Poradca

Dane, účtovníctvo, odvody 1/2015 - Kapitola z historie československého letectví v šedesátých letech dvacátého století

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Sadzby stravného - zvýšenie pre zamestnancov a SZČO, Prerušovanie odpisovanie v PÚ, Príjmy zo zahraničia k dani z príjmov, Daň z motorových vozidiel za rok 2014, Koniec roka a možnosti delenia príjmov FO, Premlčanie pohľadávok,...Dátum vydania: ...

Obchod: Dary života

od 4,69 €

Porovnať ceny

Práce a mzdy 1-2015

Téma čísla: Minimálna mzda od 1.1.2015, novela zákona o socialnom poistení, prelom kalendárnych rokov v personálnej agende, čerpanie materského otcom, zamestnanecká prémia a preukazovanie jej nároku, technik požiarnej ochrany a BOZP, alkohol na pracovisku a zvýšenie stravného a jeho ...

Obchod: Dary života

od 4,15 €

Porovnať ceny

Verejná správa 1-2015

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Minimálna mzda na rok 2015, Zákon o miestnych daniach, Mediácia - mimosúdne riešenie sporov, Daňová kontrola a daňové konanie, Oprava chýb minulých ročných období, Právne postavenie starostov...Dátum vydania: 9.1.2015Vydanie: 1.Väzba: brožovanáISBN: ...

Obchod: Dary života

od 4,44 €

Porovnať ceny

Stavebný zákon - Vykonávacia vyhláška - Podľa právneho stavu k 1. januáru 2015

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Stavebný zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku k právnemu stavu k 1.1.2015, Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona...Dátum vydania: ...

Obchod: Dary života

od 1,30 €

Porovnať ceny

Účtovné súvzťažnosti pre podvojné účtovníctvo 2015

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Dlhodobý majetok, zákazková výroba, náklady, finančné účty, kapitálové účty, zúčtovacie vzťahy, výnosy, zásoby, dlhodobé záväzky...Dátum vydania: 4.2.2015Vydanie: 1.Väzba: brožovanáISBN: 978-80-8162-008-9Strán: 358Formát (mm): 148x210

Obchod: Dary života

od 7,14 €

Porovnať ceny

Príručka mzdovej účtovníčky

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Pracovnoprávne minimum, zdravotné poistenie, sociálne poistenie, odvodová úľava, nemocenské poistenie, odmeňovanie zamestnancov...Dátum vydania: 4.2.2015Vydanie: 1.Väzba: brožovanáISBN: 978-80-8162-007-2Strán: 288Formát (mm): 148x210

Obchod: Dary života

od 6,13 €

Porovnať ceny

Zákon o DzP, Zákon o účtovníctve (kolektív autorov)

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Základ dane, závislá činnosť, podnikanie, kapitálový majetok, závislé osoby, dvojité zdanenie, dokumentácia, účtovný doklad, účtovný rozvrh, nepeňažný vklad, Postupy účtovania v PÚ...Dátum vydania: 13.2.2015Vydanie: 1.Väzba: brožovanáISBN: ...

Obchod: Dary života

od 2,06 €

Porovnať ceny

Zákon o cestovných náhradách, Zákon o minimálnej mzde

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Poskytovanie náhrad, Zahraničná pracovná cesta, minimálna mzda, sociálny fond, ústredie práce a úrad, stravné, aktívne opatrenia trhu práce, zamestnávateľ a zamestnanec - podľa právneho stavu k 1.3.2015...Dátum vydania: 6.3.2015Vydanie: 1.Väzba: ...

Obchod: Dary života

od 1,59 €

Porovnať ceny

Myšlienky bez cla - Veselo i vážne   (kolektív autorov)

Jestvujú tri spôsoby ako žiť: žobrať, kradnúť, alebo niečo robiť.Dátum vydania: 14.1.2013Vydanie: 1.Väzba: brožovanáISBN: 80-88927-75-7Strán: 236Formát (mm): 110x150

od 3,46 €

Porovnať ceny

Zrnká mladosti - Veselo i vážne (Marián Kandrik)

Zlý študent má pred sebou lepšiu perspektívu. ako dobrý. Ak si dobrý študent. nemáš čím príjemne prekvapiť učiteľa - môžeš ho iba sklamať. Ak si zlý študent. nemáš čím sklamať učiteľa - môžeš ho len príjemne prekvapiť. Kniha plná zrniek mladosti.Dátum vydania: 14.1.2013Vydanie: 1.Väzba: ...

Obchod: Dary života

od 3,46 €

Porovnať ceny

Zrnká odvahy - Veselo i vážne (Marián Kandrik)

Marián Kandrik veselo i vážneDátum vydania: 14.1.2013Vydanie: 3.Väzba: brožovanáISBN: 80-88927-30-7Strán: 204Formát (mm): 110x155

Obchod: Dary života

od 3,46 €

Porovnať ceny

Zrnká lásky - Veselo i vážne (Marián Kandrik)

Knižočka Zrnká lásky tvorí výber citátov na tému láska, živých i nežijúcich, známych i menej známych, múdrych i menej múdrych osobnostíDátum vydania: 14.1.2013Edícia: Veselo i vážneVydanie: 1.Väzba: brožovanáISBN: 80-88927-72-2Strán: 236Formát (mm): 110x155

Obchod: Dary života

od 3,46 €

Porovnať ceny

Zrnká hlúposti - Veselo i vážne (Marián Kandrik)

človeka nikdy nerozčuľuje vlastná hlúposť. to hlúposť iných ho privádza do zúrivostiDátum vydania: 14.1.2013Vydanie: 1.Väzba: brožovanáISBN: 80-88927-44-7Strán: 236Formát (mm): 110x155

Obchod: Dary života

od 3,46 €

Porovnať ceny

Zrnká šťastia - Veselo i vážne (Marián Kandrik)

Ukážka: Nikto nevie pochopiť, prečo si ľudia želajú šťastnú smrť. Po prečítaní nasledujúcich príbehov už snáď pochopí... Nasleduje totiž zbierka tých najneuveriteľnejších úmrtí, kedy dotyčného šťastie nielenže opustilo, ale na dôvažok ešte aj opľulo.AeschylusGréckeho autora divadelných hier ...

od 3,46 €

Porovnať ceny

DPH pre účtovníka

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Registrácia platiteľa kontrolný výkaz oprava dane oslobodenie od dane samozdaňovanie tuzemsko odpočítanie dane vrátenie dane daňové priznanieDátum vydania: 28.2.2014Vydanie: 1.Väzba: brožovanáISBN: 978-80-8162-002-7Strán: 248Formát (mm): 147x210

Obchod: Dary života

od 6,35 €

Porovnať ceny

Zákon o cestnej premávke

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o cestnej premávke, vykonávacia vyhláška Zákon č. 8/2009 Z. z. v znení zákonov č. 42/2013, č. 98/2013, č. 180/2013, č. 213/2013, č. 290/2013, č. 388/2013, č. 474/2013 a č. 488/2013 Z. z. platné k 1.1.2014Dátum vydania: 5.3.2014Edícia: Zákony do ...

Obchod: Dary života

od 2,38 €

Porovnať ceny

Daňové a nedaňové výdavky 2008 - Daňové výdavky   (Dušan Dobšovič a kolektív autorov)

Vplyv na základ dane uplatňovaním daňových výdavkov bude vždy predmetom diskusií v radoch odborníkov, ale najmä tých, ktorých sa táto oblasť najviac týka - daňovníkov z radov fyzických i právnických osôb. Aj v roku 2008 k vám preto prichádzame s malou encyklopédiou daňových výdavkov, ktorej ...

Obchod: Dary života

od 5,85 €

Porovnať ceny

Ústava Slovenskej republiky, 12. vydanie

Ústava SR platná od 1.1.2016.Dátum vydania: 19.1.2016Vydanie: 12.Väzba: brožovanáISBN: 978-80-8162-015-7Strán: 72Formát (mm): 105x148

Obchod: Dary života

od 0,87 €

Porovnať ceny

Zákonník práce po poslednej novele - Cezhraničné zamestnávanie

Jerzy Bartmiński (1939) je dnes jedním z nejvýznamnějších polských i evropských lingvistů, předním představitelem moderní etnolingvistiky a zakladatelem lublinské školy kognitivní etnolingvistiky. Objevil a spolu se svými kolegy uplatňuje originální metody zkoumání sémantických struktur ...

Obchod: Dary života

od 7,94 €

Porovnať ceny

Povinnosti zamestnávateľa - Bez chýb, pokút a penále

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Daň z pridanej hodnoty od 1.1.2016, Nový systém uplatňovania dane, Daň z príjmu fyzických osôb, Výpočet základu dane, Daň z príjmu právnických osôb, Zmeny v daňovej správe...Dátum vydania: 13.5.2016Vydanie: 1.Väzba: brožovanáISBN: 978-80-8162-018-8Strán: ...

Obchod: Dary života

od 2,09 €

Porovnať ceny