Young Scientist

Príbehy o integráloch - Beloslav Riečan

Tieto príbehy súvisia s jedným z naväčších výdobytkov ľudského myslenia všetkých čias, s diferenciálnym a integrálnym počtom. Geniálny Newtonov–Leibnizov vzorec možno pokojne prirovnať k Pytagorovej vete. Predložená publikácia si kladie za cieľ na elementárnej úrovni sprístupniť čitateľovi ...

Druh tovaru: Knihy
Obchod: Market24.sk

od 6,56 €

Porovnať ceny

Ako rýchlo a dobre riešiť príklady o pohybe I.diel

V knihe je 111 riešených úloh o pohybe fyzikálnou a matematickou metódou. V úvode sú uvedené základné pojmy a úvahy matematického a mechanického charakteru. V prvej kapitole sú vstupné príklady, ktorými sa zoznamujeme so základnými veličinami opisu pohybu: dráha, čas, rýchlosť a graf dráhy. ...

Druh tovaru: Knihy

od 1,98 €

Porovnať ceny

Olejárová encyklopédia matematiky - Marián Olejár

Na 268 stranách obsahuje viac ako 1050 hesiel základných pojmov matematiky abecedne usporiadaných, v dvoch stĺpcoch formátu A5. Štúdium matematiky v najprísnejšej norme či podobe má za cieľ budovať ve

Druh tovaru: Knihy
Obchod: Megaknihy.sk

od 10,00 €

Porovnať ceny

Lineárne nerovnice s absolútnou hodnotou

Zbierka obsahuje 57 vyriešených príkladov. Je určená: Pre základné školy Pre stredoškolákov Pre maturantov a ako príprava na vysoké školyKniha Lineárne nerovnice s absolútnou hodnotou od autora Marián Olejár jr., Iveta Olejárová je v jazyce SK má 64 stran.

Druh tovaru: Knihy

od 1,98 €

Porovnať ceny

Integrály - I. diel - RNDr.Marián Olejár, Mgr.Iveta Olejárová

Kniha patrí do série študijných pomôcok vysokoškolskej matematiky. Obsahuje 270 vyriešených príkladov a má pokračovanie v druhom diely, zväzok 26. Tradične sa učí najprv neurčitý integrál ako súbor pr

Druh tovaru: Knihy

od 1,98 €

Porovnať ceny

Pravdepodobnosť 1

Druh tovaru: Knihy
Obchod: Megaknihy.sk

od 1,98 €

Porovnať ceny

Graf funkcie I.diel

Obsahuje 650 grafov funkcií rozdelených do 7. kapitol. V prvej kapitole sú grafy konštantných funkcií a grafy rovnobežiek s y osou. Každý graf má svoje meno, ktorým je jeho matematický zápis pomocou n

Obchod: Megaknihy.sk

od 1,98 €

Porovnať ceny

Zlomky - Zbierka vyriešených úloh - RNDr.Marián Olejár, Mgr.Iveta Olejárová

Zlomky sú obrazným zápisom racionálnych čísel a tvoria dôležitú časť matematiky základnej školy. Historicky prvými zlomkami boli prevrátené hodnoty prirodzených čísel, ktoré umožnili ľuďom počítať nielen celé kusy, ale aj presne rozdeľovať celky na jednotlivé časti. Táto zbierka úloh ...

od 3,02 €

Porovnať ceny

Kombinatorika /Kombinatorik- I. diel - RNDr.Marián Olejár, Mgr.Iveta Olejárová

Kniha obsahuje kombinácie bez aj s opakovaním, variácie bez aj s opakovaním a permutácie bez aj s opakovaním v 192 vyriešených príkladoch. Aj keď sa nám na prvý pohľad nezdá, no s kombinatorikou sa každodenne stretávame v praktickom živote niekoľko krát. Povedzme začíname raňajkami, ktoré ...

od 1,98 €

Porovnať ceny

Lineárne rovnice I.diel

Kniha obsahuje asi 500 vyriešených príkladov v desiatich kapitolách. Lineárne rovnice je téma, kde učiaci sa stretáva s novým druhom matematických objektov a kde zápisy rovníc sa komplikujú a množia. V knihe sú akceptované tieto zvláštnosti tak, že žiak pri prechode od príkladu k príkladu, ...

od 1,60 €

Porovnať ceny

Kužeľosečky 3 Hyperbola I.diel - Marián Olejár

Zbierka obsahuje 81 vyriešených príkladov. Je určená: Pre vysoké školy Pre stredoškolákov Pre maturantov a ako príprava na vysoké školyDátum vydania: 21.6.2009Vydanie: 1.Väzba: brožovanáISBN: 978-80-8879-250-5Strán: 66Formát (mm): 110x145

od 1,60 €

Porovnať ceny

Diferenciálne rovnice 1 - Marián Olejár

Kniha v štyroch kapitolách obsahuje 160 vyriešených príkladov. Diferenciálna rovnica je taká rovnica, ktorá obsahuje derivácie prvého alebo vyšších rádov jednej premennej vzhľadom na druhú premennú. Ak riešime diferenciálnu rovnicu, tak hľadáme takú funkciu, ktorá po dosadení do zadania mu ...

od 1,98 €

Porovnať ceny

od 1,98 €

Porovnať ceny

Kvadratické rovnice I.diel - Marián Olejár

Pre vysoké školy Pre stredoškolákov Pre maturantov a ako príprava na vysoké školyKniha Kvadratické rovnice I.diel od autora Marián Olejár je v jazyce SK má 64 stran.

od 1,98 €

Porovnať ceny

Olejárova encyklopédia logiky - Základné pojmy - Marián Olejár

1250 abecedne zoradených encyklopedických hesiel ponúka prehľad logiky od elementárnych pojmov z učiva základných a stredných škôl až po témy vysokoškolského štúdia. Kniha je vhodná ako doplnková literatúra k základným kurzom a učebniciam, pre študentov aj odborníkov.Kniha Olejárová ...

od 16,98 €

Porovnať ceny

Percentá - Zbierka vyriešených úloh - RNDr.Marián Olejár, Mgr.Iveta Olejárová

Téma percentá je dôležitým učivom základnej a strednej školy. Táto zbierka úloh obsahuje úvod do problematiky a základné okruhy: zápis časti celku v tvare zlomku, desatinného čísla, percenta a ich prevod, riešenie úloh cez jedno percento, percentovú časť, počet percent, základ, trojčlenku, ...

od 4,08 €

Porovnať ceny

Zbierka vzorcov z matematiky 2.vydanie - RNDr.Marián Olejár, Mgr.Iveta Olejárová

Zbierka vzorcov z matematiky obsahuje na 200 stranách textu skoro všetky témy a vzorce učiva základnej a strednej školy a prvého ročníka vysokých škôl. Je rozdelená podľa jednotlivých tém a hľadanie určitého, termínu alebo vzorca uľahčuje register na konci knihy. V texte sú uvedené stovky ...

od 5,99 €

Porovnať ceny

Riešené úlohy o spoločnej práci - Marián Olejár

Kniha obsahuje 60 algoritmov a 72 vyriešených príkladov. Sú rozdelené do troch častí: súčtový typ, rozdielový typ, rôzne algoritmy. V závere je uvedená typologizácia úloh. Prvá časť je venovaná súčtovému typu úloh a má 6 kapitol: prvá obsahuje úlohy o spoločnej práci pri neznámom trvaní ...

od 1,98 €

Porovnať ceny

555 vyriešených príkladov na logaritmické rovnice I.diel - RNDr.Marián Olejár, Mgr.Iveta Olejárová

Kniha obsahuje 555 vyriešených príkladov. V predslove sa rozoberajú pojmy a vzťahy vedúce k logaritmu a logaritmickej rovnici. V prvom diely je uvedených niekoľko typov logaritmických rovníc tak, aby študent dokázal sám danú problematiku naštudovať. Typ A má tvar loga x = y, kde výpočet ...

od 1,98 €

Porovnať ceny

Logaritmické rovnice

Kniha je pokračovaním Logaritmických rovníc I. diel, obtiažnejšimi príkladmi, ktoré sa vyskytujú pri maturitách a na prijímacích pohovoroch na vysoké školy. Je tam 250 vyriešených príkladov. Predslov sa venuje pojmom a úvodná kapitola riešeniam príkladov s priamym použitím definície ...

od 1,98 €

Porovnať ceny