

Porovnať ceny

Angličtina bez bariér 4.r. - Marie Zahálková

Výukové CD je určeno pro žáky, kteří mají jisté potíže se zvládáním základů angličtiny, ať jsou důvody pro to jakékoliv. Základním smyslem bylo pomoci dyslektikům, jejichž jazyková výuka má jistá spec

Obchod: Megaknihy.sk

od 11,98 €

Porovnať ceny

od 6,98 €

Porovnať ceny

Angličtina pro 8. ročník ZŠ Metodická příručka RVP - Marie Zahálková

Učebnice, pracovní sešit a metodická kniha pro učitele tvoří další díl ucelené řady pro výuku angličtiny od 1. do 9. ročníku ZŠ. Mají nově udělenou schvalovací doložku MŠMT. Svou metodou a grafickou ú

Druh tovaru: Učebnice
Obchod: Megaknihy.sk

od 5,00 €

Porovnať ceny

Literatura pro 1. ročník gymnázií 70119

Učebnice je první částí nové čtyřdílné řady učebnic osvědčeného autorského týmu odborníků a středoškolských učitelů. Pro každý ročník je určena jedna učebnice literatury a jedna čítanka. Jejich pojetí

Druh tovaru: Učebnice
Obchod: Megaknihy.sk

od 5,00 €

Porovnať ceny

od 5,00 €

Porovnať ceny

Angličtina pro 8. ročník základní školy 129761

Učebnice, pracovní sešit a metodická kniha pro učitele tvoří další díl ucelené řady pro výuku angličtiny od 1. do 9. ročníku ZŠ. Mají nově udělenou schvalovací doložku MŠMT. Svou metodou a grafickou ú

Druh tovaru: Učebnice
Obchod: Megaknihy.sk

od 4,01 €

Porovnať ceny

Dějepis 8 pro základní školy - Novověk - Metodická příručka - Veronika Válková

Tato metodická příručka je pomůckou pro učitele, kteří pracují s učebnicí a pracovním sešitem Dějepis pro 8. ročník ZŠ (V. Válková). Přináší kompletní didaktický rozbor učebnice a pracovního sešitu a doporučení autorů pro práci s nimi. Obsahuje rovněž řešení úkolů a zadání jak z učebnice, ...

Druh tovaru: Učebnice

od 4,01 €

Porovnať ceny

Fyzika 5 pro základní školy - Energie - Metodická příručka

Metodická příručka k učebnici Fyziky - Energie pro 5. ročník ZŠ.

Druh tovaru: Učebnice
Obchod: Megaknihy.sk

od 4,01 €

Porovnať ceny

Fyzika 33 pro základní školy Metodická příručka

Metodická příručka je určena učitelům pro usnadnění práce s učebnicí FYZIKA 3 pro základní školu - Světelné jevy, Mechanické vlastnosti látek Obsahuje rozpis učiva, učební plán, vyjadřuje se ke klíčo

Druh tovaru: Učebnice
Obchod: Megaknihy.sk

od 3,02 €

Porovnať ceny

Angličtina pro 8. ročník základní školy 130039

Učebnice, pracovní sešit a metodická kniha pro učitele tvoří další díl ucelené řady pro výuku angličtiny od 1. do 9. ročníku ZŠ. Mají nově udělenou schvalovací doložku MŠMT. Svou metodou a grafickou ú

Druh tovaru: Učebnice
Obchod: Megaknihy.sk

od 3,02 €

Porovnať ceny

od 1,98 €

Porovnať ceny

od 0,99 €

Porovnať ceny

Diktáty a cvičení z českého jazyka

Sbírka cvičení a diktátů je zaměřena na jednotlivé pravopisné jevy. Vnitřně je členěna podle náročnosti na znalosti žáků jednotlivých ročníků 2.stupně ZŠ. V závěru příručky je klíč správných řešení.Kniha Diktáty a cvičení z českého jazyka od autora Alena Šantrochová je v jazyce CZE má 160 stran.

Druh tovaru: Učebnice

od 3,02 €

Porovnať ceny

Geografie pro střední školy 1 - Jaromír Demek

Učebnice je první částí čtyřdílné řady učebnic geografie pro čtyřletá gymnázia a další typy SŠ. Vychází v novém, upraveném a doplněném vydání. Věnuje se fyzické geografii.

Druh tovaru: Učebnice
Obchod: Megaknihy.sk

od 5,00 €

Porovnať ceny

Angličtina pro 9. ročník základní školy

Závěrečný díl ucelené autorské řady českých učebnic angličtiny. Pracovní sešit.

Obchod: Megaknihy.sk

od 3,02 €

Porovnať ceny

Slovník cizích slov - Lumír Klimeš

Osvědčený a školní praxí i nejširší veřejností s úspěchem užívaný Slovník cizích slov vyšel v těchto dnech v novém rozšířeném a upraveném vydání (v SPN, a. s. vydání třetí). Je rozšířen a doplněn o

Druh tovaru: Učebnice
Obchod: Megaknihy.sk

od 11,98 €

Porovnať ceny

Angličtina bez bariér

Tento výukový CD-Rom je elektronickou obdobou papírové učebnice ANGLIČTINA PRO 3. ROČNÍK ZŠ Hello kids!. Je uzpůsoben tak, aby minimalizoval problémy, které vznikají dyslektikům při výuce cizímu jazyk

Obchod: Megaknihy.sk

od 11,98 €

Porovnať ceny

Angličtina pro 9. ročník základní školy - Marie Zahálková

Závěrečný díl ucelené autorské řady českých učebnic angličtiny. Uzavírá slovní zásobu, přehled základů gramatiky a přiměřené penzum reálií anglicky mluvících zemí a jejich kultury. V závěru učebni

Druh tovaru: Učebnice
Obchod: Megaknihy.sk

od 4,01 €

Porovnať ceny

Vlastivěda pro 4. a 5. ročník základní školy - Metodická příručka

Příručka je maximálně vstřícným, detailně propracovaným pomocníkem pro učitele tak složitě integrovaného předmětu, jakým je právě vlastivěda. Nabízí úvod do metodiky vlastivědy, věnuje se jednotlivým složkám učiva (dějepisná, zeměpisná, občanskovýchovná část), ukazuje, jak směřovat děti k ...

Druh tovaru: Učebnice

od 3,02 €

Porovnať ceny