Veda

Slovník súčasného slovenského jazyka hl

V druhom zväzku (H –L) Slovníka súčasného slovenského jazyka nájde používatel’ na 1 088 stranách informácie o 25 418 heslových slovách: výklad významu, gramatickú charakteristiku, normatívne a štylistické hodnotenie, synonymá a antonymá, príklady používania slov čerpané z bohatých a ...

Druh tovaru: Učebnice
EAN: 9788022411721

od 22,90 €

Porovnať ceny

Slovensko - anglický slovník medicíny Langová, Tatiana

Tento Slovensko-anglický slovník medicíny je pendantom prvého zväzku lekárskeho slovníka. Tiež sú v ňom zastúpené základné termíny, s ktorými sa lekárska prax stretáva, t.j. z anatómie, biológie, biochémie, chirurgie, patológie, genetiky, dermatológie, gynekológie, embryológie, ...

EAN: 9788022407434, ISBN: 80-224-0743-7

od 19,93 €

Porovnať ceny

Ivo Proks: Celok je jednoduchší ako jeho časti

Publikácia je súborom portrétov a štúdií venovaných histórii prírodných vied. Ohromujúca je šírka autorovho záberu – od dejín filozofie cez matematiku, fyziku, astronómiu, rozmanité odbory chémie až po chemickú technológiu a využitie vedy v praxi. Pre každého, kto sa zaujíma o vývoj ...

EAN: 9788022411585, PN: 978-80-224-1158-5

od 8,99 €

Porovnať ceny

Život s bezlepkovou diétou Kremler, Leonard

Kniha ponúka základné poznatky o samotnom ochorení, informácie o bezpečných potravinách bez lepku. Autor sa snažil pomôcť ľuďom, ktorí práve začínajú žiť s celiakiou. V informáciách, praktických skúsenostiach a odskúšaných receptoch, ktoré za dlhé roky zhromaždil ukrýva návod na ...

EAN: 9788022408332

od 3,99 €

Porovnať ceny

Pravidlá slovenského pravopisu

PRAVIDLÁ SLOVENSKÉHO PRAVOPISU sú základnou pravopisnou príručkou každodennej potreby, objasňujúcou pravopisnú sústavu spisovnej slovenčiny. Uvádzajú sa v nej všetky pravopisné pravidlá, podľa ktorých sa má postupovať pri tvorbe písaných jazykových prejavov, spolu s množstvom konkrétnych príkladov.

EAN: 9788022413312, obchod: Dobré knihy

od 5,98 €

Porovnať ceny

Dejiny Slovenskej akadémie vied, I., II. Diel (Dušan Kováč; kolektív autorov)

Roku 2013 si Slovenská akadémia vied pripomínala 60. výročie svojho vzniku. V porovnaní s historicky staršími akadémiami, ako je napríklad francúzska, ale aj akadémie vied susedných krajín, je naša Akadémia pomerne mladá. Ale šesťdesiat rokov už predstavuje obdobie, ktorá je hodné ...

EAN: 9788022413169

od 38,84 €

Porovnať ceny

Pohrebisko v Ždani v kontexte vývoja severného Potisia v dobe halštatskej (Elena Miroššayová)

Predložená práca sa skladá z dvoch častí. Prvá obsahuje základné informácie o nálezisku, etapách výskumu, typologickú analýzu a komparatívnu typológiu nálezov a nálezových situácií zistených počas výskumu v Ždani. Obsah ďalších kapitol vychádza z výsledkov analýzy a ich využitia na ...

EAN: 9788022414203

od 18,91 €

Porovnať ceny

Lekárska virológia (Július Rajčáni; Fedor Čiampor)

Vírusy napriek svojej relatívne jednoduchej skladbe existujú v mnohorakých formách a využívajú najrozličnejšie stratégie na svoje prežitie a rozmnožovanie v infikovaných bunkách. Niektoré vírusy sú pr

EAN: 9788022409117

od 16,96 €

Porovnať ceny

Európsky sociálny model - čo ďalej ? (Ľuboš Blaha)

Európsky sociálny model, ktorý občanom desaťročia zabezpečoval dôstojnú životnú úroveň, sociálne práva a rovnováhu v spoločnosti, čelí vážnym rizikám. Tie nesúvisia iba s aktuálnou ekonomickou krízou, ale aj s dlhodobejším procesom globalizácie svetových trhov. Globalizácia sa dnes riadi ...

EAN: 9788022413961

od 13,95 €

Porovnať ceny

THE USE OF FORCE IN INTERNATIONAL RELATIONS (Daniel Šmihula)

This book is a translation of the original Slovak edition published in 2007. The commentaries from today (a 2012 perspective) are included in obvious italics in the footnotes.The main idea if the book is that violence is integral to the nature of human beings as a biological species. Human ...

EAN: 9788022413411

od 13,95 €

Porovnať ceny

Voda naša každodenná (Jaroslav Matulík)

Publikácia podčiarkuje nenahraditeľný význam vody v živote na našej Zemi - pre človeka, živočíšstvo, národné hospodárstvo. Zahŕňa všeobecné poznatky o vode, jej formách, fyzikálnych vlastnostiach, činiteľoch ovplyvňujúcich odtok, neprestajnom kolobehu vody v prírode. Informácie sú ...

EAN: 9788022413473

od 8,99 €

Porovnať ceny

Masmédiá a politika: Komunikácia či manipulácia? - Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie (Eva Jaššová; Ivan Sečík)

Zborník Masmédia a politika: komunikácia či manipulácia? je publikačným výstupom z medzinárodnej vedeckej konferencie v rámci projektu VEGA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ústavu politických vied SAV pod názvom Od persuázie (presviedčania) k manipulácii v politickej a ...

EAN: 9788022414258

od 10,94 €

Porovnať ceny

Klenoty slovenských archívov (Lenka Pavlíková; Ladislav Vrtel)

Táto výnimočná a atraktívna publikácia prezentuje kľúčové ikonické dokumenty histórie krajiny. Historické archívy príslušnej krajiny predstavujú najvzácnejšie národné vlastníctvo a ako také by sa mali aj chrániť.Nemožno ich však chápať ako inštitúcie slúžiace výlučne záujmom úzkeho okruhu ...

EAN: 9788022413350

od 12,97 €

Porovnať ceny

Aby univerzita mala dušu (Vladimír Šucha)

Esej vysokoškolského pedagóga sa venuje naliehavému problému našej spoločnosti – kvalite univerzít. V eseji vyzýva k výchove všestranných, tvorivých osobností, ktoré sú najväčším bohatstvom univerzít. Kniha je aj návodom, ako „odomykať“ talenty a víziou, ako vdýchnuť „dušu“ univezitám. ...

EAN: 9788022411493

od 6,96 €

Porovnať ceny

Rezonancie duší (Danica Jakubcová)

Druhá básnická zbierka Danice Jakubcovej Rezonancia duší sa vyznačuje exponovaným etickým rozmerom a možno jej pripísať viaceré prvenstvá v súčasnej slovenskej poézii. Básne pre túto komponovanú zbierku začali vznikať už v roku 1978 po smrti významného slovenského surrealistického ...

EAN: 9788097061005

od 6,96 €

Porovnať ceny

Formovanie úpravy majetkových vzťahov medzi manželmi - Od vzniku uhorského štútu do prvej československej kodifikácie rodinného práva (Miriam Laclavíková)

Majetkové vzťahy medzi manželmi vznikali a aj vznikajú v súvislosti so spoločným manželským životom, so spoločným hospodárením v rodine a zabezpečením hmotných potrieb manželov vždy aj so zreteľom na zabezpečenie a úhradu potrieb detí. Formovanie majetkových vzťahov medzi manželmi v ...

EAN: 9788022411424

od 8,99 €

Porovnať ceny

Zavlažovanie poľných plodín, zeleniny a ovocných sadov (Štefan Rehák, kolektív autorov)

Autorský kolektív zostavený zo špičkových odborníkov v oblasti klimatológie, hydrológie, vodného hospodárstva, pôdohospodárstva, krajinného inžinierstva a technických vied pôsobiacich na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, Matematicko-fyzikálnej fakulte a Prírodovedeckej fakulte ...

EAN: 9788022414296

od 13,95 €

Porovnať ceny

Politika bez masky (Peter Dinuš)

Príspevok k politickému diskurzu na Slovensku po roku 1989.Obsahom predkladanej práce, je otázka vývoja slovenskej spoločnosti po novembri 1989. Uvedený dátum sa pre naše novodobé dejiny stal prelomovým z dôvodu, že v Československu došlo k zásadnej zmene usporiadania spoločenských vzťahov. ...

EAN: 9788022414395

od 7,97 €

Porovnať ceny

Rodinná kronika (Štefan Luby)

Životný príbeh intelektuála v zlomových dejinách spoločenstva, ktorých je živou súčasťou, je vzrušujúcim čítaním. Celkom samozrejme a prirodzene mapuje cestu človeka vyrastajúceho v rodine, stáva sa príbehom troch generácií a naznačuje začiatok štvrtej. V tomto zmysle táto kniha nadväzuje ...

EAN: 9788022415095

od 6,96 €

Porovnať ceny

Z problematiky náboženských výrazov v spisovnej slovenčine (Elena Krasnovská)

Predložený zborník obsahuje vopred dohodnuté referáty účastníkov celoslovenského vedeckého seminára, ktorý sa konal na pôde Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave dňa 14. februára 2008 pod názvom Diachrónne aspekty a problematika súčasnej slovenskej náboženskej ...

EAN: 9788080822637

od 6,96 €

Porovnať ceny

Vlajočky u názvu internetového obchodu znamenajú, že sa jedná o obchod z inej krajiny, ktorý dodáva aj na Slovensko.
Ak cudzie obchody predávajú tovar v menách iných ako Euro, tak sú ceny prepočítané podľa orientačných kurzov.
Orientačné kurzy pre prepočet cien: 1 EUR = 27,60 CZK, 1 EUR = 1,080 USD, 1 EUR = 4,250 PLN, 1 GBP = 1,180 EUR