Ready-made s.r.o. predstavujú spoločností, ktoré sú založené výlučne na ich následný predaj. Sú to novozaložené spoločnosti, ktorých účel je následný predaj. Žiadnu podnikateľskú činnosť nevykonávali takže pochopiteľné nemajú žiadne záväzky či dlhy. Ich podnikateľská história je čistá takže sa nemusíte obávať prípadných podlžností, ktoré vám zanechal starý majiteľ. Základné imanie, ktoré je stanovené na 5000 eur majú splatené v plnom rozsahu. Výhodou je aj to, že sú riadne zapísané v obchodnom registri a tiež majú pridelené identifikačné číslo organizácie, ktoré môžete poznať pod skratkou IČO. Sú registrované pre daň z prímu, ktorá nie je povinná,ale jej využívaním získate množstvo výhod. Jedná z nich je, že vám odpadá nutnosť zaplatiť daň za tovar zo zahraničného predaja samozrejme ak aj firma, ktorá vám tovar poskytne je platca DPH.

Ready-made

Majú zriadenú živnosť poprípade aj viaceré živnosti ak si to vyžaduje daná spoločnosť. Takéto spoločnosti sú už pripravené pre nového majiteľa a po ich prevode a podpisu môžete praktický začať podnikať od prvej chvíle. Takže sú výhodne pre tých záujemcov, ktorí chcú začať podnikať čo najskôr, čo novo založené spoločnosti umožňujú. Prevod ready-made spoločností pre vás znamená zmena názvu spoločnosti, sídla, vymenovanie konateľa, valného zhromaždenia a spoločníkov, ktorých môže byť najviac 50.

Ready-made

Založenie klasickej spoločností zvyčajné trvá 30 dní. Pre porovnanie kúpa a prevod ready-made spoločnosti vám záberu približne 7 dni, čiže týždeň. Ako sme už spomínali na začiatku základné imanie majú už splatené takže 5000 eur už platiť nemusíte. Cena za ready-made spoločnosti obsahuje zmenu sídla, obchodného mena, spoločníka. Taktiež spoločenskú zmluvu, zmluvu o prevode podielu a prípadný súhlas majiteľa nehnuteľností ak nehnuteľnosť, v ktorom bude spoločnosť sídliť nebude vaša.