Serafín

Človek ako príbeh Boha

Jeden malý chlapec raz údajne utrúsil poznámku: Ľudia sú slová, ktorými Boh rozpráva svoj príbeh. Táto poznámka je hlavnou myšlienkou a námetom tejto knihy, ktorá hovorí o ľudskom živote a o vzťahu k Bohu, ktorý sa nadovšetko zjavil v Ježišovi z Nazareta, ktorého kresťanské cirkvi vyznávajú ...

Druh tovaru: Knihy

od 8,99 €

Porovnať ceny

Strom života - Amadeo Cencini

Po Dychu života prináša vydavateľstvo Serafín ďalšiu zaujímavú knihu Amedea Cenciniho o kňazskej a rehoľnej formácii: Strom života. Autor sa v nej pokúša zadefinovať formačný model, na ktorom možno vy

Druh tovaru: Knihy
Obchod: Megaknihy.sk

od 8,01 €

Porovnať ceny

Filozofická teológia - Josef Schmidt

Táto kniha vznikla na základe prednášok, ktoré mávam už niekoľko rokov pod názvom „filozofická teológia“ na Hochschule für Philosophie v Mníchove. Otázka Boha patrí už od antických čias k najvýznamnej

Druh tovaru: Knihy
Obchod: Megaknihy.sk

od 8,01 €

Porovnať ceny

O poznatežnosti Boha - Ján Duns Scotus

Predkladaný Scotov text sa explicitne nevenuje metafyzike - zaoberá sa prirodzenou poznateľnosťou Boha, no predsa sa v ňom nachádzajú miesta, ktoré majú filozofickú relevanciu. Centrálnou pre Scotovo

Druh tovaru: Knihy
Obchod: Megaknihy.sk

od 7,00 €

Porovnať ceny

František z Assisi Spomienka a vášeň - Anton Rotzetter

Kniha o Františkovi z Assisi. Je zde představován způsobem, který by spojoval dějiny se současností. I když nejde ani tak o dějiny, jako spíše o františkánskou teologii, která vychází z reflexe, to zn

Druh tovaru: Knihy
Obchod: Megaknihy.sk

od 7,00 €

Porovnať ceny

Viera v dejinách a spoločnosti

Azda najznámejších žiak Karla Rahnera, emeritný profesor univerzít v Münsteri a Viedni a predstaviteľ praktickej fundamentálnej teológie Johann Baptist Metz (1928), ponúka v tejto knihe výber zo svoji

Druh tovaru: Knihy
Obchod: Megaknihy.sk

od 7,00 €

Porovnať ceny

Breviloquium

Breviloquium, krátke slovo, ako by znel doslovný preklad, základný kurz dogmatickej teológie, určený Bonaventúrovým študentom ako učebnica, sa prinajmenšom vyrovná veľkej Sume teologickej Tomáša Akvin

Druh tovaru: Knihy
Obchod: Megaknihy.sk

od 5,99 €

Porovnať ceny

Kompedium teológie duchovného života diel I. - Albino Marchetti

Vstup do nového tisícročia bol doprevádzaný výzvou Svätého Otca : Zatiahni na hlbinu ! (lk 5,4). Táto výzva je pred každým z nás ako pozvanie k novému objavovaniu evanjelia starého dvetisíc rokov, a predsa stále nového. Výhodou tejto práce je jej výstižnosť a prístupnosť širokému okruhu ...

Druh tovaru: Knihy

od 5,99 €

Porovnať ceny

Kompendium teológie duchovného života Druhý diel 2 - Albino Marchetti

V tomto diele autor predstavuje náuku o duchovnom živote v jeho jednotlivých etapách. Kniha je písaná prístupnou formou a preto ju môžu využívať nielen osoby zbehlé v teológii, ale každý, kto má záuje

Druh tovaru: Knihy
Obchod: Megaknihy.sk

od 5,02 €

Porovnať ceny

Kompendium teológie duchovného života Tretí diel - Albino Marchetti

V tomto diele autor predstavuje náuku o duchovnom živote v jeho jednotlivých etapách. Kniha je písaná prístupnou formou a preto ju môžu využívať nielen osoby zbehlé v teológii, ale každý, kto má záujem o spoznávanie pravidiel rozvoja duchovného života.Kniha Kompendium teológie duchovného ...

Druh tovaru: Knihy

od 5,99 €

Porovnať ceny

od 5,99 €

Porovnať ceny

Teologická etika Nového zákona - Eduard Lohse

"Nový zákon nepozná pojem etiky, zdôrazňuje však úlohu premýšľať nad životom a ukázať, ako má vyzerať patričné konanie... Všetky novozákonné spisy sa vzťahujú na určitú situáciu ranokresťanského

Druh tovaru: Knihy
Obchod: Megaknihy.sk

od 5,99 €

Porovnať ceny

Augustín

Druh tovaru: Knihy
Obchod: Megaknihy.sk

od 5,99 €

Porovnať ceny

Vyznanie viery a Otčenáš - Eugen Biser

Významný teológ v tomto diele prináš nový prístup k výkladu Vyznania viery a modlitby Otčenáš. Jeho prístup cez teológiu, filozofiu, históriu i umenie je jedinečným spôsobom odkrývania bohatstva a inšpiratívnosti týchto dvoch textov.Kniha Vyznanie viery a Otčenáš od autora Eugen Biser je v ...

Druh tovaru: Knihy

od 5,02 €

Porovnať ceny

Svetlo kríža v tieni kríža

P. Gereon je nemecký františkánsky kňaz, ktorý sa vo svojej knihe pútavým spôsobom delí o osobnú skúsenosť s Bohom, ktorý ho sprevádzal nie len v jeho duchovnej činnosti ako misionára v Japonsku, ale

Druh tovaru: Knihy
Obchod: Megaknihy.sk

od 4,01 €

Porovnať ceny

Boh vo filozofickom myslení

Kniha Boh vo filozofickom myslení je v jazyce SK má 122 stran.

od 8,99 €

Porovnať ceny

Niet budúcnosti bez odpustenia - Desmond Tutu

Ustanovenie juhoafrickej Komisie pre pravdu a zmierenie bolo priekopníckou medzinárodnou udalosťou. Ešte nikdy predtým žiadna krajina nevykročila od útlaku k demokracii odhalením krutostí, ktoré sa pá

Druh tovaru: Knihy
Obchod: Megaknihy.sk

od 10,00 €

Porovnať ceny

Cesta dvanástich apoštolov

Slovo "Dvanásti" sa v Markovom evajeliu objavuje veľmi často, v pravidelných intervaloch, v siedmich rozličných kontextoch, takmer v každej druhej kapitole. Evanjelista opisuje cestu učeníka

Druh tovaru: Knihy
Obchod: Megaknihy.sk

od 4,01 €

Porovnať ceny

Boží ľud v hlbinách noci - Éloi Leclerc

Na Tel Abib v regióne Nippur znova zostupuje noc. Ako každý večer, aj teraz sa judskí zajatci zhromažďujú okolo ohňa. Celý deň pracovali na kanáloch tejto rozľahlej nížiny zvlažovanej Eufratom. Teraz sú spolu, ďaleko od svojich strážcov, ďaleko od ľudí „s rečou nejasnou... a brblavým ...

Druh tovaru: Knihy

od 4,01 €

Porovnať ceny

Eucharistická prítomnosť

Kniha Eucharistická prítomnosť je v jazyce SK má 0 stran.

Druh tovaru: Knihy

od 4,01 €

Porovnať ceny