I.R.I.S.

Úvod do metodológie spoločenských vied (Václav Černík; Jozef Viceník)

V rokoch 1989 - 1990 vznikol rozsiahly rukopis (pre vlastné potreby a nepublikovaný),,Úvod do metodológie spoločenských vied. Bol pokusom o systematický a vlastný výklad problematiky v danom období. Bolo však jasné, že tento rukopis bude treba podrobiť kritickej analýze, v mnohých smeroch ...

Obchod: Dary života

od 10,57 €

Porovnať ceny

Problém výchovy na prahu 21. storočia (Sabína Gáliková Tolnaiová)

Práca je príspevkom k filozofii výchovy (na Slovensku nie veľmi reflektovanej oblasti), a to takým, ktorý si samozrejme nerobí nárok na vyčerpanie vybranej problematiky, resp. zvládnutie témy v každom jej možnom ohľade. Otvára nové, možno staro-nové otázky týkajúce sa výchovy, inšpiruje k ...

od 6,17 €

Porovnať ceny

Dramatoterapia (Katarína Majzlanová)

Publikácia Dramatoterapia v liečebnej pedagogike tvorí obsah všeobecného základu dramatoterapie v rámci štúdia liečebnej pedagogiky na PdF UK v Bratislave. Okrem študentov je publikácia určená všetým tým, ktorí v tejto oblasti chcú získať poznatky alebo si ich aktuálne doplniť, ...

Obchod: Dary života

od 5,30 €

Porovnať ceny

Predjarie - Na prahu moci (Jozef Tandler)

Príbeh románu sa odohráva v časoch totality v prostredí bratislavských novinárov, spisovateľov a úradníkov mocenského aparátu v ich rozporných vzťahoch.Dátum vydania: 31.12.2007Vydanie: 1.Väzba: viazanáISBN: 978-80-8925-612-9Strán: 340Formát (mm): 150x210

Obchod: Dary života

od 7,94 €

Porovnať ceny

Tvorivosť schopnosť ľudská (Juraj Popovňák)

Publikácia obsahuje výroky a heslá vynikajúcich i slávnych tvorcov vo vede, technike, kultúre a umení, v politike, organizácii a riadení, výroky vedcov, spisovateľov, výtvarníkov, hudobníkov a pracovníkov ďalších profesií. Ide o ľudí, ktorí prispeli k pokroku ľudskej civilizácie. Výroky sú ...

Obchod: Dary života

od 4,76 €

Porovnať ceny

Alchýmia dejín (František Novosád)

Kniha pojednáva o vývoji slovenskej spoločnosti na pozadí základných dejinných trendov 20. storočia. Rozhodujúcim procesom tohto obdobia bolo súperenie politicko-ekonomických blokov o svetovú moc. Išlo však aj o úsilie spoločností nachádzajúcich sa na periférii a poloperiférii vyrovnať sa ...

od 5,27 €

Porovnať ceny

Filozofia a mystika - Duchovný vývoj človeka z hľadiska mystík svetových náboženstiev (Slavomír Gálik)

Existuje niečo také ako fenomén mystiky? Ak áno, tak čo je mystika? Je viazaná len na náboženstvo, alebo ju môžeme chápať aj v širších kultúrnych súvislostiach? Je doménou iba výnimočných jednotlivcov, alebo je prístupná všetkým ľuďom? Je len minulosťou alebo je aktuálna aj v ...

Obchod: Dary života

od 6,60 €

Porovnať ceny